Tłumaczenia prawnicze to pewnie jedna z

Komentarze

Transkrypt

Tłumaczenia prawnicze to pewnie jedna z
Tłumaczenia prawnicze to pewnie jedna z najpopularniejszych specjalizacji. Jeżeli
zastanawiasz się, skąd czerpać wiedzę na temat prawa i jak się wyspecjalizować,
przejrzyj listę źródeł wiedzy, którą dla Ciebie przygotowałam we współpracy z
Anetą Skorupą-Wulczyńską, doświadczoną tłumaczką przysięgłą.
PRASA
1. Dziennik Gazeta prawna - tu przeczytasz o wszystkich zmianach w prawie, ale też o
wielu rodzajach postępowań. Warto czytać DGP, żeby wdrożyć się w prawo i jego język.
Już po przeczytaniu kilku artykułów można załapać styl języka prawniczego i wzbogacić
swoją znajomość polskiego języka prawniczego.
ŹRÓDŁA TERMINÓW TŁUMACZENIOWYCH
1. Eur-lex – jak się do niego dostać?
Przykład: Szukamy niemieckiego tłumaczenia wyrażenia "uprawnienia do emisji".
Krok 1:
Wpisujemy w Google pojęcie, które chcemy odnaleźć w innym języku z dopiskiem
eur-lex:
Krok 2:
Google wyszukuje dla nas odpowiednią stronę:
Krok 3:
Otwieramy witrynę Eur-lex i przeglądamy wyszukany dokument w interesujących nas
językach:
Krok 4:
Otwieramy dokument w j. polskim w wersji HTML i wyszukujemy w nim interesujący
nas termin:
Widać, że o „orzeczeniach w trybie prejudycjalnym” autor wspomina w tytule
dokumentu. Przełączamy widok na j. angielski.
Krok 5:
Wracamy do poprzedniej strony. Wybieramy dokument w języku angielskim − znów w
wersji HTML, która jest najwygodniejsza w wyszukiwaniu i szukamy terminu po
angielsku w tytule:
Widzimy od razu, że w terminologii unijnej polskiemu wyrażeniu „orzeczenie w trybie
prejudycjalnym” odpowiada angielskie „preliminary ruling proceedings”.
Voilà!
2. Proz.com − chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale w razie czego napiszę: to
najpopularniejszy portal, na którym gromadzą się tłumacze. Niektórzy zdobywają na
nim zlecenia, inni się integrują. Większość szuka odpowiedzi dotyczących tłumaczenia
wybranych terminów i najczęściej je znajduje.
WIEDZA O PRAWIE
1. Encyklopedia prawa, wyd. C.H. Beck oraz encyklopedia prawa online - zanim
zabierzemy się za tłumaczenie tekstu, najpierw trzeba zrozumieć jego treść. Jeśli masz
wątpliwości, szukaj w encyklopediach prawa.
2. Oxford Dictionary of Law, Elizabeth A. Martin and Jonathan Law (eds), Oxford
University Press: 2006.
3. Lexicon of Law Terms, dr Ewa Myrczek-Kadłubicka, wyd. C.H. Beck. Warto do niego
zajrzeć, bo można w nim znaleźć gotowe ekwiwalenty terminów i całych wyrażeń,
również w formie przykładowych zdań. Podręcznik obejmuje słownictwo z zakresu
prawa cywilnego, spółek handlowych, rynków kapitałowych, rachunkowości podatków,
ceł i prawa pracy.
4. Strona e-justice.europa.eu
Link, który podajemy, to przykładowy opis systemu prawnego Malty. Na tej stronie
można wybierać poszczególne państwa członkowskie i pozyskać podstawową wiedzę
o ich systemach prawnych oraz różnych źródłach informacji na ten temat. Można też
po przeczytaniu artykułu po polsku przełączyć język na angielski lub dowolny inny i
porównać zastosowane terminy w różnych językach oraz zrozumieć działanie systemu
prawa w danym kraju.
5. Companies House
Strona brytyjskiego rejestru przedsiębiorstw, na której znajdziecie szczegółowe opisy
zakładania działalności, wzory statutów, informacje o różnych rodzajach spółek – warto
zaglądać na lokalne strony rejestrów przedsiębiorstw w językach, na które tłumaczymy.
6. Strony niektórych polskich urzędów i instytucji – tłumacząc teksty dotyczące
konkretnych instytucji lub procedur, warto zajrzeć na ich strony w różnych językach.
Często są na nich dobre tłumaczenia. Przykładem może być Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumenta lub Urząd Regulacji Energetyki.
7. Strony międzynarodowych kancelarii np. Cameron McKenna lub Clifford Chance,
White & Case − publikacje, po angielsku o bieżących sprawach --> aktualności plus
sekcje i obszary prawa, czasem glosariusze lub opracowania np. Kancelaria Kochański
Zieba Rapala & Partners.
8. Podręcznik Prawo amerykańskie, Roman Tokarczyk, wyd. Zakamycze: 2005 to
publikacja pozwalająca zrozumieć system prawa amerykańskiego i poznać polskie
odpowiedniki ważnych instytucji amerykańskiego prawa.
9. Słownik polsko-angielski terminologii prawniczej, Ewa Łozińska Małkiewicz, Joanna
Małkiewicz, wyd. Ewa s.c.: 2005.
10. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej. Angielsko-polski, Janina Jaślan i
Henryk Jaślan, wyd. Wiedza Powszechna: 2005.
11. Dictionary of Law Terms. English-Polish. Polish-English., dr Ewa Myrczek-Kadłubicka,
wyd. C.H. Beck: 2013.
LEGAL ENGLISH
1. International Legal English Certificate − podręcznik do nauki prawniczego języka
angielskiego na poziomie zaawansowanym. Ma bardzo ciekawy układ lekcji, zupełnie
nie przypomina klasycznych i powtarzalnych podręczników. Dużo zróżnicowanych
ćwiczeń i sporo wiedzy na temat prawa zobowiązań i prawa handlowego. Podręcznik
bazuje na brytyjskim i amerykańskim systemie prawnym common law. Brak jest
odniesień do instytucji prawa kontynentalnego.
2. Advanced Legal English for Polish Purposes, Anna Młodowska, wyd. Wolters Kluwer:
2012 – autorka publikacji bazuje na prawie polskim, wykorzystuje teksty tłumaczeń
polskich ustaw i prawnicze słowniki, a także w dużym stopniu powołuje się na prawo
Luizjany. Podręcznik zawiera wiele ćwiczeń leksykalnych.
3. Podręczniki L. Berezowskiego: Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Practical Guide,
L. Berezowski, wyd. C.H. Beck, wydanie 3, Warszawa: 2009; Jak czytać i rozumieć
angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? – stanowią dobre wprowadzenie w
zagadnienia i słownictwo dokumentów sądowych w sprawach cywilnych krajów
anglosaskich.
4. The Lawyer’s English Language Coursebook, Cathrine Mason i Rosemary Atkins: 2007
– podręcznik do nauki języka angielskiego prawniczego na poziomie
średniozaawansowanym. Obejmuje następujące obszary: zawody prawnicze, prawo
bankowe, prawo zobowiązań, prawo pracy, prawo handlowe oraz delikty.
5. Książka Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym dr Ewy
Myrczek-Kadłubickiej, C.H. Beck: 2014 to publikacja obejmująca terminologię związaną
z polskim i angloamerykańskim prawem spadkowym i rzeczowym.
6. Książka Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie karnym dr Ewy
Myrczek-Kadłubickiej, C.H. Beck: 2013 to publikacja dotycząca słownictwa związanego
z prawem karnym materialnym i procesowym. Autorka omawia podstawowe instytucje
polskiego prawa karnego porównując je z anglosaskimi odpowiednikami.
7. Zbiór wykładów autorstwa Tomasza Prackiego i Piotra Pokrzywy Explore the Law of
the UK and the USA pomocny w nauce prawniczego języka angielskiego. Książka
obejmuje część teoretyczną, w której omówione zostały systemy prawne Stanów
Zjednoczonym i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także
część praktyczną przedstawiającą konkretne sprawy sądowe.
ŹRÓDŁA ONLINE
1. Blog Renaty Świgońskiej – świetny blog, na którym autorka na bieżąco informuje
o nowych publikacjach, podpowiada, jak tłumaczyć różne dokumenty oraz jak
specjalizować się w tłumaczeniach prawniczych. Absolutna podstawa dla tych,
którzy zaczynają interesować się specjalizacją w tłumaczeniach tekstów
prawnych.
O AUTORKACH:
Aneta Skorupa-Wulczyńska
Diana Jankowiak
absolwentka filologii angielskiej UW
oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej
UW, posiada również wykształcenie
prawnicze.
Obecnie
doktorantka
Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk. Tłumaczka ustna i
pisemna (język angielski i niemiecki).
Specjalizuje się w tłumaczeniach
prawnych i prawniczych. Członkini
stowarzyszenia International Language
and Law Association.
absolwentka lingwistyki stosowanej w
Instytucie Lingwistyki Stosowanej na
Uniwersytecie
Warszawskim
oraz
Wydziału Nauk Politycznych UW.
Tłumaczka ustna i pisemna pracująca z
polskim, angielskim i niemieckim.
Obecnie oprócz pracy w zawodzie uczy
tłumaczenia
ustnego
studentów
Instytutu Lingwistyki Stosowanej w
Warszawie, prowadzi blog oraz tworzy
jedyny w swoim rodzaju sklep.

Podobne dokumenty