Arcade Classic MX

Komentarze

Transkrypt

Arcade Classic MX
Arcade Classic MX
Instrukcja obsługi
PL / 1 / 14
1
Ważne ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem gry lub przed przekazaniem konsoli dziecku,
proszę zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.
Niektóre osoby są podatne na napady padaczki lub omdlenia, podczas
oglądania migotających lub wielobarwnych świateł. Osoby te mogą dostać
napadu w czasie grania na komputerze lub konsoli wideo. Może to także
zdarzyć się osobom, które wcześniej nie zdradzały objawów padaczki, ani
nie miały nigdy wcześniej napadu. Jeżeli u użytkownika lub kogoś z
rodziny wystąpiły kiedykolwiek objawy padaczki (np. utrata przytomności
lub napad) w wyniku oglądania migotających świateł, przed włączeniem
gry należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci korzystające z gier
komputerowych lub wideo powinny znajdować się stale pod opieką
dorosłych. Jeżeli dorosły użytkownik lub dziecko odczuje objawy, takie jak
zawroty głowy, zamglenia wzroku, drganie mięśni lub gałki ocznej, utrata
świadomości lub orientacji, albo jakiekolwiek inne niekontrolowane ruchy
lub drgawki, podczas gry na komputerze lub konsoli wideo, należy
NATYCHMIAST przerwać grę i przed ponownym jej rozpoczęciem
skonsultować się z lekarzem.
Środki ostrożności podczas korzystania z konsoli:
☺ Nie podchodzić zbyt blisko do ekranu.
☺ Nie rozpoczynać gry w stanie zmęczenia lub niewyspania.
☺ Zadbać o to, by pomieszczenie, w którym się gra było dobrze
oświetlone i wentylowane.
☺ W trakcie gry, regularnie robić sobie przerwy po 10-15 minut co
godzinę.
PL / 2 / 14
2
Spis treści
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
Ważne ostrzeżenie! ........................................................................... 2
Spis treści .......................................................................................... 3
Wprowadzenie i ustawienia .............................................................. 4
Zestaw ......................................................................................... 4
Zasilanie ...................................................................................... 4
3.2.1
Wkładanie baterii ............................................................ 4
3.2.2
Korzystanie z ładowanych akumulatorków.................... 4
3.2.3
Czas pracy na bateriach .................................................. 5
3.2.4
Ważne informacje nt. baterii........................................... 5
Przyciski i ich działanie .............................................................. 6
3.3.1
Prezentacja ...................................................................... 6
3.3.2
Opis funkcji..................................................................... 6
Rozwiązywanie problemów.............................................................. 7
Prawidłowa obsługa i konserwacja................................................... 8
Programy na konsolę ARCADE CLASSIC ..................................... 8
Włączanie i wybieranie gry ........................................................ 8
Opisy gier .................................................................................... 9
6.2.1
Dingle Hunt..................................................................... 9
6.2.2
Egypt Legend .................................................................. 9
6.2.3
Space Craft...................................................................... 9
6.2.4
Zodiac Dreamers........................................................... 10
6.2.5
Gem World.................................................................... 10
6.2.6
Stack Master.................................................................. 10
6.2.7
Double Punch................................................................ 11
6.2.8
Code Eagle .................................................................... 11
6.2.9
Pop Ball......................................................................... 11
6.2.10
Gogogo .......................................................................... 12
6.2.11
Go Soccer ...................................................................... 12
6.2.12
Save a Queen................................................................. 12
Wychodzenie z gry i wyłączanie konsoli ................................. 12
Warunki gwarancji.......................................................................... 13
Nie należy wyrzucać starych lub zepsutych
urządzeń do domowego kosza na śmieci, lecz
oddawać je do specjalnych punktów zbiórki.
PL / 3 / 14
3
Wprowadzenie i ustawienia
Gratulujemy zakupu nowej konsoli Games Console. Mamy nadzieję, że
sprawi ona użytkownikowi wiele radości. Aby jak najlepiej wykorzystać
produkt, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
3.1
Zestaw
W zestawie znajdują się następujące elementy:
☺ Konsola do gier
☺ Instrukcja obsługi
3.2
Zasilanie
3.2.1
Wkładanie baterii
☺
☺
☺
☺
☺
3.2.2
Chwycić konsolę delikatnie
wyświetlaczem zwróconym w
stronę dłoni i otworzyć komorę
na baterie, popychając klapkę
zamykającą i przesuwając ją na
tyle, aby można było podnieść pokrywę.
Konsola ARCADE CLASSIC zasilana jest trzema bateriami 1,5
V typu AAA (małe paluszki) lub LR03.
WAŻNE: Przy każdej zmianie baterii należy nacisnąć
płaski przycisk ACL, znajdujący się w komorze na baterie
(pod lewą baterią), używając do tego celu szpiczastego
przedmiotu. W ten sposób usuwany jest prąd szczątkowy
obecny w urządzeniu.
Wkładając baterię należy zwrócić uwagę na biegunowość (+/-).
Oznaczenia końcówek muszą być zgodne z symbolami na
schemacie wewnątrz komory na baterie.
Zamknąć pokrywę komory na baterie.
Korzystanie z ładowanych akumulatorków
Zdecydowanie zaleca się korzystać z baterii alkalicznych. Nie zaleca się
korzystania z ładowanych akumulatorków, ponieważ podają one napięcie
tylko 1,2 V, które jest niewystarczające.
PL / 4 / 14
Korzystanie z ładowanych akumulatorków (niezalecane przez producenta)
wprawdzie nie uszkodzi urządzenia, ale może spowodować jego
nieprawidłowe działanie. Bez względu na rodzaj akumulatorków (nawet
jeśli ich pojemność przekracza 650 mAh) czas pracy konsoli zawsze będzie
krótszy niż na zwykłych bateriach.
3.2.3
Czas pracy na bateriach
Na ogół czas pracy konsoli na bateriach wynosi kilka godzin, ale
ostatecznie zależy od kilku czynników.
Zaleca się używanie dobrej jakości baterii. Ponadto czas pracy na bateriach
uzależniony jest od ustawienia głośności.
W przypadku używania ładowanych akumulatorków – wbrew zaleceniom
producenta – czas pracy konsoli będzie krótszy niż z dobrymi bateriami
alkalicznymi, ponieważ napięcie podawane przez akumulatorki wynosi
tylko 1,2 V.
Oznaki niskiego poziomu baterii:
☺ Obniża się jasność i kontrast na wyświetlaczu TFT.
☺ Konsola nagle wyłącza się lub powraca do ekranu początkowego w
trakcie gry.
☺ Konsola nie chce się włączyć.
W przypadku pojawienia się powyższych objawów należy wymienić
baterie, aby konsola mogła działać prawidłowo. Wskazówka: Przy każdej
wymianie baterii należy nacisnąć przycisk ACL.
3.2.4
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
Ważne informacje nt. baterii
Baterie powinny być wkładane wyłącznie przez osobę dorosłą.
Wkładać wyłącznie baterie zalecanego typu (3 x AAA) i nie mieszać
starych baterii z nowymi.
Baterie muszą być wkładane odpowiednią stroną (+/-).
Wyczerpane baterie należy wymienić jak najszybciej.
Nie doprowadzać do zwarcia baterii!
Jeżeli konsola Arcade Classic nie jest używana przez tydzień lub
dłużej, należy wyjąć z niej baterie.
Może się zdarzyć, że konsola zostanie narażona na ładunki
elektrostatyczne. W takim przypadku należy ponownie uruchomić
urządzenie, wyjmując baterie i naciskając przycisk ACL znajdujący
się w komorze na baterie. Po ponownym włożeniu baterii, urządzenie
powinno znowu działać prawidłowo.
Nie należy ładować baterii jednorazowych.
PL / 5 / 14
☺
☺
☺
☺
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatorków należy je wyjąć z
konsoli.
Ładowanie akumulatorków powinno odbywać się pod nadzorem
osoby dorosłej.
Nie wyrzucać zużytych baterii do domowego kosza na śmieci. Należy
je zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki.
Pamiętaj by chronić środowisko naturalne!
3.3
Przyciski i ich działanie
3.3.1
Prezentacja
Konsola ARCADE CLASSIC wyposażona jest w następujące przyciski
sterowania:
01 - Włącznik
02 - Przyciski kierunku
03 - A
04 - B
05 - Regulacja siły głosu
06 - Przycisk ACL (zerowania)
(w komorze na baterie)
3.3.2
Przycisk
Włącznik
Przycisk
ACL
Przyciski
kierunku
A
Opis funkcji
Opis
Włączanie i wyłączanie konsoli oraz powrót do głównego
menu. Służy także do ponownego uruchomienia urządzenia
w przypadku nieprawidłowego działania.
Umiejscowiony wewnątrz komory na baterie, pod lewą
baterią. Służy do zupełnego wyzerowania konsoli; należy
go także nacisnąć przy każdej wymianie baterii.
Mają różne funkcje w zależności od gry. Zazwyczaj służą
do poruszania postaciami i wybierania opcji.
W menu: służy do wybierania i uruchamiania gier.
W trakcie gry: służy do wykonywania standardowego
ruchu w grze, a także do potwierdzania dokonanego
wyboru.
PL / 6 / 14
B
Regulacja
siły głosu
4
Służy do wykonywania drugiej czynności w grze (nie we
wszystkich grach).
Aby zwiększyć siłę głosu, przesunąć przełącznik po lewej
stronie w górę, aby zmniejszyć – w dół.
Rozwiązywanie problemów
Konsola nie chce się włączyć
Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone (zwracając uwagę na
biegunowość!) i czy jest odpowiednie zasilanie. W razie potrzeby włożyć
nowe baterie.
Sprawdzić, czy włącznik (On/Off) został prawidłowo wciśnięty. Czy
podczas wymiany baterii został prawidłowo naciśnięty przycisk ACL?
Obraz jest zniekształcony
Częstą przyczyną zniekształceń są ładunki elektrostatyczne. Mogą one
powodować migotanie, pojawianie się pasków lub zniekształcanie
kolorów.
W takiej sytuacji należy wyłączyć i ponownie włączyć konsolę ARCADE
CLASSIC, albo dwukrotnie nacisnąć RESET. Jeżeli problem nie ustąpi,
można spróbować wymienić baterie i nacisnąć przycisk ACL.
Obraz traci jasność i kontrast
Baterie są wyczerpane i należy je wymienić.
Głośnik brzęczy
Siła głosu jest za wysoka. Zmniejszyć głośność.
Konsola automatycznie wraca do ekranu startowego
Baterie są wyczerpane i należy je wymienić.
Gra nie działa prawidłowo albo zawiesza się
Nacisnąć RESET, aby ponownie uruchomić grę.
Proszę także zwrócić uwagę na to, czy nie są przypadkiem naciskane
nieprawidłowe przyciski. Uważnie zapoznać się z instrukcją gry.
Można także sprawdzić, czy baterie nie są wyczerpane.
PL / 7 / 14
5
Prawidłowa obsługa i konserwacja
Aby konsola ARCADE CLASSIC mogła służyć dobrze i długo, proszę
przestrzegać poniższych wskazówek:
☺ Nie dopuszczać do zmoczenia konsoli.
☺ Chronić konsolę przed niską i wysoką temperaturą oraz promieniami
słonecznymi.
☺ Nie nosić konsoli ARCADE CLASSIC bez osłony (np. w plecaku lub
torebce), ponieważ wyświetlacz może zostać łatwo podrapany przez
inne przedmioty.
☺ Zaleca się pokrycie wyświetlacza przeźroczystą folią ochronną, taką
jaką stosuje się np. do telefonów komórkowych, oraz noszenie
konsoli w futerale (jak np. do cyfrowych aparatów fotograficznych).
☺ Nie przyciskać wyświetlacza TFT, ponieważ jest bardzo delikatny.
☺ Nie naciskać zbyt mocno przycisków.
☺ Uważać, aby nie upuścić konsoli ARCADE CLASSIC.
☺ Nigdy nie otwierać obudowy konsoli.
☺ Chronić konsolę przed zabrudzeniem.
☺ Do czyszczenia używać tylko suchej ściereczki (najlepiej z
mikrowłókien).
6
Programy na konsolę ARCADE CLASSIC
W konsoli ARCADE CLASSIC zainstalowanych jest 12 emocjonujących
gier różnego typu. Poniżej zamieszczono krótkie opisy gier wraz z
instrukcjami obsługi.
6.1
Włączanie i wybieranie gry
Po włączeniu konsoli pojawia się film powitalny, a następnie główne
menu.
Wówczas można wybrać jedną z 12 gier. W tym celu należy podświetlić
kursorem nazwę danej gry i potwierdzić wybór przyciskiem A lub B. No i
rozpoczyna się gra...
PL / 8 / 14
6.2
6.2.1
Opisy gier
Dingle Hunt
W kosmosie toczy się szalona batalia. Sterujesz
swoim statkiem kosmicznym, przemykając między
planetami i starając się zniszczyć wrogie pojazdy.
W międzyczasie zbieraj niebieskie kulki, które
podniosą poziom posiadanej przez ciebie energii.
Zebranie dwóch kulek jednocześnie zwiększa siłę
ognia twojego statku.
Przyciski: A lub B: Strzelanie
Przyciski kierunku: Ruch
6.2.2
Egypt Legend
Z góry spadają klocki w 7 różnych kształtach.
Staraj się wypełniać nimi luki w podłożu – kiedy
warstwa podłoża zostanie szczelnie wypełniona,
zniknie. Nie pozwól, aby nieszczelne warstwy
nałożyły się jedna na drugą do tego stopnia, by
sięgnąć szczytu ekranu.
Przyciski:
A: obrót w prawo
B: obrót w lewo
Przyciski kierunku: Sterowanie, przyśpieszanie
6.2.3
Space Craft
Manewruj sprawnie swoim statkiem kosmicznym
na polu walki, strzelaj do wrogich statków i niszcz
je. Ale uwaga – wróg także może strzelać do
ciebie. Unikaj za wszelką cenę jego pocisków, aby
przejść na następny poziom.
Przyciski: A lub B: Strzelanie
Przyciski kierunku: Sterowanie
PL / 9 / 14
6.2.4
Zodiac Dreamers
Przesuwając odpowiednio katapultę, strzelaj
kulami, tak aby rozbić klocki znajdujące się na
górze. Aby przejść do następnego etapu, trzeba
rozbić całą ścianę.
Przyciski: A lub B: Strzelanie
Przyciski kierunku: Sterowanie
6.2.5
Gem World
Z góry spadają diamenty i inne przedmioty o
różnych kształtach. Staraj się ustawiać je w taki
sposób, aby jak najwięcej obiektów o podobnym
kształcie znalazło się w jednej grupie. Kiedy w
danej grupie znajdzie się odpowiednia liczba
podobnych obiektów, grupa zniknie. Nie pozwól,
by obiekty zapełniły cały ekran.
Przyciski: A: obrót w prawo
B: obrót w lewo
Przyciski kierunku: Sterowanie
6.2.6
Stack Master
Z góry spadają klocki w 7 różnych kształtach.
Staraj się wypełniać nimi cały dolnym rząd –
kiedy warstwa zostanie szczelnie wypełniona,
zniknie. Nie pozwól, by klocki gromadziły się
jeden na drugim i sięgnęły szczytu ekranu.
Przyciski:
A: obrót w prawo
B: obrót w lewo
Przyciski kierunku: Sterowanie
PL / 10 / 14
6.2.7
Double Punch
Gra składa się z dwóch części. Obchodź
poszczególne kwadraty w celu ich przejęcia lub
zebrania punktów. Jednocześnie musisz walczyć z
wrogiem albo unikać go. Twój bohater zostawia
ślady, aby było wiadomo, którędy już chodził.
Przyciski: A lub B: Strzelanie
Przyciski kierunku: Sterowanie
6.2.8
Code Eagle
Dostępne są dwa widoki czy też dwie
perspektywy: widok przekrojowy oraz widok z
góry. Przejdź przez bramę i skorzystaj z windy
albo schodów, tak aby uniknąć wroga lub przejść
na następne piętro. Zanim opuścisz zamek,
pozbieraj wszystkie narzędzia i przedostań się na
dach, gdzie ukryty jest skarb.
Przyciski: A lub B: Otwieranie drzwi, wchodzenie do środka
Przyciski kierunku: Zmiana kierunku
6.2.9
Pop Ball
Zbieraj punkty utrzymując kulkę w ruchu
pomiędzy przedmiotami i przeszkodami tak długo,
jak tylko potrafisz. Kulkę należy odbijać lewym i
prawym fliperem.
Przyciski:
A: Prawy fliper
B: Lewy fliper
Przyciski kierunku: Nowa kulka
PL / 11 / 14
6.2.10
Gogogo
Uciekaj swoim pojazdem przed tymi, którzy cię
ścigają i jednocześnie staraj się zebrać 10 flag, aby
przejść na wyższy poziom.
Przyciski: A lub B: Hamowanie
Przyciski kierunku: Zmiana kierunku
6.2.11
Go Soccer
Zbieraj punkty utrzymując piłkę w grze jak
najdłużej, odbijając ją pomiędzy graczami. Za
pomocą odpowiedniego flipera staraj się wbić piłkę
do bramki przeciwnika.
Przyciski: A: Prawy fliper
B: Lewy fliper
Przyciski kierunku: Wybijanie piłki
6.2.12
Save a Queen
Księżniczka Lola jest uwięziona w klatce. Staraj się
dotrzeć do klatki, omijając ruchome klocki i
jednocześnie zbierając diamenty. Ale uważaj,
między klockami czai się nieprzyjaciel. Na koniec,
zanim uratujesz Lolę, musisz pokonać potwora.
Przyciski: A lub B: Strzelanie
Przyciski kierunku: ruch w górę i w dół
6.3
Wychodzenie z gry i wyłączanie konsoli
Aby wyjść z gry, należy nacisnąć RESET. Konsola wraca wówczas do
głównego menu.
Można ją także wyłączyć zupełnie, przyciskając i przytrzymując włącznik
ON.
PL / 12 / 14
7
Warunki gwarancji
Nabyli Państwo wysokiej jakości wyrób jednego z najbardziej
doświadczonych producentów zabawek. Oprócz ustawowej rękojmi,
producent oferuje 36-miesięczną gwarancję na niniejszy wyrób, na
następujących warunkach.
1) Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wszelkich uszkodzeń
lub wad w wyrobie wynikających z wad produkcyjnych, pod
warunkiem otrzymania powiadomienia niezwłocznie po stwierdzeniu
wady, w ciągu okresu objętego gwarancją.
2) Gwarancja nie obejmuje baterii, ani łatwo łamliwych elementów,
takich jak szkło lub tworzywo sztuczne. Gwarancja nie obejmuje także
niewielkich odchyleń od specyfikacji produktu, które są nieznaczne i
nie mają wpływu na jego wartość i funkcjonalność, ani uszkodzeń
powstałych w wyniku działania substancji chemicznych, elektrochemicznych lub płynnych, ani innych uszkodzeń wynikających z
używania produktu w niewłaściwych warunkach zewnętrznych.
3) Reklamację złożoną w ramach gwarancji uważa się za zamkniętą w
momencie wykonania bezpłatnej naprawy lub wymiany – wedle
wyboru producenta – wadliwej części. Wyrób można zostawić w
miejscu zakupu lub wysłać do serwisu. Wymienione elementy stają się
własnością producenta.
4) Wraz z reklamowanym wadliwym wyrobem należy przedłożyć dowód
zakupu, w którym podana jest data zakupu.
5) Gwarancja traci ważność w przypadku dokonania naprawy, zmiany lub
modyfikacji produktu przez osobę nieupoważnioną.
6) Reklamacja nie powoduje przedłużenia ani ustalenia nowego terminu
gwarancji. Gwarancja na wymienione elementy wygasa wraz z
gwarancją na cały produkt.
7) Wyklucza się inne roszczenia, szczególnie o odszkodowanie za szkody
powstałe poza produktem, chyba że obowiązujące prawo stanowi
inaczej.
8) Po wygaśnięciu gwarancji również można wysłać wadliwy wyrób do
jednego z naszych punktów serwisowych, aczkolwiek wówczas
sprawdzenie i naprawa produktu będą odpłatne.
9) W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obsługi produktu,
których nie można rozwiązać za pomocą instrukcji obsługi, prosimy o
kontakt z MILLENNIUM Service-Hotline w odpowiednim kraju.
Numer telefonu podany jest na osobnej karcie gwarancyjnej.
PL / 13 / 14
Uwaga
Tylko dla dzieci powyżej 3 roku życia, ze względu na niebezpieczeństwo
połknięcia małych elementów.
Zachować instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona istotne
informacje.
Świadectwo zgodności z przepisami UE
Producenci niniejszym zaświadczają, że produkt spełnia podstawowe
wymogi i inne przepisy określone w dyrektywach 88/378/EWG
(zabawki) i 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna).
Ograniczenie odpowiedzialności za zmiany lub błędy
Niniejsza instrukcja została starannie opracowana i sprawdzona pod
względem precyzyjności swojej treści. Jednakże producent nie przyjmuje
żadnej odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianego
błędu.
Powielanie niniejszej instrukcji lub jej części bez uprzedniej zgody na
piśmie jest zabronione.
Copyright © 2009, Millennium 2000 GmbH, Aschheim, Germany.
Import & Distribution:
Millennium 2000 GmbH
Heisenbergbogen 1 (Dornach)
D-85609 Aschheim
Germany
Tel:
Fax:
E-Mail
0049-89-290035-0
0049-89-290035-20
[email protected]
Visit our website:
www.millennium2000.de
PL / 14 / 14

Podobne dokumenty