ODDZIAŁ V

Transkrypt

ODDZIAŁ V
ODDZIAŁ V
MARZEC 2016
Tematy kompleksowe
1.Świat muzyki nas zaprasza..
2.Teatr – magiczne miejsce
3.Witaj Wiosno!
4. Wielkanoc
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE
1.Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym i kulturalnym ( zawód muzyka, instytucja
filharmonii ); zachęcanie dzieci do improwizacji ruchowych i muzycznych; dostarczanie
różnorodnej muzyki jako inspiracji do wypowiadania się w rysunku, w malarstwie…
2.Ogladanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze, poznawanie wystroju
teatru ( kasa, widownia, scena, kurtyna ) oraz ludzi tam pracujących ( aktor, reżyser, scenograf ).
Dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia.
Wycieczka autokarowa do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl „Tygrysek Pietrek”
3.Budzenie zainteresowania przyrodą i poszerzanie wiadomości o wiośnie – dłuższe dni, wyższa
temperatura, powracające ptaki, pierwsze kwiaty…
4. Stwarzanie dzieciom okazji do obserwowania i dostrzegania cykliczności pór roku wraz z
charakterystycznymi dla nich zjawiskami przyrody.
5.Doskonalenie umiejętności przewidywania dalszej części opowiadania, zakończenia historyjki.
6.Kultywowanie tradycji, zapoznanie dzieci z obyczajami i tradycjami Wielkanocnymi ( rodzinnymi
i lokalnymi oraz z różnych regionów Polski). Stwarzanie okazji do uczenia się na pamięć
wierszy i piosenek nawiązujących do obchodzonych świąt.
7.Doskonalenie sprawności grafomotorycznych.
8.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i wyróżniania zbiorów oraz przeliczania
elementów.
Piosenka do nauki
"Magiczne miejsce"
sł. i muz. Marek Majewski
Teatr to jest widownia i scena
Niby nic magicznego w tym nie ma,
aż do chwili, gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się dziać przedstawienie.
ref.: Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
czarodziejskie jest to na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna,
to od razu czar działać zaczyna.
Każda bajka się staje prawdziwa.
Gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko może się zdarzyć na scenie.
Działa czar, póki trwa przedstawienie.
ref.: Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…
Teatr gra. Każdy ma, czego szuka.
A to wszystko nazywa się sztuka.
Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
żeby zagrać na scenie w tej sztuce.
Wiersz do nauki
„PISANKI” - Dorota Gellner
Patrzcie,
ile na stole pisanek!
Każda ma oczy
malowane,
naklejane.
Każda ma uśmiech
kolorowy
i leży na stole grzecznie,
żeby się nie potłuc
przypadkiem
w dzień świąteczny.
Ale pamiętajcie!
Pisanki
nie są do jedzenia
Z pisanek się wyklują
świąteczne życzenia!

Podobne dokumenty