Janusz Tadeusz Wolański

Transkrypt

Janusz Tadeusz Wolański
Jan Nowak
ul. Warszawska 2
03-333 Warszawa
tel. 519 147 123
e-mail: [email protected]
Warszawa, 6 kwietnia 2011 roku
Do firmy P4 Sp. z o.o.
List motywacyjny
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie, proszę o rozważenie mojej kandydatury na
stanowisko ……………….. w Państwa Firmie.
Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukończyłem także studia uzupełniające z
zakresu marketingu.
Dzięki dotychczasowej pracy mam dobre rozeznanie rynku w branży FMCG, trendów i
preferencji Konsumentów, jak i możliwości zaspakajania potrzeb Klientów poprzez
tworzenie strategii marketingowych.
Posiadam także doświadczenie w zakresie dystrybucji produktów i usług. Miałem
okazję tworzyć i nadzorować sieć sprzedaży oraz kontrolować zagadnień związane z
reklamą i promocją.
Jestem osobą komunikatywną, która bardzo dobrze radzi sobie w pracy z
zespołem. Zarządzałem pracą zespołów projektowych przy wprowadzaniu nowych
produktów na rynek, a także przy reorganizacji struktur sprzedaży.
W mojej ocenie, zdobyte doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne
pozwalają mi na objęcie przedstawionego przez Państwa stanowiska. Chciałbym kreować
i realizować cele zgodne ze strategią Państwa Firmy.
Mam nadzieje, że załączone CV zainteresuje Państwa i będę mógł dokładniej
zaprezentować swoją osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Z poważaniem,
…………………………

Podobne dokumenty