Instrukcja Obsługi

Transkrypt

Instrukcja Obsługi
In s t r uk c j a Ob słu g i
UWAGA: NADWRAŻLIWOŚĆ NA ŚWIATŁO/EPILEPSJA/ATAKI
Pod wpływem bodźców świetlnych niewielki odsetek osób może doświadczać ataków padaczkowych
lub chwilowej utraty przytomności. Przyczyną wystąpienia ataków padaczkowych albo utraty
przytomności u tych osób mogą być także wzory lub tła wyświetlane na ekranie telewizora albo
pojawiające się podczas grania w gry wideo. Bodźce świetlne mogą wywołać nieobserwowane do tej
pory symptomy lub ataki epilepsji u osób, u których padaczka nie została dotychczas zdiagnozowana i
u których objawy dotychczas nie występowały. Jeśli ktokolwiek w Twojej rodzinie choruje na epilepsję
lub kiedykolwiek miał atak padaczkowy, przed rozpoczęciem gry należy skonsultować się z lekarzem.
NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ GRY i skonsultować się z lekarzem przed ponownym
rozpoczęciem gry, jeśli wystąpią którekolwiek z niżej wyszczególnionych problemów zdrowotnych lub
symptomów:
• zawroty głowy
• drganie oka lub mięśni
• dezorientacja
• mimowolne ruchy
• zaburzenia wzroku • utrata świadomości
• drgawki
lub konwulsje.
GRĘ MOŻNA KONTYNUOWAĆ TYLKO PO UZYSKANIU ZGODY LEKARZA.
Zasady korzystania z gier wideo zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek:
• Grać należy w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, zachowując maksymalną możliwą odległość
od ekranu telewizora.
• Należy unikać korzystania z telewizorów z dużym ekranem. Używać telewizora z możliwie
najmniejszym ekranem.
• Nie należy używać systemu PlayStation®3 przez dłuższy czas. Podczas każdej godziny gry należy
przeznaczyć 15 minut na odpoczynek.
• Jeśli odczuwa się zmęczenie lub potrzebę snu, należy zrezygnować z grania.
______________________________________________________________________________
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast zaprzestać
korzystania z systemu: zamroczenie, nudności lub objawy podobne do choroby lokomocyjnej,
dyskomfort lub ból oczu, uszu, rąk, ramion albo innej części ciała. Jeśli objawy nie ustąpią, należy
skonsultować się z lekarzem.
UWAGA:
Podczas korzystania z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®3 oraz funkcji czujnika ruchu w
kontrolerze ruchu PlayStation®Move należy zachować ostrożność. Podczas korzystania z kontrolera
bezprzewodowego DUALSHOCK®3 lub funkcji czujnika ruchu w kontrolerze ruchu PlayStation®Move
należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Uderzenie osoby lub przedmiotu kontrolerem może
spowodować przypadkowe obrażenia albo zniszczenie przedmiotu. Przed korzystaniem z kontrolera należy
zapewnić wystarczającą ilość miejsca. Kontroler należy mocno trzymać podczas użytkowania, aby nie
dopuścić do jego wyślizgnięcia się z dłoni. W przypadku używania kontrolera podłączonego do systemu
PS3™ kablem USB należy sprawdzić, czy w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo miejsca, aby uniknąć
ewentualnego uderzenia kablem osoby lub przedmiotu. Należy również uważać, aby podczas korzystania z
kontrolera nie wyrwać kabla z gniazda w systemie PS3™.
OSTRZEŻENIE DLA POSIADACZY TELEWIZORÓW PROJEKCYJNYCH:
Nie należy podłączać systemu PS3™ do telewizora projekcyjnego bez uprzedniego zapoznania się z
instrukcją obsługi telewizora, chyba że jest to telewizor LCD. W przeciwnym razie może nastąpić
trwałe uszkodzenie telewizora.
POSTĘPOWANIE Z DYSKIEM PRZEZNACZONYM DO SYSTEMU PS3™:
• Nie wolno zginać dysku, ściskać go ani zanurzać w płynach. • Nie wystawiać na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, nie umieszczać w pobliżu kaloryfera ani innego źródła ciepła. •
Podczas trwającej dłuższy czas gry należy robić przerwy na odpoczynek. • Nie dopuszczać do zabrudzenia
dysku. Zawsze trzymać dysk za krawędzie, a gdy nie jest używany, przechowywać w przeznaczonym do tego
pudełku. Do czyszczenia dysku używać ściereczki niepozostawiającej kłaczków, wykonując proste pociągnięcia
od środka na zewnątrz. Nie używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących.
CZAR NE ŚWIĘTA...................................................................................02
PIERWSZE KROKI..................................................................................03
STEROWANIE..........................................................................................03
ROZGRY WK A..........................................................................................04
NIEWIDZIALNY ŁOWCA...................................................................06
MENU GŁÓWNE..................................................................................... 14
MENU PAUZY.......................................................................................... 16
NIEWIDZIALNY ŁOWCA W TRYBIE ONLINE.......................... 16
OPCJE TRYBU ONLINE.......................................................................21
C z a r n e Ś w i ę ta
Minęły niemal dwa lata, odkąd Bruce Wayne wrócił do Gotham. Przestępczość
gwałtownie wzrosła, a skorumpowani oficerowie policji nie dążą do powstrzymania
potężnej fali przestępstw. Nasz bohater walczy o utrzymanie porządku i
zaprowadzenie sprawiedliwości tam, gdzie nikt o to nie dba. Jednak wciąż musi
się sporo nauczyć. Nie jest jeszcze wyrafinowanym, skoncentrowanym Mrocznym
Rycerzem i trudno przychodzi mu kontrolowanie porywczego charakteru. Do tego
wszystko chce robić sam...
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
__________________________________________________________________________
Spis Treści
Obecnym celem Batmana jest mężczyzna, który nazywa się Roman Sionis
(pseudonim Czarna Maska). Ten genialny przestępca przejął kontrolę nad znaczną
częścią świata przestępczego w mieście. Po długim dniu podążania po śladach nasz
bohater powrócił do rezydencji Wayne’ów.
Jest Wigilia, dlatego planuje spędzić miły, spokojny wieczór z Alfredem. Ale jego
plany zostaną pokrzyżowane. Nad Gotham nadciągnęła potężna burza, która
przyniosła nie tylko brzydką pogodę...
02
S t ero wa n i e
Pierwsze Kroki
UWAGI:
Do wyświetlania obrazu wideo HD konieczne jest korzystanie z kabli
oraz telewizora pracującego w trybie HD (sprzedawanych oddzielnie).
Korzystanie z funkcji czatu głosowego wymaga użycia sprzedawanych
oddzielnie słuchawek z mikrofonem. Gra obsługuje większość
słuchawek Bluetooth i przewodowych, podłączanych kablem USB.
Obowiązują pewne ograniczenia.
ROZPOCZĘCIE GRY: Przed rozpoczęciem należy dokładnie zapoznać się
z instrukcjami dołączonymi do systemu PlayStation®3. Dokumentacja
zawiera informacje na temat konfigurowania systemu i korzystania z
niego, a także ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Upewnij się, że włączony jest przełącznik MAIN POWER (umieszczony z
tyłu systemu). Umieścić dysk Batman™: Arkham Origins w szczelinie na
dysk, stroną zadrukowaną skierowaną do góry. W menu głównym systemu
PS3™, w kategorii [Gra] wybierz ikonę z tytułem gry, następnie naciśnij S.
Informacje na temat korzystania z oprogramowania znajdują się w
tej instrukcji.
WYŁĄCZANIE GRY: Podczas gry naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy przycisk PS umieszczony na kontrolerze bezprzewodowym.
Następnie na wyświetlonym ekranie wybierz opcję „Wyjdź z gry”.
Aby wyjąć dysk, po wyłączeniu gry dotknij przycisku wysuwania.
Wskazówka
TROFEA: Osiągnięcia w grze umożliwiają zdobywanie trofeów, które
można następnie porównywać i prezentować. Aby uzyskać dostęp
do trofeów, trzeba posiadać konto Sony Entertainment Network.
Dane Programu Zapisane W
Form acie Systemu Ps3™
Dane programu zapisane w formacie systemu PS3™ są przechowywane na
dysku twardym systemu. Dane te są wyświetlane w obszarze „Narzędzie
zapisanych danych” (PS3™) w pozycji [Gra].
AWyceluj gadżet/Kliknij,
żeby szybko użyć batarangu.
R
Kucnij/Użyj
gadżetu
E Zahacz
Q
Tryb widzenia
detektywistycznego/
Przytrzymaj,
żeby skanować.
D Kontra
F Uderzenie
Wybierz gadżet
A Ogłuszenie peleryną
S Biegnij/Kliknij
dwukrotnie, żeby
wykonać unik
Spójrz
Ruch
B
Centrowanie
widoku (Naciśnij)
N
Interfejs misji
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
S y s t e m P l a y s tat i o n ® 3
W
Powiększenie
(Naciśnij)
Menu pauzy
Ruch
left stick
Rozejrzyj si ę
right stick
Biegnij/Wykonaj unik
S (Przytrzymaj)/
S,S
Uderzenie
F
Og uszenie peleryn ą
A
Kontra
D
Tryb widzenia detektywistycznego
Q
Wyrzutnia haków
E
Wyceluj gad żet (Przytrzymaj)/Szybko u ż yj
batarangu (Naci ś nij)
W
Kucnij/U ż yj gad żetu
R
Wybierz gad żet
▶/ ◀/ ▲/ ▼
Interfejs misji
Pauza
Centrowanie widoku
B
Powi ę kszenie
N
03
Rozgrywka
UWAGA: Aby grać w grę Batman: Arkham Origins, należy podłączyć
kontroler bezprzewodowy do portu 1.
Wa l ka
Ekran Gry
PD
Kompas
Celownik
GADŻETY
Aby przetrwać noc i unieszkodliwić przeciwników, Batman musi
wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i wyostrzone zmysły.
Naciśnij F , aby uderzyć.
1. PE: Zielony pasek w lewym górnym rogu pokazuje bieżący poziom
PD Batmana. Batman zyskuje PD, pokonując przestępców. Gdy zielony
pasek się zapełni, można kupić modyfikację w WayneTech.
2. Zdrowie/Pancerz: Niebieski pasek pod wskaźnikiem PD pokazuje
stan zdrowia Batmana. Modyfikacje z menu WayneTech umożliwiają
zwiększanie opancerzenia stroju Batmana, dzięki czemu staje się on
bardziej odporny na pociski z broni palnej lub ataki bezpośrednie.
3. Kompas: Kompas znajduje się na górze ekranu. Wyświetlane są tu
punkty orientacyjne, wskazujące, w jakim kierunku powinien udać się
Batman, aby dotrzeć do celu.
4. GADŻETY: W lewym dolnym rogu ekranu jest widoczny arsenał
Batmana. Wykonując kolejne zadania, można odblokować
dodatkowe gadżety.
K o n t r o w a n i e Ata k ó w
Gdy wróg zamierza zaatakować Batmana, nad jego głową pojawia się
ikona błyskawicy. Naciśnij D, zanim ta ikona zniknie, aby skontrować atak.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Zdrowie/
Pancerz
5. Celownik: Celownik jest wyświetlany, jeśli w pobliżu znajduje się
gzyms, w który Batman może wycelować wyrzutnię haków, a także
podczas ręcznego celowania gadżetem.
Ogłuszenie
Naciśnij A , aby ogłuszyć wroga peleryną. Gdy przeciwnik jest
ogłuszony, Batman może wykonać rozwałkę, przypuścić atak z
powietrza lub szybko uciec, korzystając z wyrzutni haków. Niektórych
przeciwników trzeba ogłuszyć, żeby można było ich zaatakować.
Un i k
Batman może przeskakiwać nad przeciwnikami lub wykonywać uniki
przed atakami. W tym celu należy przesunąć lewy drążek i szybko
nacisnąć S S.
04
S z y bk i e U ż y wa n i e G a d ż e tó w
Szybkie użycie batarangu
Naciśnij W
Szybkie użycie pazura
W +D
Szybkie użycie wybuchowego żelu
W +F
Szybkie użycie detonatora ogłuszeniowego
W +A
Szybkie użycie granatu klejowego
R R
Łącz uderzenia, kontry, gadżety, ciosy ogłuszające i uniki, nie dając się
trafić i nie pudłując, aby utworzyć kombinację. Kombinacje zwiększają
liczbę PD otrzymywanych przez Batmana podczas walki. Bieżący
mnożnik jest wyświetlany pod paskiem zdrowia Batmana. Jeśli Batman
zostanie zaatakowany lub będzie zbyt długo zwlekał z wymierzeniem
kolejnego ciosu, mnożnik zniknie.
Dzięki trybowi widzenia detektywistycznego Batman uzyskuje informacje
taktyczne na temat wrogów i przedmiotów, na przykład na temat
rodzaju broni posiadanej przez przeciwnika lub funkcji specjalnych
panelu sterowania, takich jak system zabezpieczeń lub zamki drzwi.
Ska no wa n i e
W niektórych sytuacjach przytrzymanie Q umożliwia Batmanowi
skanowanie okolicy w poszukiwaniu wskazówek. To narzędzie można
wykorzystać do analizowania dowodów lub oznaczania lokalizacji
znajdujących się poza zasięgiem pakietów danych Enigmy, do których
można będzie uzyskać dostęp później.
M i ej s c a Z br odn i
Tryb Widzenia
De t ek t y w i s t yc z n e g o
Naciśnij Q aby w dowolnym momencie włączyć tryb widzenia
detektywistycznego. Dzięki alternatywnemu trybowi widzenia
detektywistycznego Batman może wykrywać wrogów, kryjówki i słabe
punkty w otoczeniu.
Policja oznacza miejsca przestępstwa, próbując wyjaśnić okoliczności
zagadkowych śmierci na ulicach Gotham. Batman może rozwikłać te
zagadki, poszukując w okolicy śladów i przytrzymując S w celu odtworzenia
sekwencji wydarzeń. Naciśnij i przytrzymaj W, aby odtworzyć
rekonstrukcję zdarzeń wstecz, lub R, aby odtworzyć rekonstrukcję w
przód i przeanalizować miejsce zbrodni pod kątem ważnych śladów.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
K o m bi n a c j e
Kryjówki, na przykład gargulce i kraty, a także inne ciekawe obiekty,
takie jak kamery monitoringu i drzwi, są zaznaczone kolorem
pomarańczowym. Przeciwnicy posiadający broń są też zaznaczeni
kolorem pomarańczowym, a przeciwnicy bez broni – kolorem
niebieskim. Słabe ściany, przez które Batman może się przebić lub które
może zniszczyć, są półprzeźroczyste i oznaczone ikoną eksplozji.
05
Niewidzialny Łowca
Podczas nieobecności w Gotham Batman ćwiczył łowy z ukrycia i
wzbudzanie strachu w przeciwnikach. Dzisiejszej nocy zdobyte przez
niego umiejętności i narzędzia zostaną przetestowane.
Gargulce pełniące wartę nad Gotham to dla Batmana idealne
miejsca do ukrycia się i obserwowania wrogów. W połączeniu
z trybem widzenia detektywistycznego Batman ukryty w
punkcie obserwacyjnym ma idealne warunki do zaplanowania
najskuteczniejszego sposobu wyeliminowania przeciwników.
OSTRZEŻENIE: Niektórzy przeciwnicy są wyposażeni w termowizję,
która umożliwia wykrycie Batmana w punkcie widokowym.
Uk ryc i e Za R o g i e m / P r z e w r ó c en i e
Zza Rogu
Ukrywając się za rogiem, Batman może przewrócić każdego
zbliżającego się i niczego niepodejrzewającego przeciwnika, gdy ten
zbliży się na wyciągnięcie ręki. Kucając, naciśnij S , aby się ukryć, a
następnie D , aby przewrócić wroga, gdy znajdzie się w zasięgu ataku.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
P un k t y Ob serwa c y j n e
06
Od w r ó c on e P r z e w r ó c en i e
Aby przewrócić wroga, nie wzbudzając podejrzeń innych
przeciwników znajdujących się w pobliżu, przytrzymaj R – Batman
przyczai się i zakradnie za plecy przeciwnika. Po zajęciu pozycji
naciśnij D , aby wykonać przewrócenie.
Jeśli Batman przycupnie na szczycie gargulca i będzie przechodzić pod
nim przeciwnik, naciśnij D, żeby zaatakować wroga z zaskoczenia.
Trzeba jednak pamiętać, że spowoduje to hałas i zwróci uwagę pobliskich
przeciwników. Przygotuj się na ucieczkę!
Cios Nokautując y
Wykonując ciche przewrócenie, Batman może natychmiast pozbawić
wroga przytomności. W tym celu naciśnij F .
Jednak spowoduje to hałas, który przyciągnie uwagę
pobliskich przeciwników.
P r z e w r ó c e n i e Z K r at k i
Gdy niczego niepodejrzewający wróg będzie przechodzić obok kraty
podłogowej lub szybu wentylacyjnego, naciśnij D, aby wyskoczyć
i go obezwładnić. Ten ruch spowoduje hałas – inni przeciwnicy
sprawdzą kratę.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Ciche Przewrócenie
Podwójne Przewrócenie
Skradaj się cicho za plecami dwóch niczego nieświadomych wrogów i
naciśnij D , aby zderzyć ich głowami i obu znokautować.
07
Przewrócenie Z Gzymsu
N aw i g a c j a
Zwisając z gzymsu, naciśnij D, aby sięgnąć w górę i chwycić przeciwnika
znajdującego się na przejściu powyżej, przeciągnąć poza krawędź i
znokautować. To przewrócenie spowoduje hałas, który przyciągnie
uwagę pobliskich przeciwników.
Poruszaj lewym drążkiem, aby sterować ruchem Batmana. Przytrzymanie
S podczas przemieszczania powoduje, że Batman zaczyna biec. Podczas
biegu Batman automatycznie przeskakuje przeszkody i wspina się na nie.
Przewrócenie Ze Zwisu Na Gzymsie
P r z e w r ó c en i e P r z e z Ok no /
Dr e w n i a n ą Ś c i a n ę
Gdy Batman znajdzie się po drugiej stronie okna lub cienkiej ściany,
może się przez nie przebić i natychmiast przewrócić przeciwnika.
Taki atak powoduje sporo hałasu, który przyciągnie uwagę innych
przeciwników w pobliżu.
S z y b o wa n i e
Peleryna Batmana została tak zaprojektowana, aby umożliwić mu
szybowanie w powietrzu na duże odległości. Gdy Batman znajduje się
w powietrzu, przytrzymaj S, aby użyć peleryny Batmana. Lewy drążek
umożliwia sterowanie opadaniem.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Jeśli Batman stoi na gzymsie lub przycupnął na poręczy bezpośrednio
nad przeciwnikiem, może skoczyć w dół i nogami cicho złapać
przeciwnika za szyję, doprowadzając do jego omdlenia.
WSKAZÓWKA: Tylko ciche przewrócenie, przewrócenie zza rogu oraz
przewrócenie ze zwisu na gzymsie są cichymi atakami. Po wykonaniu
innych przewróceń przygotuj się na szybką ucieczkę.
08
Wślizg
Przytrzymaj R podczas szybowania, aby Batman zanurkował
prosto w dół, a następnie wyjdź z lotu nurkowego, aby nabrać
szybkości i wysokości. W ten sposób można szybować na dużą
odległość lub wykonać gwałtowne pikowanie i złapać niczego
niespodziewającego się przeciwnika.
Podczas biegu naciśnij R – Batman wykona kopnięcie ze
wślizgiem. Wślizg umożliwia przeciskanie się przez niewielkie szpary,
szybkie usuwanie osłon szybów i rozpoczynanie walki.
Wyrzutnia Haków
Wyrzutnia haków Batmana to niezbędne narzędzie umożliwiające
szybkie przemieszczanie się. Wystarczy nacisnąć E , a Batman
natychmiast wyrzuci hak i zacznie wspinać się na najbliższy gzyms.
W dowolnym momencie naciśnij A , aby odczepić hak. Łącząc
przyspieszenie nurkowania i szybowanie, Batman może pokonywać
duże odległości bez dotykania ziemi.
Ata k Z G ó r y
Gdy Batman znajduje się nad przeciwnikiem, a nad jego głową jest
wyświetlany symbol nietoperza, może on wykonać atak z góry.
Naciśnij F , gdy pojawi się symbol, żeby zeskoczyć na wroga.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
P r z y sp i e s z en i e N ur k o wa n i a
09
K opnięcie W Locie
B ata r a n g
Gadżety
Tę charakterystyczną broń Batmana można wykorzystać, żeby
ogłuszyć wrogów lub uderzyć w przedmiot znajdujący się poza
zasięgiem. Przytrzymaj W , żeby wycelować, i naciśnij R , aby
rzucić batarangiem. Możesz też nacisnąć W , aby szybko rzucić
batarangiem. Można rzucić trzema batarangami po kolei.
Z d a l n i e S t e r o w a n y B ata r a n g
Batman słynie z arsenału gadżetów technicznych służących do walki z
przestępcami. Przetrwanie nocy wymaga odpowiedniego wykorzystania
gadżetów Batmana. Rozpoczyna z niewielką liczbą gadżetów, jednak
może gromadzić ich coraz więcej, pokonując niektórych przeciwników,
wykonując misje poboczne, a także kupując modyfikacje WayneTech. Do
wybierania gadżetów służą przyciski Z / X / C / V .
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Podczas szybowania, a także z ukrycia w punkcie orientacyjnym Batman
może wykonać kopnięcie w locie, atakując wroga znajdującego się w
zasięgu. Gdy nad głową przeciwnika pojawi się symbol nietoperza,
naciśnij F, a Batman automatycznie poszybuje w dół i zaatakuje.
Zdalnie sterowanym batarangiem można rzucać w przełączniki i
przedmioty znajdujące się poza zasięgiem. Batman może kontrolować
prędkość i kierunek lotu batarangu. Po zmodyfikowaniu tego gadżetu
można rzucać zaprogramowanym batarangiem, który po zatoczeniu
pętli uderzy przeciwnika od tyłu.
10
Automatyczne wyrównanie
E
Hamowanie
W
Przyspieszenie
R
Zawrócenie
W+R
D e s z y f r at o r S e k w e n c y j n y
Deszyfrator sekwencyjny jest przydatny, gdy Batman musi
rozszyfrować zabezpieczoną częstotliwość radiową, włamać się do
konsoli zabezpieczeń albo wyłamać zamek elektroniczny w drzwiach.
Przytrzymaj W, aby wycelować, i naciśnij R, aby użyć narzędzia, a
następnie steruj urządzeniem, używając lewego i prawego drążka.
Pazur służy przede
wszystkim do przyciągania
w kierunku Batmana
przedmiotów, które
znajdują się poza jego
zasięgiem. Przytrzymaj
W, aby wycelować, i
naciśnij R, aby wystrzelić
pazur. Pazur można
zmodyfikować w taki
sposób, aby można było za jego pomocą rozbrajać przeciwników
uzbrojonych w broń palną.
Żel Wybuchowy
Żel wybuchowy Batmana
służy do tymczasowego
unieszkodliwiania wrogów
lub niszczenia obiektów
o słabej strukturze.
Przytrzymaj W, aby
wycelować, i naciśnij R,
aby podłożyć ładunek
wybuchowego żelu. Aby
zdetonować żel, przytrzymaj
W i naciśnij E. Przed
detonacją można podłożyć
trzy ładunki.
Kulka Dymna
Kulki dymne powodują rozpylenie dymu wywołującego utratę
orientacji. Dym może służyć jako obrona, pozwalając Batmanowi uciec
z opałów, lub ułatwić atak, wywołując zamieszanie w szeregach wroga.
Przytrzymaj W, aby wycelować, i naciśnij R, aby rzucić kulkę
dymną, lub naciśnij E, aby upuścić kulkę u stóp Batmana.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Pa z u r
11
Zaczep
R ęk aw i c e El ek t ryc z n e
Zaczep można wykorzystać do utworzenia nowych tras ruchu. Przytrzymaj
W , aby wycelować, i naciśnij R , aby automatycznie rozciągnąć linę
pomiędzy dwoma punktami zakotwiczenia, lub naciśnij E , aby ręcznie
wybrać oba cele. Zaczep można też wykorzystać, żeby związać dwóch
przeciwników lub wystrzelić przedmiot w kierunku przeciwnika.
Rękawice elektryczne można wykorzystać, aby doprowadzić prąd do
niezasilanych generatorów i innych urządzeń, dzięki czemu Batman może
uzyskać dostęp do nowych obszarów. Po wyświetleniu podpowiedzi
przytrzymaj S, aby naładować urządzenie. Rękawic można też użyć w celu
wywołania u przeciwnika wstrząsu, który nie jest śmiertelny. Gdy podczas
walki zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, naciśnij B y N,
aby aktywować rękawice, a następnie F, aby wywołać porażenie prądem.
D e t o n at o r O g ł u s z e n i o w y
Ten gadżet można wykorzystać, aby spowodować tymczasową
dezorientację przeciwników. Naciśnij W i A , aby szybko użyć
detonatora ogłuszeniowego. Eksploduje po krótkiej chwili – ogłuszając
każdego w zasięgu wybuchu.
Ten gadżet można zmodyfikować, zwiększając czas trwania ogłuszenia
oraz zasięg.
G r a n at K l e j o w y
Ten gadżet powoduje unieruchomienie pojedynczego przeciwnika. Co
więcej, dzięki unikalnemu składowi chemicznemu granatu klejowego
możliwe jest wykorzystanie go do stworzenia tymczasowej platformy
unoszącej się na wodzie. Przytrzymaj W , żeby wycelować, i naciśnij
R , aby rzucić granatem.
B at k o m p u t e r
W dowolnym momencie naciśnij
, aby uzyskać dostęp do
batkomputera. Na batkomputerze Batman może ustawiać punkty
orientacyjne, zapoznać się z aktami postaci albo uzyskać dostęp do
ekranu WayneTech w celu zakupienia nowych modyfikacji gadżetów lub
umiejętności. Naciśnij Q / E , aby się przełączać między pięcioma
głównymi funkcjami batkomputera.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Po zmodyfikowaniu zaczep umożliwia Batmanowi wykonywanie
przewróceń podczas chodzenia lub zjeżdżania po linie. Po kolejnej
modyfikacji Batman może zawieszać wrogów na punktach
orientacyjnych. Udźwig liny jest ograniczony, jednak można go zwiększyć
poprzez modyfikacje.
ANULADOR
Przy użyciu zakłócacza można zdalnie rozbroić broń palną, urządzenia
zakłócające sygnał i szafki z bronią. Przytrzymaj W , aby wycelować, a
następnie R , aby rozbroić wybrane urządzenie. Zakłócacz wymaga
ponownego naładowania po dwukrotnym użyciu.
Ten gadżet można zmodyfikować, aby rozbrajać nim miny i
unieszkodliwiać systemy radiowe w pomieszczeniach łowcy.
12
System Mapy
Zaznacz obszar na mapie i naciśnij D , aby ustawić niestandardowy
punkt orientacyjny. Na kompasie Batmana pojawia się biały wskaźnik,
który pokazuje drogę, natomiast na niebie nad Gotham, nad
miejscem, w którym znajduje się niestandardowy punkt orientacyjny,
widoczny jest sygnał Batmana.
WAY N E T E C H
P o s z uk i wa n i
Aby odblokować elementy w interfejsie WayneTech, należy ukończyć
wyzwania w systemie Mrocznego Rycerza, zdobywając nowe gadżety i
wykonując kolejne zadania w grze.
W tym obszarze Batman może uzyskać najnowsze informacje na
temat odbywających się w Gotham misji, w których można wziąć
udział. Zostały one uporządkowane według nazwisk osób stojących na
czele działań przestępczych, które Batman musi wyśledzić.
Korzystając z interfejsu WayneTech, Batman może wykorzystać
PD zdobyte podczas walki do zakupienia nowych umiejętności
lub modyfikacji gadżetów. Każdy zapełniony pasek PD umożliwia
zakupienie jednego elementu w interfejsie WayneTech.
Otwarcie akt poszukiwanych powoduje wyświetlenie mapy zawierającej
znane cele, które Batman już odkrył. Po podświetleniu znanego celu
naciśnij D, aby ustawić bieżący cel jako punkt orientacyjny.
System Mrocznego Rycerza
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Dzięki zaawansowanej technologii satelitarnej Batman ma dostęp
do kompletnego planu miasta Gotham. Batman widzi punkty
orientacyjne z perspektywy bieżących celów lub misji pobocznych i
może ustawiać własne punkty orientacyjne.
Dążący nieustannie do samodoskonalenia Batman stworzył program
samooceny, który mierzy jego wyniki w czterech kluczowych obszarach.
Ukończenie wyzwań umożliwia odblokowanie różnych modyfikacji
w interfejsie WayneTech. Po ukończeniu wszystkich wyzwań zostanie
odblokowany nowy strój Batmana, który będzie można wykorzystać w
fabule głównej i w trybie wyzwań.
Baza Danych
W bazie danych Batman przechowuje osobiste notatki na temat
przestępstw, przestępców i dotychczas przeprowadzonych
dochodzeń. Uzyskanie dostępu do tej strony pozwala dowiedzieć się
więcej na temat Gotham.
13
Menu Główne
WYZWANIA NIESTANDARDOWE: Po wybraniu mapy można dodać
do niej różne modyfikatory, aby utworzyć wyzwanie niestandardowe.
KAMPANIE: Podejmij serię wyzwań, dobierając taktycznie
modyfikatory do każdej mapy. Jedynym wymogiem jest użycie
każdego modyfikatora przed zakończeniem kampanii.
TRENING BOJOWY: Weź udział w treningach mających na celu
wyćwiczenie zaawansowanych technik.
No wa Gr a / K on t y n u uj Gr ę
Umożliwia rozpoczęcie nowej gry Batman: Arkham Origins od
początku lub kontynuowanie gry od ostatnio zapisanego punktu.
OSTRZEŻENIE: W grze Batman: Arkham Origins postęp jest
automatycznie zapisywany w wybranych punktach. Jeśli na ekranie
zostanie wyświetlona ikona automatycznego zapisywania, nie należy
wyłączać systemu ani wyciągać dysku.
S tat y s t y k i
Użytkownik ma możliwość wyświetlenia różnych statystyk gry i
śledzenia postępu w grze.
T ry b W y z wa n i a
Podejmuj wyzwania zaprojektowane przez Batmana, aby przetestować
jego możliwości. Dodatkowe wyzwania można odblokować,
wykonując kolejne zadania w grze.
WYZWANIA RANKINGOWE: Podejmuj wyzwania Batmana bez
ustalonych modyfikatorów. Możesz porównywać swoje umiejętności
z umiejętnościami znajomych i użytkowników z całego świata,
korzystając z rankingu online.
Pozwala zapoznać się z postępem gry z poziomu obecnie
zapisanego punktu.
T r o f e a P o s ta c i
Obejrzyj trójwymiarowe modele postaci, które zostały odblokowane
dzięki postępom w grze.
Op c j e
Dostosuj ustawienia gry i wyświetl sterowanie. Więcej informacji na
temat opcji zawiera poświęcona im część instrukcji.
No wa Gr a P lu s
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
O p i s Fa b u ł y
Przeciwnicy pojawiają się w różnych konfiguracjach, a ogólny poziom
trudności jest wyższy. Aby odblokować tę opcję, należy ukończyć główną
fabułę co najmniej jeden raz na normalnym lub trudnym poziomie.
Noc To Ja
TYLKO DLA ZAPALEŃCÓW. Rozpocznij nową grę – jednak tym razem
ŚMIERĆ JEST NIEODWRACALNA. Aby odblokować tę opcję, należy
ukończyć fabułę główną w trybie Nowa Gra Plus. Odważysz się
podjąć to wyzwanie?
14
Grafika K oncepc yjna
Obejrzyj grafiki koncepcyjne środowiska i postaci. Można je
odblokować, wykonując zadania w grze.
Op c j e Gry
WBID
Zarejestruj konto na WBID, wpisując właściwy adres e-mail, aby
odblokować wyjątkową zawartość do wykorzystania w grze!
Więcej informacji o koncie WBID: http://wbid.warnerbros.com
On l i n e
Wybierz tę opcję, aby uruchomić grę Batman: Arkham Origins w trybie
online. Więcej informacji zawiera część dotycząca trybu niewidzialnego
łowcy online.
Sklep W Grze
ODWRÓCONY WIDOK: Wybierz tę opcję, aby odwrócić opcje
sterowania podczas poruszania kamerą w górę i w dół.
ODWRÓCONA ROTACJA: Wybierz tę opcję, aby odwrócić opcje
sterowania podczas poruszania kamerą w lewo i w prawo.
ODWRÓCONE STEROWANIE LOTEM: Odwraca opcje sterowania,
gdy Batman szybuje.
W sklepie w grze można oglądać i kupować zawartość do pobrania
przeznaczoną do gry Batman: Arkham Origins.
ODWRÓCONE STEROWANIE BATARANGIEM: Odwraca opcje
sterowania podczas używania zdalnie sterowanego batarangu.
L i s ta A u t o r ó w
WSPOMAGANIE WIDOKU: Wybierz tę opcję, aby skorzystać z funkcji
wspomagania kamery.
Wyświetl listę autorów gry Batman: Arkham Origins.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Konto Warner Bros. (WB) ID umożliwia szybki i spersonalizowany
dostęp do witryn internetowych i aplikacji WB, zapewniając
wygodę użytkowania.
PODPOWIEDZI: Włącza lub wyłącza wskazówki w grze.
WIBRACJE: Włącza lub wyłącza funkcję wibracji kontrolera.
FUNKCJA CZUJNIKA RUCHU PODCZAS SZYBOWANIA: Włącza lub
wyłącza funkcję czujnika ruchu podczas szybowania.
JASNOŚĆ: Reguluje jasność ekranu w grze.
15
Op c j e D ź w i ęk u
WYBÓR WYJŚCIA DŹWIĘKU: Pozwala ustawić wyjście dźwięku do
słuchawek, telewizora, systemu stereo lub zestawu kina domowego.
NAPISY: Aby w grze były wyświetlane napisy, należy wybrać tę opcję.
GŁOŚNOŚĆ EFEKTÓW: Umożliwia dostosowanie głośności
efektów specjalnych.
GŁOŚNOŚĆ DIALOGÓW: Umożliwia dostosowanie poziomu
głośności wszystkich dialogów w grze.
Umożliwia dostosowanie ustawień poziomu głośności oraz napisów.
S t ero wa n i e
Służy do wyświetlania podstawowych elementów sterowania grą.
Ur u c ho m P ono w n i e
Uruchamia ponownie grę w ostatnio zapisanym punkcie kontrolnym.
Wyjście
Powoduje wyłączenie gry i powrót do menu głównego. Niezapisane
zmiany zostaną utracone.
Niewidzialny Łowca
On l i n e
M e n u Pa u z y
Naciśnij
w dowolnym momencie gry, aby włączyć menu pauzy.
Wznów
Powrót do trwającej gry.
Op c j e Gry
Umożliwia dostosowanie ustawień gry i jasności.
PO RAZ PIERWSZY W GRACH Z CYKLU ARKHAM, w grze Batman:
Arkham Origins dostępny jest tryb online, który umożliwia zmierzenie
się z innymi graczami, grającymi w roli Batmana, Robina, elitarnych
zbirów, Jokera lub Bane’a. Tym razem Batman i Robin spotkają jeszcze
trudniejszych przeciwników – elitarne zbiry nie są zwykłymi ulicznymi
awanturnikami. To twardzi, inteligentni i bezwzględni profesjonaliści,
uzbrojeni po zęby i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
GŁOŚNOŚĆ MUZYKI: Umożliwia dostosowanie poziomu głośności
muzyki w grze Batman: Arkham Origins.
Op c j e D ź w i ęk u
Elitarne zbiry, żeby zwyciężyć, muszą pokonać członków innego
gangu, jednocześnie odpierając ataki Batmana i Robina. Bohaterowie
będą starali się doprowadzić do zastraszenia z zastosowaniem
różnorodnych przewróceń, jednocześnie robiąc wszystko, aby nie dać
się złapać. Joker i Bane będą chcieli dołączyć do walki. Pierwszy gracz,
który im to umożliwi, uzyska ich moc.
16
Doł ączanie Do Meczu
Wyświetlacz
D oł ą c z a n i e D o M e c z u ( S Z Y B K A G R A ) :
T w o r z e n i e p r y w at n e g o m e c z u
( U T W Ó R Z G R Ę P R Y W AT N Ą ) :
Tworzy niestandardowe lobby dla wielu graczy, do którego można
zapraszać tylko znajomych, z możliwością konfigurowania mapy i
włączania oraz wyłączania funkcji obracania mapy.
1. Broń I A municja
Pokazuje obecnie posiadaną broń, amunicję oraz pozostałe
granaty odłamkowe.
2. Gadżety
Wyświetla dostępne obecnie zdolności i czas oczekiwania.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Wybierz tę opcję, aby wyszukać grę lub utworzyć nowe lobby, jeśli nie
można znaleźć istniejącego.
3. Znaczniki Punktów K ontrolnych
Pokazują kierunek i odległość do aktywnych punktów kontrolnych.
4 . Pa s e k Z a s t r a s z e n i a
Pokazuje, jak blisko zwycięstwa są Batman i Robin.
5. Wskaźnik Skł adu A municji
Pokazuje kierunek i odległość do najbliższej skrzyni z amunicją.
17
6. Zegar Meczu
Pokazuje pozostały czas.
7 . I k o n y Z e s p o ł u E l i ta r n e g o
Pokazują liczbę żywych graczy w każdym zespole oraz pozostałe posiłki.
8. Nekrologi
9 . Pa s e k W y t r z y m a ł o ś c i P o d c z a s
Przyspieszenia
Pokazuje, jak długo jeszcze możesz biec w przyspieszonym tempie.
1 0 . S y g n a l i z at o r G r a n at ó w
Wzmocniony wzrok
Q Celuj, hamuj
(gadżety sterowane)
Wybierz przedmiot
(lewy)
Wybierz przedmiot
(prawy)
Anuluj przedmiot
(w dół)
Ruch
R
Granat, użyj zdolności
(gadżety sterowane)
E DStrzelaj,
przyspiesz (gadżety
sterowane)
D Zmień broń
F Przeładuj
A Użyj osłony
S Interakcja
Bieg (przytrzymaj)
Unik (naciśnij
dwukrotnie)
Spójrz
Ranking
Menu pauzy
Przyspieszenie
Powiadamia o niebezpieczeństwie związanym z granatami
odłamkowymi rzuconymi przez przeciwników.
Naciśnij lub przytrzymaj S , aby biec sprintem na krótkim odcinku.
Puszczenie S powoduje zakończenie sprintu. Licznik przyspieszenia
ładuje się stopniowo.
1 1 . W ska ź n i k i K i er un k u Obr a ż eń
Osłona
Pokazują kierunek, z którego strzela przeciwnik.
Naciśnij A , aby wejść pod osłonę, a następnie pochyl się lub
wyprostuj, używając Q . Naciskając E , wystrzelisz spod osłony.
Możesz przyspieszyć bieg pod osłonę, używając lewego drążka i
naciskając A .
1 2 . Dr z w i W ej ś c io w e
Superzłoczyńc y
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Pokazują liczbę pokonanych przedstawicieli elity i
przewróconych bohaterów.
W
Pokazują wejście, w którym pojawi się superzłoczyńca, i odległość od niego.
G r a J a k o E l i ta
Granie w roli elity wymaga stosowania odrobinę innej taktyki i
korzystania z innych elementów sterowania niż gra jako Batman.
Elementy sterowania Batmana są opisane na stronach 3–12.
18
Wzmocniony Wzrok
Zdolności Gangu Bane’a
Naciśnij W aby włączyć wzmocniony wzrok. Wzmocniony wzrok
umożliwia dostrzeżenie bohaterów oraz elitarnych zbirów.
1. Impuls ultradźwiękowy: ta zdolność emituje dźwiękową falę
uderzeniową, która wprawia w chwilowe osłupienie przeciwników
znajdujących się w jej zasięgu.
2. Bezzałogowiec: ta zdolność pozwala użyć zdalnie sterowanego
drona bezzałogowego. Bezzałogowcem można poruszać się
po mapie, atakując wrogów. Jednak po ustalonym czasie lub po
ostrzelaniu przez przeciwnika nastąpi jego samozniszczenie.
3. Strzałka taktyczna: ta zdolność umożliwia wystrzeliwanie strzałek,
które przylegają do każdej powierzchni, a potem działają jak mina,
która eksploduje, gdy przeciwnik przechodzi obok, i zasypuje
wszystkich wrogich graczy znajdujących się w pobliżu nadajnikami
śledzącymi. Umożliwiają one wyśledzenie pozycji przeciwników na
polu walki, nawet przez ściany.
Gra W Roli Superzłoczyńc y
Zdolności Gangu Jokera
Wejdź do walki jako Joker – Książę Zbrodni lub jako pogromca
nietoperzy – Bane.
1. Obie ręce: ta zdolność pozwala strzelać z dwóch gwoździarek
równocześnie i dzięki temu zyskać potężną siłę rażenia.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Uwaga: po dłuższym użyciu bateria musi się w pełni naładować, aby
możliwe było ponowne korzystanie z funkcji wzmocnionego wzroku.
2. Już po tobie!: ta zdolność pozwala zrzucić paczkę z bombą
dostarczoną przez samego Księcia Zbrodni – Jokera. Co się dzieje z
przeciwnikiem? To niespodzianka. Jednak niezbyt przyjemna.
3. Sterowiec: ta zdolność pozwala zdalnie sterować niewielkim,
wybuchającym sterowcem. Sterowiec eksploduje po naciśnięciu S ,
jeśli zostanie zbyt mocno uszkodzony przez wroga lub jeśli dotknie
wroga lub czegokolwiek innego na mapie.
Wejdź do walki jako Joker – Książę Zbrodni, najbardziej zaciekły wróg
Batmana. Joker jest zabójczy z dużej i małej odległości. Gra jako
elitarny zbir.
19
As Pik
R z u t / Uder z en i e
Główna broń Jokera jest wyjątkowo potężna i celna. Dzięki niej Joker
potrafi powalić przeciwników jednym strzałem.
Odpowiednik przewrócenia w wykonaniu Bane’a polega na uniesieniu
przeciwnika i rzuceniu nim lub uruchomieniu specjalnej egzekucji,
jeśli przeciwnikiem jest bohater. Rzucenie wroga należącego do elity
powoduje powalenie innych wrogów, jeśli zostaną trafieni.
Druga broń Jokera zasypuje oponentów chmurą wybuchających pocisków.
Wyrzutnia Rakiet
Radosny Brzęczyk
Bane może też korzystać z wyrzutni rakiet.
Skuteczność ataków bezpośrednich Jokera potęguje paraliżujący
radosny brzęczyk, dzięki któremu jest on w stanie natychmiast
wykończyć swoich wrogów.
D o s to s o w y wa n i e
Gracze mogą konfigurować wyposażenie, co pozwala im szybko
zmieniać broń, zdolności, a także wygląd w lobby pomiędzy
poszczególnymi rundami. Mogą wybrać jedną skórkę, gdy
grają jako Batman lub Robin, i wybierać do pięciu konfiguracji
wyposażenia przy maksymalnym poziomie ogólnym, grając jako
elitarny członek gangu Jokera lub Bane’a. Wyposażenie elitarnych
członków gangu pozwala graczom wybrać broń, 2 zdolności
dostępne dla frakcji oraz pełny zestaw ubrań.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Król Kier
Wkrocz na pole walki jako najstraszniejszy wróg Batmana – pogromca
nietoperzy, Bane. Bane jest bardzo ruchliwy i gra jako bohater.
Upa d e k N a Z i e m i ę
Atak bezpośredni Bane’a jest w stanie powalić kilka postaci wokół niego.
20
Czarny Rynek Pingwina
Zdobycie PD w grze zapewnia także graczom KREDYTY ARKHAM,
które można wykorzystać na czarnym rynku Pingwina. KREDYTY
ARKHAM można też kupić za prawdziwe pieniądze.
Dostępne są pojemniki Cobblepota w różnych rozmiarach,
zawierające losowo wybrane materiały zużywane podczas rundy, a
także elementy odzieży gangu, niedostępne za PD frakcji.
Ogólne Pd
PD są gromadzone na koncie, niezależnie od frakcji, do jakiej należy
gracz. Ten typ PD odblokowuje gadżety i modyfikacje gadżetów
bohaterów, skórki bohaterów, miejsce na wyposażenie oraz
modyfikacje wzmocnionego wzroku podczas gry jako postać elitarna.
Biegłość w posługiwaniu się bronią jest mierzona poprzez skutki
jej wykorzystania podczas meczów, czyli eliminowanie elitarnych
przeciwników, superzłoczyńców i bohaterów.
Podczas gry jako elita gracze uzyskują też PD gangu, którego są
członkami. Umożliwia to odblokowanie umiejętności gangu opisanych na
stronach 18 i 19, a także charakterystycznych dla gangu elementów stroju,
które dają wyraz przywiązaniu gracza do wybranego superzłoczyńcy.
R a n k i ng A r k h a m On l i n e
Pozycja gracza w rankingu Arkham Online pokazuje czas i wysiłek
poświęcone na grę Batman: Arkham Origins w trybie wielu graczy.
Op c j e T ry b u On l i n e
S t e r o w a n i e P o s ta c i a m i E l i ta r n y m i
Pozwala dostosować schematy i opcje sterowania elitami.
Postęp
Im dłużej trwa gra, tym większą moc i elastyczność zyskują postacie.
Jest to odzwierciedlone w poziomie sprawności ogólnej, a także dla
poszczególnych frakcji złoczyńców.
Ranking Arkham Online przedstawia poziomy uzyskane przez wszystkie
frakcje oraz premie za prestiż (opisane szczegółowo poniżej). Nowy
profil ma pozycję 1 w rankingu Arkham Online.
Gdy gracz uzyska najwyższy poziom we wszystkich frakcjach, w
interfejsie dostosowywania wyświetlana jest opcja zdobycia prestiżu.
Jeśli gracz wybierze tę opcję, dla wszystkich frakcji jest przywracana
pozycja 1 i do rankingu Arkham Online dodawana jest premia w
wysokości 60 punktów. Postęp jest resetowany, jednak zachowana
zostaje konfiguracja nieodblokowanego wyposażenia ( jest ono nadal
zablokowane). Z tego powodu gracze, którzy skonfigurowali różne
wyposażenie i prestiż, mają dostęp do tych samych ustawień podczas
zmagań zmierzających do uzyskania wymaganego poziomu konta.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Pd Frakcji
.
21
Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) stanowi
umowę prawną zawartą pomiędzy użytkownikiem oraz WB Games Inc.,
spółką zawiązaną na mocy prawa stanu Waszyngton, z siedzibą pod
adresem: 12131 113th Avenue NE, Suite 300, Kirkland, WA, USA („WB Games”)
i dotyczy interaktywnego produktu rozrywkowego, m.in. oprogramowania
komputerowego stanowiącego jego część, powiązanych nośników i
materiałów drukowanych (zwanych łącznie „Produktem”). Instalując, uzyskując
dostęp, grając lub w inny sposób korzystając z Produktu, użytkownik zgadza
się podlegać postanowieniom niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik nie wyraża
zgody na postanowienia niniejszej Umowy, nie należy instalować, uzyskiwać
dostępu, grać lub w inny sposób korzystać z Produktu.
L ic enc j a n a op ro g r a mo wa n i e
WB Games udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenaszalnego,
odwołalnego, ograniczonego prawa i licencji na korzystanie z jednej kopii
niniejszego Produktu wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie prawa
nieudzielone wyraźnie na mocy niniejszej Umowy są zastrzeżone przez WB
Games. Niniejszy Produkt podlega licencjonowaniu, nie sprzedaży. Licencja
użytkownika nie obejmuje tytułu lub własności do niniejszego Produktu
i nie powinna być interpretowana jako sprzedaż jakichkolwiek praw do
Produktu. Produkt zawiera oprogramowanie do obsługi czcionek, dołączone
na licencji podmiotów zewnętrznych. Oprogramowanie do obsługi czcionek
może być użytkowane wyłącznie w połączeniu z Produktem i nie może być
wyodrębniane z Produktu pod jakimkolwiek pozorem. Wszelkie prawa,
tytuły lub udziały w lub do niniejszego Produktu oraz wszelkich jego kopii
(w szczególności do wszelkich tytułów, kodów komputerowych, technologii,
tematów, obiektów, postaci, nazw postaci, fabuł, dialogów, sloganów,
lokalizacji, pojęć, szaty graficznej, muzyki, itp.) należą do WB Games lub jej
licencjodawców. Niniejszy Produkt jest chroniony prawem autorskim Stanów
Zjednoczonych Ameryki, międzynarodowymi traktatami i konwencjami w
zakresie praw autorskich oraz innymi prawami. Niniejszy Produkt zawiera
pewne licencjonowane materiały, a licencjodawcy WB Games mogą chronić
swoje prawa w przypadku naruszenia niniejszej Umowy.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
UMO WA L IC E NC Y J N A N A
OP RO G R A MO WA N I E K OM P U T E RO W E
Użytkownik nie może wykonywać następujących czynności: (1) kopiowanie
Produktu w całości na dysk twardy lub inne urządzenie do przechowywania
22
B A T M A N : AARRKKHHAAM
M OORRI IGGI INNSS
W przypadku powstania sytuacji, w której postanowienia niniejszej
Umowy nie zostałyby wyraźnie wyegzekwowane, WB Games poniosłaby
nieodwracalne szkody, więc użytkownik uznaje, że spółka WB Games
będzie miała prawo, bez gwarancji, innego zabezpieczenia lub dowodu
szkody, do zastosowania właściwych i sprawiedliwych środków prawnych
w następstwie naruszenia niniejszej Umowy, poza takimi innymi środkami
prawnymi, jakie WB Games może już mieć na mocy właściwego prawa. W
przypadku wszczęcia postępowania sądowego przez którąkolwiek ze stron
w związku z niniejszą Umową, strona wygrywająca w takim postępowaniu
ma prawo do dochodzenia od drugiej strony zwrotu wszelkich kosztów,
honorariów adwokatów oraz innych wydatków poniesionych przez taką stronę
wygrywającą w postępowaniu.
P o m o c d l a k l i e n ta
W mało prawdopodobnym przypadku zaistnienia problemów z Produktem
istnieje szansa, że problem może zostać rozwiązany za pomocą prostej
czynności naprawczej. Przed zwróceniem Produktu do dostawcy należy
skontaktować się z Oddziałem Obsługi Klienta firmy WBIE pod numerem
telefonu (+44) 8708500246 lub pisząc na adres [email protected]. Przed
skontaktowaniem się z firmą WBIE nie należy przesyłać żadnego Produktu.
O g r a n ic z on a g wa r a nc j a
WB Games gwarantuje pierwotnemu nabywcy Produktu będącemu
konsumentem, że dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić iż nośnik, na którym
Produkt został nagrany będzie wolny od wad materiałowych lub wykonania
przez okres stu osiemdziesięciu (180) dni od pierwotnej daty zakupu. W
przypadku wystąpienia wad materiałowych lub w wykonawstwie w wyżej
wspomnianym okresie gwarancji stu osiemdziesięciu (180) dni, WB Games
nieodpłatnie naprawi lub wymieni Produkt, według uznania WB Games. W
przypadku, gdy Produkt nie jest już dostępny, WB Games może, według
własnego uznania, wymienić Produkt na produkt o porównywalnej wartości.
Pierwotny nabywca jest uprawniony do niniejszej gwarancji tylko w przypadku
zarejestrowania daty zakupu w punkcie sprzedaży lub gdy konsument może
udowodnić (w sposób wystarczający dla WB Games), że Produkt został
zakupiony w ciągu ostatnich stu osiemdziesięciu (180) dni.
A b y s k o r z y s ta ć z u s ł u g w r a m a c h
g wa r a nc j i :
O problemie wymagającym usługi serwisowej objętej gwarancją należy
zawiadomić Oddział Obsługi Klienta firmy WBIE poprzez e-mail support@
wbgames.com. Jeśli serwisant techniczny firmy WBIE nie jest w stanie rozwiązać
problemu przez telefon lub stronę internetową czy e-mail, może on/ona
autoryzować użytkownika do zwrotu Produktu, przy czym użytkownik ponosi
ryzyko uszkodzenia oraz pokrywane z góry opłaty transportu i ubezpieczenia,
razem z dokumentem sprzedaży lub innym dowodem zakupu w okresie stu
osiemdziesięciu (180) dni okresu gwarancyjnego na adres:
B AB
TA
MTAM
NA A
NR
: KAH
RA
KM
H AO
MR IOGRIIN
GSI N S
danych; (2) dystrybucja, wypożyczanie, dzierżawienie czy udzielanie
sublicencji na Produkt lub jego część; (3) wprowadzanie zmian w Produkcie
lub sporządzanie z niego prac pochodnych; (4) przesyłanie Produktu
poprzez sieć, za pomocą telefonu lub innych środków elektronicznych, jak
również pozwalanie na korzystanie z Produktu w sieci współużytkownikom
lub użytkownikom ze zdalnym dostępem, za wyjątkiem wieloosobowej gry
sieciowej poprzez autoryzowane sieci; (5) projektowanie lub dystrybucja
nieautoryzowanych poziomów; (6) jakakolwiek inżynieria wsteczna Produktu,
pozyskiwanie kodu źródłowego lub inne sposoby rekonstrukcji czy uzyskiwania
zasadniczego kodu źródłowego, idei, algorytmów, formatów plików,
interfejsów programowych i współdziałania Produktu za pomocą wszelkich
możliwych sposobów, za wyjątkiem w zakresie dopuszczonym przez przepisy
prawne mimo postanowień objętych umową, w takim przypadku tylko po
pisemnym zawiadomieniu firmy WB Games o zamierzonych czynnościach; (7)
eksportowanie lub reeksportowanie Produktu lub jakiejkolwiek jego kopii czy
adaptacji z naruszeniem przepisów bez uprzedniego uzyskania osobnej licencji
od WB Games (którą firma WB Games może przyznać lub nie, według swojego
uznania), przy czym firma WB Games może obarczyć każdą osobną licencję
opłatą.
Pole To Win Co., Ltd.
Attn: Warner Bros. Tech Support
9th Floor, Skypark 1
8 Elliot Place
Glasgow G3 8EP
Scotland
WB Games nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione zwroty Produktu
i zastrzega sobie prawo do odsyłania takich nieautoryzowanych zwrotów z
powrotem do klienta.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania i jest nieważna w
przypadku, gdy: (a) uszkodzenie Produktu nastąpiło na skutek nadużycia,
23
nierozsądnego lub niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania; (b) Produkt
używany jest razem z produktami, które nie zostały sprzedane lub nie są objęte
licencją przez odpowiednich producentów lub firmę WB Games (co obejmuje
m.in. nielicencjonowane rozszerzenia do gier, urządzenia kopiujące, adaptery
oraz zasilacze); (c) Produkt używany jest w celach komercyjnych (z włączeniem
wypożyczania); (d) Produkt został zmodyfikowany lub umyślnie uszkodzony; lub
(e) numer seryjny Produktu został zmieniony, uszkodzony lub usunięty.
O ILE NINIEJSZA UMOWA NIE STANOWI WYRAŹNIE INACZEJ ORAZ W
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, PRODUKT JEST
UDOSTĘPNIANY UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W
AKTUALNYM STANIE („AS IS”) BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. W ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, A WYRAŹNA OGRANICZONA
GWARANCJA USTANOWIONA WYŻEJ JEST STOSOWANA ZAMIAST
WSZYSTKICH INNYCH ZAPEWNIEŃ I OŚWIADCZEŃ. O ILE POWYŻSZA
OGRANICZONA GWARANCJA NIE STANOWI INACZEJ, WSZYSTKIE INNE
WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI LUB INNE
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PRODUKTU, W SZCZEGÓLNOŚCI
DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI LUB INNE POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA,
POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU
NARUSZEŃ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE PRZEZ WB GAMES. NIEKTÓRE
KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH DOROZUMIANYCH
GWARANCJI, WARUNKÓW LUB INNYCH POSTANOWIEŃ, STĄD POWYŻSZE
WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA.
NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA,
ALE MOŻE ON TAKŻE MIEĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. W
PRZYPADKU, GDY NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ TAKICH GWARANCJI, TAKIE
GWARANCJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEGO PRODUKTU BĘDĄ
OGRANICZONE DO WSPOMNIANEGO WYŻEJ OKRESU 180 DNI.
Ograniczenie odpowiedzialności
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, WB GAMES
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI,
ZA NASTĘPUJĄCE SZKODY: (1) BEZPOŚREDNIE, (2) SPECJALNE, (3)
KONSEKWENCYJNE, (4) ZA STRATY MORALNE, (5) WYPADKOWE, (6)
USZKODZENIA MIENIA, (7) UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, (8) AWARIĘ LUB
Ograniczenie dotyczące
u ż y t k o w n i k ó w k ońc o w yc h będ ą c yc h
k o n s u m e n ta m i
Ograniczenia lub wyłączenia gwarancji i odpowiedzialności określone w
niniejszej Umowie nie wpływają, ani nie ograniczają praw ustawowych
konsumenta, tj. osoby nabywającej towary inaczej niż w toku prowadzenia
działalności gospodarczej. Ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, środków
prawnych lub odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie mają
zastosowanie wobec użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim takie
ograniczenia lub wyłączenia są dozwolone na mocy przepisów prawnych kraju
użytkownika.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Ograniczenia / wył ączenie
g wa r a nc j i
WADLIWE DZIAŁANIE KOMPUTERA ORAZ (9) ODSZKODOWANIA ZA
OBRAŻENIA CIELESNE (Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY TAKIE OBRAŻENIA
WYNIKAJĄ Z ZANIEDBANIA WB GAMES), WYNIKAJĄCE Z FAKTU POSIADANIA,
UŻYTKOWANIA LUB WADLIWEGO DZIAŁANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU,
NAWET JEŚLI WB GAMES ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD/ODSZKODOWAŃ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WB GAMES NIE PRZEKROCZY RZECZYWISTEJ CENY ZAPŁACONEJ ZA
LICENCJĘ NA UŻYTKOWANIE PRODUKTU. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ
NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE PEWNYCH KATEGORII SZKÓD/
ODSZKODOWAŃ, STĄD POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE
MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK
MOŻE TAKŻE MIEĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. W TAKICH
PRZYPADKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ WB GAMES BĘDZIE OGRANICZONA
DO NAJSZERSZEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO.
ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE BĘDZIE INTERPRETOWANE
JAKO OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WB GAMES,
GDY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ OGRANICZONA LUB
WYŁĄCZONA ZGODNIE Z WŁAŚCIWYM PRAWEM.
P o s ta n o w i e n i a o g ó l n e
Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, m.in. ograniczenia/wyłączenie
gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności, stanowią zasadnicze elementy
podstawy umowy pomiędzy WB Games i użytkownikiem. WB Games nie byłaby
w stanie udostępniać Produktu po przystępnych cenach bez zastosowania
takich ograniczeń. Tego typu ograniczenia/wyłączenie gwarancji oraz
ograniczenie odpowiedzialności są wprowadzane na rzecz licencjodawców,
następców prawnych i cesjonariuszy WB Games. Niniejsza Umowa stanowi
24
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
Oprogramowanie BATMAN: ARKHAM ORIGINS © 2013 Warner Bros.
Entertainment Inc. Gra stworzona przez WB Games Montréal. Unreal® Engine
na prawach autorskich Epic Games, Inc.
Unreal, Unreal Technology i logo Powered by Unreal Technology są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Epic Games, Inc.
Gra wykorzystuje oprogramowanie Telemetry Performance Visualizer na
prawach autorskich (C) 2009-2013 firmy RAD Game Tools, Inc. Niniejszy produkt
zawiera oprogramowanie Autodesk® Scaleform®, © 2013 Autodesk, Inc.
BATMAN oraz wszelkie postacie, ich charakterystyczny wygląd i
powiązane elementy są znakami towarowymi firmy DC Comics ©
2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
LOGO WB GAMES, TARCZA WB: ™ & © Warner Bros. Entertainment
Inc.
(s13)
D o l b y D i g i ta l
Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
Scaleform
This software product includes
Autodesk® Scaleform® software,
© 2013 Autodesk, Inc.
All Rights Reserved.
Un r e a l T e c h nolo g y
Unreal® Engine, copyright 1998-2013 Epic
Games, Inc. Unreal, Unreal Technology and
the Powered by Unreal Technology logo are
trademarks or registered trademarks of Epic
Games, Inc.
Telemetry
Uses Telemetry Performance
Visualizer. Copyright (C) 2009-2013
by RAD Game Tools, Inc.
B ATM A N : A R K H A M OR IG I N S
całość porozumienia dotyczącego niniejszej licencji pomiędzy stronami i
zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy oraz oświadczenia pomiędzy nimi
w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy
wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. W przypadku
uznania nielegalności, nieważności lub niewykonalności, z dowolnej przyczyny,
któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, takie postanowienie, w
wymaganym zakresie, nie jest uznawane za część niniejszej Umowy, bez
wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku uznania
nielegalności, nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień
w zakresie dozwolonym przez właściwe prawo, takie postanowienie zostanie
zmienione wyłącznie w zakresie wymaganym w celu zagwarantowania jego
wykonalności. Podstawowym językiem niniejszej Umowy jest język angielski.
Użytkownik otrzymuje tłumaczenie na inny język wyłącznie dla własnej
wygody. Niniejsza Umowa jest interpretowana zgodnie z prawem stanu
Kalifornia, ponieważ to prawo ma zastosowanie w przypadku umów pomiędzy
mieszkańcami stanu Kalifornia zawieranych i wykonywanych w stanie Kalifornia,
z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązuje prawo federalne, a użytkownik
zgadza się podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w Los
Angeles, stan Kalifornia, USA. Niezależnie od powyższego postanowienia WB
Games ma prawo dochodzić roszczeń przeciwko użytkownikowi końcowemu
będącego konsumentem w sądach stanu/kraju zamieszkania takiego
użytkownika końcowego – konsumenta.

Podobne dokumenty

batmobil - Batman: Arkham Knight

batmobil - Batman: Arkham Knight Batman może wykorzystać pewne elementy otoczenia, takie jak skrzynki przyłączowe czy wiszące lampy i natychmiast znokautować przeciwnika. Aby wykonać taki atak, ustaw Batmana w pobliżu jednego z ta...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi

instrukcja obsługi walczy o utrzymanie porządku i zaprowadzenie sprawiedliwości tam, gdzie nikt o to nie dba. Jednak wciąż musi się sporo nauczyć. Nie jest jeszcze wyrafinowanym, skoncentrowanym Mrocznym Rycerzem i t...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi Mrocznym Rycerzem i trudno przychodzi mu kontrolowanie porywczego charakteru. Do tego wszystko chce robić sam...

Bardziej szczegółowo