raport

Komentarze

Transkrypt

raport
RAPORT
AKCJA BAŁTYCKA 2015
1
fot. K. Stępniewska
Przedmowa
Rok 2015 na Akcji Bałtyckiej był Rokiem Trzech Piątek. Jedna z nich znajduje się w samej cyfrze
2015, a dwie pozostałe tworzą liczbę 55 – właśnie tyle lat ukończyła AB w minionym roku. Ten
wspaniały jubileusz świętowaliśmy jesienią, a jego kulminacją była konferencja pt. „Współczesne
obrączkowanie ptaków”, która stała się okazją do spotkania trzech pokoleń Akcjonariuszy.
Wspomnieniom, toastom i radosnym chwilom nie było końca...
O tym oraz o wszystkim, co działo się w 2015 roku na Akcji, o ptakach i o ludziach, przeczytacie
w niniejszym raporcie. Oddajemy go Wam, Przyjaciele Akcji Bałtyckiej, w przeddzień rozpoczęcia
nowego sezonu wiosennego. Gdy będziecie go czytać, my jak co roku wyruszymy w teren, witać ptaki
powracające z zimowisk. Mamy nadzieję, że jego lektura zachęci Was do ponownego przyjazdu
na nasze obozy. Spotkajmy się znów na Akcji Bałtyckiej!:)
Przygotował zespół w składzie: Katarzyna i Krzysztof Stępniewscy, Justyna Szulc, Michał Redlisiak
Zdjęcia na okładce: Katarzyna Stępniewska
Skład graficzny: Katarzyna Stępniewska
2
Bukowo-wiosna (24.03 – 27.05)
Bukowo wiosna
N zaobr.
ptaków
1540
Cały sezon
Rekordowy dzień:
25.04
104
Gatunek
N
>2000(%)
Rudzik
499
43,7
Kapturka
217
89,4
Mysikrólik
192
62,6
Rekordowa pentada:
21-25.04
247
Pierwiosnek
69
67,3
N gatunków
59
Piegża
62
45,9
Kos
54
45,9
Zniczek
51
251,1
Piecuszek
44
42,0
Trzcinniczek
37
233,5
Śpiewak
30
32,2
W tabeli jest 10 najliczniej chwytanych gatunków; N – liczebność w 2015, >2000 – jaki % średniej z lat 2001-14 stanowiła N.
Wiosna 2016 była na Bukowie dość dziwna, a to ze względu na bardzo niską intensywność
przelotu. Liczba 1540 zaobrączkowanych ptaków oznacza spadek o 35% w porównaniu z 2015 r.
i stanowi zaledwie 58% średniej wieloletniej (1982-2014) dla sezonu wiosennego na stacji BukowoKopań. Jak widać w powyższej tabeli, spadek ten dotknął migrantów zarówno krótko- jak
i długodystansowych; wiele gatunków nie osiągnęło nawet połowy średniej z ostatnich kilkunastu lat.
Jakie mogły być przyczyny takiej sytuacji? Miniony sezon wiosenny zaczął się bardzo wcześnie (w
zasadzie w lutym znów praktycznie nie było zimy), stąd po raz kolejny „minęliśmy się” ze szczytem
przelotu gatunków wcześnie wędrujących, m.in. sikor (zaledwie 26 zaobrączkowanych bogatek i 23
modraszki). Z kolei ornitolodzy z całej Europy donosili o wyjątkowo niskich liczebnościach
i opóźnionej wędrówce wielu gatunków transsaharyjskich (bocianów, szponiastych, wróblaków) –
jako jedną z możliwych przyczyn wymieniano nietypowo silne wiatry wschodnie, wiejące nad Saharą.
Tak czy inaczej, sezon wiosenny 2016 pod
względem liczebności był dobry w zasadzie
tylko dla zniczka, który zresztą zainaugurował
obrączkowanie na Bukowie (w przypadku
trzcinniczka wysoki % średniej w tabeli wynika
głównie z braku trzcin, a więc i trzcinniczków,
na dawnym Kopaniu).
Zaroślówka, fot. I. Šoštarić
Na osłodę tej wiosny schwytano pierwszego
dla nowego Bukowa grzywacza, drugą
muchołówkę białoszyją i piątą na AB
zaroślówkę. Wśród 7 wiadomości zagranicznych
aż 3 były z Francji (2 trzcinniczki i potrzos),
pozostałe to: Włochy (piecuszek), Belgia
(rudzik), Niemcy (bogatka) i Szwecja (rudzik).
3
Hel (25.03 – 17.05)
Hel
Cały sezon
Rekordowy dzień:
25.04
N zaobr.
ptaków
2641
219
Gatunek
Rudzik
N
>2000(%)
1059
64,1
Bogatka
255
46,8
Śpiewak
213
89,9
Rekordowa pentada:
21-25.04
504
Mysikrólik
179
47,2
N gatunków
58
Zięba
134
86,5
Kapturka
123
225,4
Kos
99
83,5
Modraszka
98
273,3
Krogulec
46
77,8
Pokrzywnica
42
137,4
W tabeli jest 10 najliczniej chwytanych gatunków; N – liczebność w 2015, >2000 – jaki % średniej z lat 2001-14 stanowiła N.
Na Helu sezon wiosenny wypadł lepiej niż na Bukowie. Wynik 2641 zaobrączkowanych ptaków
stanowi co prawda tylko 70% średniej z ostatnich kilkunastu lat (1997-2014), za to w porównaniu
z zeszłym rokiem oznacza wzrost o 16%. Liczba gatunków też przekroczyła (o 4) tę z 2015 r.
Skąd mogą wynikać te różnice? Hel jest położony bardziej na wschód niż Bukowo, na trasie
ptaków lecących z południowo-zachodniej Europy leży więc nieco dalej. Stąd też stacja ta „załapała
się” jeszcze na końcówkę przelotu gatunków krótkodystansowych, wędrujących dość wcześnie.
Dodatkowo kontynuowaliśmy tej wiosny modyfikację układu sieci, ustawiając większą ich liczbę
w gęstym podszycie krzewów, w kierunku Kuźnicy. Efektem są dość wysokie liczby gatunków
preferujących tego typu siedliska, np. kapturki. Zwraca natomiast uwagę, powtarzająca się na obu
stacjach, dość niska liczebność rudzika.
Drozd obrożny, fot. D. Węsierski
Załoga stacji na Helu miała w tym roku
okazję oglądać z bliska kilka rzadko
chwytanych na Akcji Bałtyckiej gatunków:
srokę (14. na AB), drozda obrożnego (31.
na AB – tej wiosny na Wybrzeżu zaznaczył
się wyraźny przelot tego gatunku) i dudka
(dopiero
8.
na
AB).
Najciekawszą
wiadomością zagraniczną była kapturka
z Malty – to dopiero pierwszy ptak
z maltańską obrączką w historii Akcji!
Pozostałe 4 wiadomości pochodziły z Włoch
(rudzik), Niemiec (rudzik), Litwy (bogatka)
i Szwecji (mysikrólik).
Drozd obrożny, fot. D. Węsierski
4
Bukowo-jesien (2.08 – 9.11)
Bukowo jesień
Cały sezon
Rekordowy dzień:
21.10
N zaobr.
ptaków
6055
240
Gatunek
N
>2000(%)
Rudzik
1602
62,5
Mysikrólik
1016
59,7
Raniuszek
562
71,1
Rekordowa pentada:
18-22.10
694
Kapturka
499
98,2
N gatunków
81
Trzcinniczek
334
144,6
Bogatka
210
7,3
Piecuszek
192
112,2
Modraszka
194
9,6
Śpiewak
169
50,6
Kos
138
45,4
W tabeli jest 10 najliczniej chwytanych gatunków; N – liczebność w 2015, >2000 – jaki % średniej z lat 2001-14 stanowiła N.
Po najlepszej jak dotąd na Bukowie jesieni 2014 przyszedł czas na najsłabszą jesień. Nieco ponad
sześć tysięcy zaobrączkowanych ptaków w 2016 oznacza spadek o połowę w porównaniu z zeszłym
rokiem. Te sześć tysięcy to nadal więcej niż średnio chwytano na „starym” Bukowie w latach 19611981 (112%), za to zaledwie 58% średniego wyniku z Kopania.
Co się stało z ptakami tej jesieni? Dokładna analiza
Biegus zmienny, fot. K. Stępniewska
tabeli pokazuje, że spadek dotknął przede wszystkim
migrantów krótko- i średniodystansowych: rudzika,
mysikrólika, drozdy, a zwłaszcza sikory. Zaledwie 210
zaobrączkowanych bogatek oznacza, że sikor w
zasadzie nie było (przy intensywnym przelocie tyle
łapie się dziennie w jedną sieć). Możliwe, że
wspomniana wcześniej chłodna i mokra wiosna
przełożyła się na niski sukces rozrodczy tych
gatunków, jako że przystępują one do lęgów wcześniej
niż migranty transsaharyjskie. Liczebności tych
ostatnich, dla odmiany, były w tym roku w normie, a
nawet nieco powyżej niej. Zaobserwowaliśmy za to u
nich wyraźne opóźnienie sezonu lęgowego. W sierpniu
obrączkowaliśmy jeszcze podloty zaganiacza i gajówki, a w październiku zanotowano kilka bardzo
późnych stwierdzeń migrantów transsaharyjskich. Wśród nich była muchołówka szara schwytana 30
października – dzień wcześniej niż najpóźniejsze jak dotąd stwierdzenie tego gatunku w Polsce.
Najciekawsze ptaki były chwytane w sierpniu i wrześniu. Listę otworzyła pierwsza dla Akcji czapla
siwa, po niej złapał się 8. na AB trzmielojad. W przeddzień akcyjnych urodzin, 10 września,
zaobrączkowaliśmy świstunkę żółtawą – pierwszego tej jesieni „komisa”, pod koniec miesiąca zaś
schwytano dopiero 10. na AB pliszkę górską. Drapolówki na wydmie złapały późną jesienią pierwsze
dla Bukowa: płomykówkę i uszatkę błotną. Nieźle spisały się też wacki – wśród 19 zaobrączkowanych
siewek było aż 16 biegusów zmiennych i drugi na AB krwawodziób. Wiadomości zagraniczne były
tylko cztery – 2 rosyjskie (bogatka i strzyżyk), litewska (bogatka) i szwedzka (pełzacz leśny).
5
Mierzeja Wiślana (21.08 – 3.11)
Mierzeja Wiślana
Cały sezon
Rekordowy dzień:
04.10
Rekordowa pentada:
08-12.10
N gatunków
N zaobr.
ptaków
7127
341
1184
77
Gatunek
N
>2000(%)
Bogatka
1985
45,3
Rudzik
1645
90,6
Mysikrólik
1230
176,5
Modraszka
392
137,3
Śpiewak
391
135,0
Wąsatka
239
1165,9
Raniuszek
133
54,1
Kos
131
67,4
Zięba
99
33,3
Sosnówka
95
74,8
W tabeli jest 10 najliczniej chwytanych gatunków; N – liczebność w 2015, >2000 – jaki % średniej z lat 2001-14 stanowiła N.
Na Mierzei Wiślanej jesień też nie była szczególnie obfita. Wynik 7127 ptaków to co prawda więcej
niż na Bukowie, ale w porównaniu z zeszłym rokiem oznacza spadek prawie o połowę, a na tle
wieloletnim stanowi tylko 62% średniej. Najwyraźniejszy spadek liczebności widać u gatunków, które
stanowią siłę Mierzei – bogatki i zięby. W przeciwieństwie do Bukowa, dla szeregu gatunków (m.in.
mysikrólika, modraszki i śpiewaka, ale też dla gatunków dalekodystansowych, np. muchołówki szarej)
był to dość dobry sezon. Najlepiej wypadła różnorodność gatunkowa – 77 zaobrączkowanych
gatunków to w porównaniu z 2014 r. wzrost aż o 16!
Różnorodność ta wynika głównie z dalszej
eksploatacji
trzcinowiska,
zapoczątkowanej
w ubiegłym roku. W sieci na tzw. „błotku” nad
Zalewem Wiślanym łapały się cyraneczki, kszyki
i bekasiki. Tych ostatnich było aż 31, co stanowi
60% wszystkich bekasików schwytanych przed
2015 r. na AB! W wysokich trzcinach z kolei
kręciły się wąsatki, które z liczbą 239
zaobrączkowanych
osobników
wskoczyły
do pierwszej 10-ki – to najlepszy w historii Akcji
sezon dla tego gatunku. Dzięki niskiemu
poziomowi wody w trzcinowisku udało się
postawić kilka sieci w małej kępce olszy,
stanowiącej wyspę wśród trzcin – tam właśnie
zostały schwytane dwa kolejne tej jesieni „komisy” – świstunka żółtawa i świstunka grubodzioba. Ta
druga to dopiero 6. stwierdzenie tego gatunku w Polsce, ta pierwsza zaś narobiła trochę zamieszania –
pierwszy werdykt Komisji Faunistycznej brzmiał: świstunka ałtajska (dotychczas tylko 3 razy w
Polsce), dopiero ponowna analiza zmieniła oznaczenie na żółtawą. Wreszcie stojące w trzcinach
drapolówki spisały się świetnie, dostarczając 9. na AB kobuza i pierwszego w naszej historii błotniaka
stepowego. Wisienką na torcie była zaobrączkowana w Krynicy Morskiej pierwsza dla AB mewa
romańska. Wśród 8 zagranicznych wiadomości, pochodzących głównie z Litwy, Rosji i Łotwy (sikory
i strzyżyk), wyróżnia się modraszka ze szwajcarską obrączką.
6
Świstunka żółtawa, fot. J. Szczepanek
RODZYNKI AB
W 2015 r. do akcyjnej listy dopisaliśmy aż trzy nowe gatunki! Do tego były trzy „komisy”
i szereg gatunków na Akcji rzadkich lub dawno niewidzianych – oto przegląd najciekawszych
z nich (w nawiasie miejsce i data stwierdzenia oraz nazwisko obrączkarza).
Drozd obrożny Turdus torquatus
(HL, 27 kwietnia, Michał Redlisiak)
Piękny samiec podgatunku torquatus, który
nielicznie przelatuje przez nasze Wybrzeże, jest
31. drozdem obrożnym na Akcji i pierwszym od
2002 r.
Dudek Upupa epops
(HL, 4 maja, Michał Redlisiak)
Dudek rzadko występuje na Pomorzu.
Osobnik z Helu jest dopiero 8. w historii AB
i pierwszym od 1988.
Zaroślówka Acrocephalus dumetorum
(BK, 22 maja, Samuel Sosnowski)
5. zaroślówka w historii AB i w dodatku
pierwsza stwierdzona w 2015 r. w Polsce. Od
kiedy wydłużyliśmy w 2013 r. sezon wiosenny
na Bukowie, gatunek ten stał się tam tradycją.
Czapla siwa Ardea cinerea
(BK, 11 sierpnia, Krzysztof Stępniewski)
Młodociany osobnik został wydobyty
z gęstych trzcin, skąd nie potrafił się wydostać
o własnych siłach, i po zaobrączkowaniu
szczęśliwie odleciał z wydmy. Nie zdawał sobie
nawet sprawy, że jest pierwszą, historyczną
czaplą siwą na AB.
Trzmielojad Pernis apivorus
(BK, 24 sierpnia, Michał Wołowik)
Przez ostatnie trzy lata każda z naszych
stacji „zaliczyła” ten gatunek. Młody ptak
z Bukowa jest 8. trzmielojadem w historii AB.
Świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus
(BK, 10 września, Katarzyna Rosińska,
MW, 9 października, Michał Redlisiak)
Odpowiednio 61. i 62. „inornatus” na AB.
Osobnik
z
Bukowa
jest
pierwszym
stwierdzeniem tego gatunku w 2015 r.
w Polsce i równocześnie fenologicznie
najwcześniejszym w historii Akcji. Osobnik
z Mierzei narobił trochę zamieszania swoją
tożsamością (przez pewien czas figurował
w rejestrach jako bliźniaczy gatunek, świstunka
ałtajska),
ostatecznie
jednak
pozostał
„inornatusem” – pierwszym zaobrączkowanym
w Siekierkach.
Kobuz Falco subbuteo
(MW, 18 września, Michał Redlisiak).
Rzadko obrączkowany na Akcji Bałtyckiej
sokół – dopiero 9. w naszej historii i pierwszy
od 1999 r.
Błotniak stepowy Circus macrourus
(MW, 28 września, Michał Redlisiak).
Pierwszy
przypadek
zaobrączkowania
na Akcji tego nielicznie przelatującego przez
Wybrzeże „drapola”, a w całej Polsce – dopiero
trzeci (poprzednio na Siemianówce).
Mewa romańska Larus michahellis
(MW, 17 października, Michał Redlisiak)
Południowoeuropejski gatunek dużej mewy,
niegdyś traktowany jako podgatunek mewy
srebrzystej. W Polsce występuje głównie na
południu kraju, na Wybrzeżu pojawia się
nielicznie. Młody ptak zaobrączkowany
w Krynicy Morskiej to pierwsza mewa
romańska dla AB.
Świstunka grubodzioba Phylloscopus
schwarzi
(MW, 25 października, Michał Redlisiak).
Dopiero 6. pojaw tej dalekowschodniej
świstunki w Polsce i 4. na Akcji Bałtyckiej
(poprzednio w 2003). Jest też najpóźniejszy
fenologicznie
–
wszystkie
poprzednie
wystąpiły
na
przełomie
września
i października.
7
RODZYNKI AB
Błotniak stepowy, fot. A. Szuksztul
Trzmielojad, fot. O. Karpińska
Kobuz, fot.P. Ziółkowski
Świstunka grubodzioba, fot. M. Redlisiak
Świstunka żółtawa, fot. K. Rosińska
Mewa romańska, fot. E. Lesner
8
Czapla siwa, fot. K. Stępniewska
Dudek, fot. A. Kiałka
WIADOMOSCI POWROTNE 2014
Na poniższych mapkach prezentujemy miejsca ponownych stwierdzeń ptaków obrączkowanych na Akcji Bałtyckiej w 2014 roku (na każdej mapce inny zestaw gatunków)
Zwraca uwagę fakt, że zupełnie brakuje wiadomości powrotnych z południowo-wschodniej Europy
i Bliskiego Wschodu. Wiemy, że obrączkowane u nas ptaki podążają na zimowiska tamtą trasą, i to
w niemałym odsetku (wskazują na to m.in. eksperymenty orientacyjne). Niestety, bardzo mała liczba
stacji obrączkowania ptaków na tym obszarze, jak również ogólnie niewielka wiedza ludności
o obrączkowaniu, sprawiają, że wiadomości powrotne z tego rejonu są rzadkością.
9
UCZESTNICY OBOZÓW
W 2014 roku w pracach Akcji Bałtyckiej wzięły udział łącznie aż 240 osób!
Byli to (w kolejności alfabetycznej; wytłuszczono kierowników):
(BUj – Bukowo jesień, BUw – Bukowo wiosna, HL – Hel, MW – Mierzeja Wiślana)
Karolina Adamska (HL: 10 dni), Anna Aftyka (BUj: 7 dni), Sylwester Aftyka (BUj: 7 dni), Małgorzata Ananicz (MW: 2
dni), Piotr Ananicz (MW: 2 dni), Urszula Anikowska (BUw: 5 dni), Krzysztof Balas (MW: 2 dni), Katarzyna Bałakier (BUj:
40 dni), Aleksandra Bańkowska (BUj: 3 dni), Julia Barczyk (BUw: 8 dni), Michał Bauer (HL: 3 dni), Patrycja Bauer (HL: 3
dni), Jacek Betleja (BUj: 3 dni), Krzysztof Beznar (BUj: 4 dni), Natalia Beznar (BUj: 1 dzień), Jakub Bociek (BUj: 5 dni),
Józefina Bogusz (BUw: 5 dni), Justyna Borowska (MW: 8 dni), Andrzej Bratek (BUw: 8 dni, BUj: 6 dni), Jolanta Bratek
(BUw: 8 dni, BUj: 6 dni), Monika Broniszewska (BUj: 40 dni), Tomasz Brylski (MW: 2 dni), Mirosław Brzozowski (BUj: 7
dni), Karol Bubel (HL: 8 dni, BUj: 5 dni), Maja Bubel (BUj: 5 dni), Katarzyna Bul (BUw: 8 dni), Ewa Burda (BUw: 8 dni),
Paweł Butkiewicz (BUj: 3 dni), Inga Cender (BUj: 12 dni), Martyna Cendrowska (BUw: 4 dni, HL: 3 dni, MW: 11 dni),
Karolina Chosińska (BUw: 8 dni), Mateusz Chrzanowski (MW: 4 dni), Paweł Ciesielski (HL: 4 dni, MW: 2 dni), Józef Ciok
(BUj: 7 dni), Monika Ciok (BUj: 7 dni), Daria Cyrek (BUj: 14 dni, MW: 7 dni), Paulina Czechowska (BUj: 4 dni), Tadeusz
Dąbrowski (HL: 2 dni, MW: 7 dni), Agata Depczyńska (MW: 4 dni), Anna Dębska (HL: 9 dni, MW: 18 dni), Beata Duczmal
(MW: 4 dni), Przemysław Duda (BUj: 4 dni), Marta Dymarczyk (BUj: 33 dni), Ewelina Dysko (BUj: 5 dni), Beata Figlarek
(HL: 7 dni, MW: 3 dni), Aleksandra Fronc (BUw: 4 dni), Kamila Gach (HL: 7 dni, MW: 4 dni), Michele García Conejo (BUj: 17
dni, MW: 22 dni), Małgorzata Ginter (MW: 7 dni), Sławomir Giziński (BUw: 6 dni), Eliza Głowska (BUj: 2 dni), Małgorzata
Goc (BUj: 5 dni), Michał Goc (MW: 5 dni), Ewa Grochal (BUj: 5 dni), Krzysztof Grochal (BUj: 5 dni), Michał Gruss (MW: 4
dni), Marcin Gwiżdż (HL: 8 dni), Ewelina Hanyż (MW: 6 dni), Agnieszka Hartwich (MW: 4 dni), Jakub Hasny (MW: 9 dni),
Zuzanna Jagiełło (BUj: 4 dni), Justyna Jakubowska (BUw: 4 dni), Natalia Janczycka (BUj: 6 dni), Mariusz Janowski (BUj: 5
dni), Agata Jarczyńska (MW: 3 dni), Marta Jarosińska (BUj: 3 dni), Grażyna Jaszewska (HL: 3 dni), Katarzyna Jaworska (HL:
10 dni), Ada Jeziorska (HL: 2 dni), Hubert Kamecki (HL: 7 dni), Maciej Kamiński (HL: 7 dni, MW: 4 dni), Agata Kapusta
(HL: 3 dni), Oliwia Karpińska (BUj: 6 dni), Sabina Kaszak (HL: 7 dni), Katarzyna Kaszewska (BUw: 8 dni), Magdalena
Kaszuba (BUj: 10 dni), Agata Kiałka (HL: 9 dni, MW: 5 dni), Dawid
Kilon (BUj: 11 dni), Elżbieta Kobryń (MW: 17 dni), Katarzyna
Komarowska (HL: 6 dni), Marta Konek (BUj: 5 dni), Weronika
Konkol (HL: 2 dni, MW: 7 dni), Wojciech Kopczyk (MW: 2 dni),
Leszek Korda (BUj: 12 dni), Małgorzata Korda (BUj: 7 dni),
Florian Kowalczuk (HL: 7 dni), Paweł Kowalczyk (BUw: 6 dni),
Paulina Kowalska (BUj: 3 dni), Krzysztof Koźlik (HL: 9 dni),
Marian Koźlik (HL: 8 dni), Ilona Krawczyk (HL: 2 dni, MW: 3 dni),
Krystian Król (MW: 1 dzień), Olga Kruszyńska (MW: 4 dni), Agata
Kubiak (BUj: 3 dni), Sylwia Kucharska (BUw: 5 dni), Agnieszka
Kuczyńska (HL: 8 dni), Karolina Kudelska (BUj: 7 dni), Paweł
Kwaśniewicz (BUw: 6 dni), Elżbieta Lesner (BUj: 8 dni, MW: 7
dni), Stanisław Lesner (BUj: 8 dni, MW: 4 dni), Andżelina
Łopińska (BUj: 6 dni), Stanisław Łubieński (BUj: 6 dni), Tomasz
Maciąg (HL: 5 dni, MW: 5 dni), Małgorzata Magdzik (MW: 5 dni), Katarzyna Malinowska (BUw: 4 dni, MW: 9 dni), Maria
Matlińska-Niemiatowska (HL: 9 dni, MW: 8 dni), Agnieszka Matuszak (MW: 4 dni), Julia Matuszewska (MW: 4 dni), Jacek
Mazur (HL: 3 dni), Marta Męczekalska (MW: 4 dni), Martyna Michońska (BUw: 3 dni, BUj: 6 dni), Joanna Mielcarska (MW: 8
dni), Romuald Mikusek (BUj: 10 dni, MW: 1 dzień), Rafał Mossakowski (MW: 4 dni), Agnieszka Murawska (HL: 5 dni),
Anna Musiel (BUj: 2 dni), Andrew Mvundle (BUw: 14 dni, HL: 7 dni), Małgorzata Myśliwiec (HL: 3 dni), Piotr Nagórski
(HL: 4 dni, MW: 2 dni), Maria Nastawny (BUw: 15 dni), Aleksandra Niemc (HL: 12 dni, MW: 2 dni), Marta Nowacka (HL:
3 dni, MW: 3 dni), Weronika Nowacka (BUj: 8 dni), Jarosław Nowakowski (BUw: 6 dni, HL: 2 dni, BUj: 5 dni, MW: 1
dzień), Stanisław Nowodworski (BUw: 4 dni), Bartłomiej Ociesa (BUw: 7 dni), Dariusz Olbrycht (BUw: 6 dni), Izabella
Olejniczak (HL: 3 dni, MW: 7 dni), Anna Osiecka (BUw: 4 dni), Dariusz Ożarowski (MW: 3 dni), Paweł Pamuła (HL: 5
dni), Marcin Pawlonka (BUj: 8 dni), Zuzanna Pestka (HL: 6 dni), Kiki Róża Piątkowska (HL: 2 dni), Aleksander
Piekutowski (HL: 4 dni), Karol Piekutowski (HL: 4 dni), Małgorzata Pietkiewicz (BUw: 6 dni), Juliusz Pietrasik (MW: 3
dni), Halina Pietrykowska (BUw: 9 dni), Piotr Piliczewski (BUw: 4 dni), Anna Piotrowska (HL: 3 dni, MW: 3 dni), Michał
10
Polakowski (BUj: 40 dni), Bazyli Polednia (HL: 9 dni), Olga Poleszczuk-Tusińska (BUw: 7 dni), Olga Ponieważ (HL: 8 dni,
BUj: 3 dni, MW: 9 dni), Karolina Prochowska (BUw: 8 dni, MW: 10 dni), Marcin Przymencki (MW: 4 dni), Kamila
Radzimińska-Arczak (BUj: 4 dni), Michał Redlisiak (HL: 31 dni, BUj: 10 dni, MW: 55 dni), Tomasz Rek (BUj: 3 dni),
Magdalena Remisiewicz (BUw: 5 dni, HL: 3 dni), Urszula Reszczyńska (MW: 3 dni), Dariusz Rosa (BUj: 14 dni, MW: 7
dni), Katarzyna Rosińska (BUw: 7 dni, HL: 3 dni, BUj: 7 dni, MW: 3 dni), Magdalena Rudnicka (MW: 3 dni), Robert Rudolf
(BUw: 8 dni), Adam Rusek (MW: 2 dni), Jakub Rutkowski (MW: 4 dni), Sławomir Rybka (BUj: 4 dni), Grażyna Sadowska
(HL: 2 dni), Łukasz Sadowski (HL: 2 dni), Aleksander Schwarzenberg-Czerny (BUw: 13 dni, BUj: 14 dni), Igor Siedlecki
(BUj: 5 dni), Renata Sikorska (MW: 4 dni), Marcin Siuchno (MW: 4 dni), Barbara Skrzypkowska (HL: 6 dni), Leszek Smyk
(BUj: 12 dni), Diana Sobota (MW: 5 dni), Samuel Sosnowski (BUw: 8 dni, MW: 23 dni), Arkadiusz Stamm (BUw: 8 dni),
Magdalena Staniaszek (HL: 4 dni, MW: 2 dni), Igor Stańczyk (BUw: 4 dni), Michał Starke (BUj: 12 dni), Grzegorz Starzecki
(HL: 3 dni), Anna Maria Stawicka (BUw: 6 dni, BUj: 7 dni), Anna Stawicka (BUj: 7 dni), Katarzyna Stefanowska (HL: 5 dni),
Katarzyna Stępniewska (BUw: 10 dni, HL: 10 dni, BUj: 25 dni, MW: 9 dni), Krzysztof Stępniewski (BUw: 15 dni, HL: 10
dni, BUj: 39 dni, MW: 16 dni), Sandra Strecker (BUj: 5 dni), Jarosław Synowiecki (MW: 3 dni), Jan Szczepanek (BUw: 5 dni,
BUj: 6 dni, MW: 4 dni), Michał Szlęzak (BUj: 33 dni), Emilia Sztybor (HL: 2 dni), Eliza Szuba (HL: 2 dni), Tadeusz Szuba (HL:
2 dni, MW: 10 dni), Andrzej Szuksztul (MW: 4 dni), Jakub Szuksztul (MW: 3 dni), Justyna Szulc (BUw: 7 dni, HL: 3 dni, MW:
11 dni), Marta Szurlej (HL: 3 dni, MW: 6 dni), Arkadiusz Szuryn (MW: 4 dni), Mikołaj Szwagrowski (MW: 3 dni), Barbara
Szydzik (HL: 6 dni, MW: 3 dni), Krystyna Szymankiewicz (HL: 3 dni), Wioletta Szymańska-Bociek (BUj: 5 dni), Katarzyna
Ściborska (BUj: 14 dni), Marta Ściborska (BUj: 14 dni), Mateusz Ściborski (BUj: 5 dni), Michał Ściborski (BUj: 14 dni), Iva
Šoštarić (BUw: 38 dni), Danuta Tarkowska (BUj: 3 dni, MW: 2 dni), Katarzyna Tarnowska (HL: 7 dni), Magdalena Tomalak
(HL: 4 dni), Anna Tomaszewska (HL: 6 dni), Joanna Tomaszewska (BUw: 4 dni, BUj: 8 dni), Tomasz Tomaszewski (BUw: 4
dni, BUj: 8 dni), Alicja Tomczak (BUj: 7 dni), Celina Tusińska (BUw: 7 dni), Rafał Tusiński (BUw: 7 dni), Adrian Uszkiewicz
(HL: 7 dni), Łukasz Wardecki (MW: 4 dni), Maciej Wayda (BUw: 64 dni), Kamila Wesołowska (HL: 3 dni), Dariusz
Węsierski (HL: 7 dni), Anna Wijatkowska (BUw: 6 dni), Jan Wilk (HL: 8 dni), Maria Wilkus (HL: 9 dni), Sebastian Wilusz
(MW: 7 dni), Dominika Winiarska (BUj: 4 dni), Maria Witkowska (BUj: 3 dni), Marta Wojciechowska (HL: 3 dni, MW: 4 dni),
Michał Wołowik (BUj: 6 dni), Janina Woszczyńska (HL: 3 dni, MW: 11 dni), Mateusz Wójcik (BUj: 2 dni), Magdalena
Wybraniec (BUw: 3 dni), Piotr Zaborowski (BUj: 9 dni), Sandra Zagajewska (MW: 4 dni), Emilia Zalewska (HL: 3 dni, MW: 5
dni), Agnieszka Zawadzka (MW: 2 dni), Anna Zięcik (HL: 8 dni), Elżbieta Zięcik (HL: 6 dni), Mariola Ziomek (BUj: 6 dni),
Paweł Ziółkowski (HL: 3 dni, MW: 12 dni), Stanisława Złotkowska (BUw: 22 dni, BUj: 15 dni, MW: 8 dni), Dawid Zyskowski
(BUw: 4 dni), Katarzyna Żur (BUw: 4 dni), Bogdan Żyła (BUw: 8 dni).
Jeśli wśród wymienionych osób kogoś zabrakło lub też podana liczba dni się nie zgadza, za
powstałą pomyłkę z góry serdecznie przepraszamy. Jeśli ktoś takową wykryje, bardzo prosimy
o kontakt – dokonamy niezbędnych uzupełnień w kartotece i niezwłocznie prześlemy takiej
osobie poprawiony raport.
A oto lista osób, które w 2015 roku spędziły na stacjach terenowych łącznie
co najmniej 20 dni (kursywą oznaczono członków Zespołu Organizacyjnego):
Michał Redlisiak – 96 dni
Krzysztof Stępniewski – 80
Maciej Wayda – 64
Katarzyna Stępniewska – 54
Stanisława Złotkowska – 45
Katarzyna Bałakier – 40
Michał Polakowski – 40
Monika Broniszewska – 40
Michele Garzía Conejo – 39
Iva Šoštarić – 38
Marta Dymarczyk – 33
Michał Szlęzak – 33
Samuel Sosnowski – 31
Aleksander Schwarzenberg-Czerny – 27
Anna Dębska – 27
Andrew Mvundle – 21
Daria Cyrek – 21
Dariusz Rosa – 21
Justyna Szulc – 21
Katarzyna Rosińska – 20
Olga Ponieważ – 20
11
Wiosna
Jesień
Wykres przedstawia sumaryczne (łączne na obu stacjach) liczby osób biorących udział w naszych
obozach w 2015 r. Wiosną zaznacza się wyraźna kumulacja podczas Dni Ptaków Wędrownych, dobrze
też widać po falowym przebiegu krzywej, kiedy wypadały weekendy :) Jesienią „szczyt przelotu”
załogantów przypadł na drugą połowę sierpnia, gdy działały już oba obozy. Nieźle też wyglądał
październik, kiedy grafik zazwyczaj ma „dołek”- w ubiegłym roku udało się zachować ciągłość obsady
przez cały miesiąc.
ORGANIZACJA
Za organizację i koordynację prac Akcji Bałtyckiej odpowiadali członkowie Komitetu
Organizacyjnego AB, związanego ze Stacją Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Fundacją Akcja Bałtycka, jak również obrączkarze będący gośćmi Zespołu. Pracami stacji
terenowych i obrączkowaniem kierowały następujące osoby (podkreślono kierowników
debiutujących na Akcji w 2015):
Karolina Adamska (HL), Anna Aftyka (BUj), Sylwester Aftyka (BUj), Małgorzata Ginter (MW), Michał Goc (MW),
Jakub Hasny (MW), Hubert Kamecki (HL), Sabina Kaszak (HL), Tomasz Maciąg (MW), Romuald Mikusek (BUj), Piotr
Nagórski (HL), Weronika Nowacka (BUj), Jarosław Nowakowski (BUw, BUj), Izabella Olejniczak (HL, MW), Dariusz
Ożarowski (MW), Zuzanna Pestka (HL), Małgorzata Pietkiewicz (BUw), Halina Pietrykowska (BUw), Michał Polakowski
(BUj), Michał Redlisiak (HL, BUj, MW), Magdalena Remisiewicz (BUw), Katarzyna Rosińska (BUw, BUj), Robert Rudolf
(BUw), Samuel Sosnowski (BUw, MW), Katarzyna Stępniewska (BUw, HL, BUj, MW), Krzysztof Stępniewski (BUw, HL,
BUj, MW), Justyna Szulc (BUw, MW), Marta Ściborska (BUj), Mateusz Ściborski (BUj), Łukasz Wardecki (MW), Maciej
Wayda (BUw), Michał Wołowik (BUj), Anna Zięcik (HL).
Fot. K. Stępniewska
12
FUNDACJA AKCJA BALTYCKA – II rok działalności
W nocy z 10 na 11 kwietnia na obozie w Kuźnicy odbyła się (już
kolejny rok z rzędu) Noc Sów. Jest to ogólnopolskie wydarzenie
koordynowane przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Jeśli w
2014 byliśmy zaskoczeni wysoką frekwencją imprezy, to w 2015
doznaliśmy szoku – nasz obóz odwiedziło prawie 100 osób! Mimo
to każdy miał okazję udać się na obchód do sieci, obejrzeć film
o sowach i usłyszeć opowieści o sowach w kulturze. Mimo
wielkiej wytrwałości dużej części uczestników (mała grupa
najmłodszych była najwytrwalsza, doczekali pierwszego
porannego obchodu!), nie udało nam się tej nocy zaobrączkować
fot. J.Woszczyńska
żadnej sowy. Niemniej uczestnicy wracali do domu zadowoleni.
Miesiąc później, w tym samym miejscu po raz kolejny
spotkaliśmy się na pikniku zorganizowanym z okazji
Międzynarodowych Dni Ptaków Migrujących. Uczestnicy
mogli wziąć udział w pokazach obrączkowania,
wycieczkach,
warsztatach
ornitologicznych
i rękodzielniczych. Na najmłodszych czekały gry terenowe
i warsztaty manualne. Podczas pikniku swoje stoiska
prowadziły zaprzyjaźnione organizacje: Trójmiejska Grupa
Ogólnopolskiego
Towarzystwa
Ochrony
Ptaków,
fot. K. Stępniewska Trójmiejski Park Krajobrazowy przy Pomorskim Zespole
Parków Krajobrazowych, Stowarzyszenie Ochrony Sów, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling,
Nadleśnictwo Wejherowo, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu,
Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Fab Lab Trójmiasto, Firma Arborea Marlena
Typiak, Ptaki Polskie, Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Ssaków „Ostoja”, WWF oraz
firma Bioseco. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego
wydarzenia, oraz jego uczestnikom!
11 września rozpoczęliśmy obchody 55-lecia Akcji Bałtyckiej. Na
obozach w Dąbkowicach i Siekierkach odbyły się zawody: załoga
każdego z obozów miała za zadanie stworzyć logo AB
z dostępnych na obozie materiałów. Wygrało Bukowo z logo
ułożonym na plaży, ale Mierzeja Wiślana również wykazała się
pomysłowością i talentem wykonując logo z… drutów
i haczyków
na
płaszcze
przeciwdeszczowe :) Obchody
urodzin trwały przez cały okres
fot. W. Szymańska-Bociek
jesiennej wędrówki ptaków,
a zwieńczone zostały Konferencją. Ale o tym dalej…
W 2015 r. wydaliśmy również broszurę informacyjną pt. „Pomorze
Gdańskie Ptasią Autostradą”. Możecie dowiedzieć się z niej o ptasich
wędrówkach i metodach ich badania oraz znaleźć informacje o
najlepszych miejscach do obserwacji ptaków na Pomorzu i obozach
obrączkarskich, w tym Akcji Bałtyckiej. Broszura powstała we
współpracy z innymi organizacjami: Stowarzyszeniem Ochrony Sów,
Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych DRAPOLICZ i Stacją Badania Wędrówek Ptaków
UG. Dostępna jest w formacie pdf na stronie internetowej Fundacji.
13
WSPOMÓŻ NASZE DZIALANIA!
Aby Fundacja Akcja Bałtycka mogła się rozwijać i jak najwięcej działać na rzecz ptaków
potrzebuje wsparcia. Możesz nam w tym pomóc włączając się w to co robimy na różne sposoby. Każdy
rodzaj wsparcia jest dla nas cenny!
 Zostań wolontariuszem!
Jeśli masz czas i dużo energii, którymi chciałbyś się z nami podzielić i interesuje Cię udział
w ciekawych wydarzeniach, możesz to zrobić wspierając naszą Fundację poprzez wolontariat.
Potrzebujemy Waszej pomocy poprzez:
- uczestnictwo w obozach Akcji Bałtyckiej i innych pracach terenowych,
- pomoc w prowadzonych przez nas działaniach edukacyjnych,
- pomoc w pracach administracyjno-biurowych,
- wspólne tworzenie dobrego wizerunku Akcji Bałtyckiej poprzez grafikę, fotografię, film, ciekawe
publikacje,
- lub innych działaniach - podziel się z nami swoim talentem i zaproponuj nam coś, o czym jeszcze nie
wiemy  .
Zatem jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami jako wolontariusz/wolontariuszka zgłoś
się do nas pisząc na adres: [email protected], a my na pewno się do Ciebie odezwiemy.
Zakres obowiązków w ramach Twojej współpracy ustalimy bezpośrednio z Tobą. Jesteśmy również
otwarci na e-wolontariat. Będzie nam miło jeśli dołączysz do naszego zespołu!
 Wspieraj nas za darmo robiąc zakupy online
Jeśli będziesz wybierać się na zakupy w Internecie zajrzyj na fanimani.pl,
wybierz Fundację Akcja Bałtycka i poszukaj sklepu internetowego, w którym
kupisz to co potrzebujesz. Robiąc w ten sposób zakupy dodatkowo wesprzesz naszą organizację
drobną darowizną, którą przekazuje nam wybrany przez Ciebie sklep. Siła tego wsparcia drzemie w
drobnych darowiznach - im więcej osób zrobi zakupy tym większe środki otrzymamy na realizację
naszych działań, między innymi na Akcję Bałtycką. Ciebie nic to nie kosztuje, a my dzięki temu
otrzymujemy darowiznę od sklepu.
 Przekaż darowiznę!
Wspomóż nas finansowo lub rzeczowo. Każda przekazana złotówka jest dla nas ważna. Nasza
Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Środki przekazane z darowizn przeznaczamy na działalność naukową
oraz edukacyjną. Wpłać dowolną kwotę na konto: 94 1750 0012 0000 0000 2299 4492 Raiffeisen
Bank Polska, tytułem „darowizna na działalność naukową” lub „darowizna na działalność edukacyjną”.
Kwota darowizny (jedynie dokonanej przelewem!) może być odliczona od podstawy opodatkowania.
 Weź udział w naszych imprezach lub skorzystaj z naszych usług!
Weź udział w organizowanych przez Fundację wydarzeniach i imprezach. Skorzystaj z usług
przez nas proponowanych. Zrób zakupy w „Sklepiku z Rudzikiem”. Dzięki temu pomagasz nam
zdobywać środki do prowadzenia naszej działalności statutowej.
 Mów o nas!
Zostań naszym ambasadorem! Przekazuj informacje o naszej działalności swoim bliskim,
rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Jak to zrobić? Bardzo prosto – powiedź komuś o nas, udostępnij
nasze wydarzenia na profilu Facebook, itd. Dzięki Tobie coraz więcej osób dowie się o tym co
i dlaczego robimy.
Fot. K. Stępniewska
14
Urodzinowa Konferencja – 55 lat Akcji Baltyckiej
Wspólczesne obraczkowanie ptakow – aspekt naukowy i etyczny
Kulminacja obchodów akcyjnego jubileuszu 55-lecia miała miejsce w dniach 27-29 listopada
w Górkach Wschodnich, podczas konferencji pt. Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt
naukowy i etyczny. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Akcja Bałtycka oraz Stacja Badania
Wędrówek Ptaków, a wzięło w nim udział prawie 90 osób. Wśród nich byli trzej uczestnicy
pierwszego, historycznego obozu Akcji w 1960 r. – Przemysław Busse, Barbara Diehl i Roman
Hołyński, przedstawiciele Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Stacji Ornitologicznej PAN
oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, reprezentanci niemal wszystkich
działających w Polsce akcji obrączkowania ptaków, kierownicy i załoganci, słowem – przyjaciele,
sympatycy i wychowankowie tego najdłużej działającego programu obrączkowania ptaków w Polsce.
W sobotni poranek 28 listopada
konferencję otwarli Katarzyna Rosińska
i Jarosław Nowakowski. Owacją na stojąco
został powitany Profesor Przemysław Busse,
założyciel i długoletni kierownik Akcji
Bałtyckiej, który następnie opowiedział
zebranym o początkach AB i okolicznościach
jej powstania, przytaczając rozliczne
anegdoty z „niemowlęcego” okresu Akcji.
Kolejne wystąpienia dotyczyły historii
obrączkowania
oraz
jego
znaczenia
w badaniach wędrówek i ekologii ptaków,
Tort z rudzikiem, fot. K.Stępniewska
jak
również
nowoczesnych
metod
wzbogacających
naszą
wiedzę
o przemieszczeniach ptaków. Ostatnia część
konferencji dotyczyła prawno-etycznych aspektów obrączkowania i przerodziła się w ożywioną
i bardzo rzeczową dyskusję na temat standardów etycznych w obrączkowaniu.
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na świętowanie – był toast na cześć Akcji
Bałtyckiej i niezwykły tort, na którym znalazły się przedmioty dobrze znane obrączkarzom – wężyk
obrączek, waga, zeszyt, nawet przewodnik Svenssona (oraz oczywiście rudzik – na wadze). A potem
były tańce, oglądanie archiwalnych zdjęć oraz rozmowy długo w noc, w końcu wiele osób spotkało się
ze sobą nieraz po wielu latach… Następnego dnia udaliśmy się na spacer do miejsca, gdzie w pobliżu
jeziora Ptasi Raj został założony pierwszy obóz
Akcji Bałtyckiej. Niezwykły był widok trójki
Założycieli, kiedy patrzyli na to miejsce,
gdzie ponad pół wieku temu rozstawiali
namioty i sieci, nie wiedząc wtedy jeszcze,
jak długotrwałe dzieło zapoczątkowali…
Założyciele AB w Ptasim Raju, fot. K.Stępniewska
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim
Uczestnikom za
obecność i
wspólne
świętowanie – dzięki Wam to wielkie dzieło,
jakim jest Akcja, może trwać i rozwijać się. Już
teraz wybiegamy myślą do jubileuszu 60-lecia
AB – mamy nadzieję, że spotkamy się wtedy
w jeszcze większym gronie!
15
PODZIĘKOWANIA
Z całego serca dziękujemy Wam, drodzy Przyjaciele i Sympatycy Akcji, za wszelką pomoc
i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Was w 2015 roku. Szczególne podziękowania należą się:
 Wolontariuszom – długodystansowcom, których podobnie jak rok temu było naprawdę bardzo
dużo. Warto zwrócić uwagę, że należą do nich wszyscy obcokrajowcy, których gościliśmy
w zeszłym roku – Iva z Chorwacji, Michele z Meksyku i Andrew z RPA. Dziękujemy Maćkowi za
wytrwałą rezydenturę wiosną na Bukowie, ekipie z Białegostoku pod wodzą Michała, która
dzielnie znosiła październikową niepogodę, jak również Wam wszystkim, którzy poświęciliście
tak dużo swojego czasu dla Akcji!
 Wszystkim osobom, które wzięły udział w organizowanej w lutym I Aukcji dla Akcji –
zarówno tym, którzy ofiarowali na jej rzecz swoje piękne wyroby, jak i licytującym. To dzięki Wam
mogliśmy wiosną poprowadzić w pełnym zakresie prace terenowe na Helu!
 Naszym przyjaciołom z Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, którzy przyjechali na
nasze obozy pomóc nam w prowadzeniu badań. W 2015 r. odwiedzili nas przedstawiciele stacji:
Bukówka, Carpatica, Kaliszany i Rakutowskie.
 Wszystkim osobom, które pomogły nam, gdy potrzebowaliśmy wsparcia w załodze, szczególnie
studentom z Naukowego Koła Ornitologicznego KOS UG oraz kolegom ze Stowarzyszenia Ochrony
Sów, którym dziękujemy za kolejny sezon miłego sąsiedztwa na Mierzei Wiślanej.
 Instytucjom i osobom prywatnym:
Urzędowi Morskiemu w Słupsku,
Urzędowi Morskiemu w Gdyni,
Zarządowi Parku Krajobrazowego Mierzeja
Wiślana,
Zarządowi Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego,
Pracownikom Nadleśnictwa Elbląg
oraz Leśnictwa Przebrno,
Panu Markowi Tomaszewskiemu
z Dąbkowic,
Panu Ryszardowi Małkowi z Iwięcina,
Państwu Karwasz z Siekierek,
Paniom ze sklepów w Kuźnicy i Krynicy
Morskiej
 Firmom i instytucjom, które wsparły działania prowadzone przez Fundację Akcja Bałtycka:
16
 Wszystkim
wolontariuszom,
darczyńcom
i
osobom,
zaangażowanym w działania
Fundacji Akcja Bałtycka – to
właśnie dzięki Wam mogliśmy
tyle wspólnie zrobić! I to Wam
Fundacja zawdzięcza niezwykłe
wyróżnienie, które otrzymaliśmy
w
grudniu
2015
r.
–
Bursztynowego Mieczyka im.
Macieja Płażyńskiego, nagrodę
przyznawaną przez Regionalne
Centrum
Informacji
i
Wspomagania
Organizacji
Pozarządowych.
fot. K.Stępniewska
 Wszystkim bez wyjątku uczestnikom naszych obozów i organizowanych przez nas
wydarzeń – za Waszą obecność, pomoc i dobre słowo. Wszystko, co robimy, czynimy dla ptaków
i dla Was!
KONTAKT Z AKCJĄ BAŁTYCKĄ
Akcja Bałtycka
Stacja Badania Wędrówek Ptaków
Wydział Biologii UG
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
tel. 58 523 61 54
e-mail: [email protected]
akbalt.ug.edu.pl
www.facebook.com/akcja.baltycka/
Fundacja Akcja Bałtycka
ul. Śląska 78E/8
80-380 Gdańsk
Adres korespondencyjny:
ul. Kordeckiego 14/17
81-210 Gdynia
tel. 733 872 920
e-mail: [email protected]
fundacja-ab.org.pl
Kontakt telefoniczny w czasie prac terenowych do osoby dyżurującej: 537 386 988
17
DLA MIŁOŚNIKÓW WYKRESÓW I TABELEK 
Akcja Bałtycka 2015 (niebieskie kwadraty) na tle dynamik wieloletnich
(Hel – wiosna, Mierzeja Wiślana – jesień)
18
N – liczby obrączkowanych ptaków. Czerwona linia na wykresie oddziela Bukowo od Kopania. Przerwy w wykresie – stacja
pracowała w niepełnym wymiarze lub nie pracowała wcale (Bukowo-Kopań), lub dane niewprowadzone jeszcze do bazy(Hel).
19
AKCJA BAŁTYCKA 2015 – LISTA ZAOBRĄCZKOWANYCH GATUNKÓW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Nazwa polska
Trzciniak
Zaroślówka
Łozówka
Rokitniczka
Trzcinniczek
Raniuszek
Świergotek łąkowy
Świergotek drzewny
Makolągwa
Szczygieł
Dzwoniec
Czeczotka
Rzepołuch
Czyż
Dziwonia
Pełzacz ogrodowy
Pełzacz leśny
Grubodziób
Trznadel
Potrzos
Rudzik
Muchołówka białoszyja
Muchołówka żałobna
Muchołówka mała
Zięba
Jer
Sójka
Zaganiacz
Dymówka
Gąsiorek
Srokosz
Strumieniówka
Brzęczka
Świerszczak
Lerka
Słowik szary
Podróżniczek
Pliszka siwa
Pliszka górska
Muchołówka szara
Białorzytka
Wąsatka
Sosnówka
Modraszka
Czubatka
Bogatka
Czarnogłówka
Sikora uboga
Kopciuszek
Pleszka
Pierwiosnek
Świstunka żółtawa
Świstunka grubodzioba
Świstunka leśna
Piecuszek
Sroka
Pokrzywnica
Gil
Zniczek
Mysikrólik
Remiz
Pokląskwa
Kowalik
Nazwa łacińska
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Aegithalos caudatus
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Certhia brachydactyla
Certhia familiaris
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Garrulus glandarius
Hippolais icterina
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius excubitor
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Lullula arborea
Luscinia luscinia
Luscinia svecica
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Panurus biarmicus
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Lophophanes cristatus
Parus major
Poecile montanus
Poecile palustris
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Prunella modularis
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Saxicola rubetra
Sitta europaea
Bukowo
4
1
5
2
37
8
0
1
3
0
3
0
0
4
5
1
8
1
7
3
499
1
3
2
22
1
1
4
1
5
0
1
7
0
0
2
0
7
0
1
0
0
0
23
1
26
10
1
4
12
69
0
0
5
44
0
8
0
51
192
0
1
1
Hel
0
0
0
0
2
17
0
1
0
1
0
0
0
32
0
1
12
5
3
1
1059
0
36
3
134
4
9
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
9
98
2
255
3
0
1
35
18
0
0
10
10
1
42
0
26
179
0
5
1
Razem
wiosna
Bukowo
Mierzeja
Razem
jesień
Razem
rok
4
1
5
2
39
25
0
2
3
1
3
0
0
36
5
2
20
6
10
4
1558
1
39
5
156
5
10
5
1
6
0
1
7
3
0
2
0
7
0
1
1
0
9
121
3
281
13
1
5
47
87
0
0
15
54
1
50
0
77
371
0
6
2
18
0
46
7
334
562
0
3
0
1
7
10
1
49
6
8
32
0
4
4
1602
0
121
4
28
5
6
23
2
7
1
0
2
0
0
6
0
10
1
31
2
0
3
172
2
210
50
15
7
56
116
1
0
16
192
0
13
49
14
1016
1
0
7
1
0
2
4
40
133
1
2
0
0
0
6
0
69
0
5
45
0
0
7
1645
0
18
2
99
1
8
1
1
0
0
0
3
0
1
0
1
0
0
45
0
239
95
392
6
1985
5
10
2
55
8
1
1
1
9
0
25
94
2
1230
9
0
11
19
0
48
11
374
695
1
5
0
1
7
16
1
118
6
13
77
0
4
11
3247
0
139
6
127
6
14
24
3
7
1
0
5
0
1
6
1
10
1
76
2
239
98
564
8
2195
55
25
9
111
124
2
1
17
201
0
38
143
16
2246
10
0
18
23
1
53
13
413
720
1
7
3
2
10
16
1
154
11
15
97
6
14
15
4805
1
178
11
283
11
24
29
4
13
1
1
12
3
1
8
1
17
1
77
3
239
107
685
11
2476
68
26
14
158
211
2
1
32
255
1
88
143
93
2617
10
6
20
20
0
217
23
7
62
0
30
5
54
30
0
0
0
2
123
24
7
20
0
16
26
99
213
1
1
0
Razem
wiosna
2
340
47
14
82
0
46
31
153
243
1
1
0
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Picus viridis
Jynx torquilla
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
2
22
0
6
11
1
0
41
3
2
3
0
0
63
3
8
14
1
0
66
3
8
14
1
2
Tyto alba
0
0
0
1
0
1
1
84. Włochatka
85. Uszatka
86. Uszatka błotna
Kukułkowate
Aegolius funereus
Asio otus
Asio flammeus
0
0
0
2
27
0
2
27
0
0
2
1
0
12
1
0
14
2
2
41
2
87. Kukułka
Dudki
Cuculus canorus
1
0
1
2
4
6
7
88. Dudek
Zimorodki
89. Zimorodek
Lelkowate
Upupa epops
0
1
1
0
0
0
1
Akcedo atthis
0
0
0
1
1
2
2
90. Lelek
Gołębiowate
Caprimulgus europaeus
0
0
0
1
2
3
3
91. Grzywacz
Mewy
Columba palumbus
1
1
2
2
0
2
4
92. Mewa srebrzysta
93. Mewa romańska
94. Mewa siwa
95. Mewa siodłata
96. Śmieszka
Siewkowate
97. Sieweczka obrożna
Bekasowate
Larus argentatus
Larus michahellis
Larus canus
Larus marinus
Chroicocephalus ridibundus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Charadrius hiaticula
0
0
0
1
0
1
1
98. Słonka
99. Bekasik
100. Kszyk
101. Biegus zmienny
102. Biegus rdzawy
103. Krwawodziób
Jastrzębiowate
Scolopax rusticola
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Calidris alpina
Calidris canutus
Tringa totanus
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
16
1
1
2
31
6
0
0
0
2
31
6
16
1
1
4
31
6
16
1
1
104. Jastrząb
105. Krogulec
106. Myszołów
107. Trzmielojad
108. Błotniak stepowy
Sokołowate
109. Kobuz
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Pernis apivorus
Circus macrourus
1
9
0
0
0
1
46
3
0
0
2
55
3
0
0
2
10
0
1
0
0
11
1
0
1
2
21
1
1
1
4
76
4
1
1
Falco subbuteo
0
0
0
0
1
1
1
Ardea cinerea
0
0
0
1
0
1
1
Cygnus olor
Anas platyrhynchos
Anas crecca
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
3
2
2
3
2
1540
2641
4181
6055
7127
13182
17363
Lp.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
64. Szpak
65. Kapturka
66. Gajówka
67. Cierniówka
68. Piegża
69. Jarzębatka
70. Strzyżyk
71. Droździk
72. Kos
73. Śpiewak
74. Kwiczoł
75. Drozd obrożny
76. Paszkot
Dzięciołowate
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia nisoria
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Turdus viscivorus
77. Dzięcioł duży
78. Dzięcioł średni
79. Dzięciołek
80. Dzięcioł czarny
81. Dzięcioł zielony
82. Krętogłów
Płomykówki
83. Płomykówka
Puszczykowate
Czaplowate
110. Czapla siwa
Kaczkowate
111. Łabędź niemy
112. Krzyżówka
113. Cyraneczka
SUMA
Bukowo
Hel
3
71
7
2
5
0
49
17
131
391
1
0
1
Razem
jesień
3
570
142
12
63
2
117
22
269
560
1
0
2
Razem
rok
5
910
189
26
145
2
163
53
422
803
2
1
2
Bukowo
Mierzeja
0
499
135
10
58
2
68
5
138
169
0
0
1
21
AKCJA BAŁTYCKA 2015 – PTAKI Z ZAGRANICZNYMI OBRĄCZKAMI
Modraszka Cyanistes caeruleus
Szwajcaria
26.09 MW
1 M ad.
2 M ad.
Litwa
14.10 MW
Sosnówka Periparus ater
1 imm.
Litwa
23.09 MW
Rudzik Erithacus rubecula
1 ad.
Belgia
2 imm.
Włochy
3 ad.
Niemcy
4 imm.
Szwecja
30.03
17.04
27.04
5.05
Kapturka Sylvia atricapilla
1 M imm. Malta
25.04 HL
BK
HL
HL
BK
Bogatka Parus major
1 F ad.
Litwa
2 M imm. Niemcy
3 F imm. Rosja
4 M imm. Łotwa
5 F imm. Rosja
6 F ad.
Litwa
Litwa
7 F ad.
8 F ad.
Litwa
Mysikrólik Regulus regulus
1 M imm. Szwecja
3.04
20.04
25.09
10.10
19.10
24.10
26.10
28.10
HL
BK
MW
MW
BK
MW
MW
BK
2.04 HL
Strzyżyk Troglodytes troglodytes
1 imm.
Litwa
25.09 MW
2 ad.
Rosja
13.10 BK
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
1 imm.
Francja
7.05 BK
2 L
Francja
21.05 BK
Pełzacz leśny Certhia familiaris
1 imm.
Szwecja
Potrzos Emberiza schoeniclus
1 F imm. Francja
28.03 BK
Piecuszek Phylloscopus trochilus
1 L
Włochy
24.04 BK
BK
HL
MW
Bukowo
Hel
Mierzeja Wiślana
M
F
ad.
imm.
L
26.10 BK
samiec
samica
dorosły
młody
wiek nieoznaczony
22
Z ZESZYTU ZALOGANTA

23
24

Podobne dokumenty