ubojnia drobiu - Międzyrzec Podlaski

Komentarze

Transkrypt

ubojnia drobiu - Międzyrzec Podlaski
UBOJNIA DROBIU
Inwestycja WIPASZ SA
w Międzyrzecu Podlaskim
INWESTYCJA WIPASZ SA – UBOJNIA DROBIU W MIĘDZYRZECU
PODLASKIM
WIPASZ SA – PODSTAWOWE INFORMACJE
WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim
przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim producentem pasz
gospodarczych, produkującym pasze dla trzody, drobiu i bydła. Pasze wytwarzane są
w pięciu wytwórniach w Polsce (Wadąg koło Olsztyna, Morąg, Krosno k/Pasłęka,
Międzyrzec Podlaski, Koło) w oparciu o silne zaplecze wiedzy i doświadczenia w obszarze
technologii, żywienia i weterynarii.
Rysunek 1: Lokalizacja zakładów
WIPASZ SA
Wytwórnia pasz WIPASZ SA w Krośnie
k/Pasłęka
WIPASZ SA to także jeden z największych krajowych kupców na rynku zbóż w
Polsce. Do produkcji pasz wykorzystywane są głównie zboża zebrane z polskich pól.
Przy wytwórniach spółka posiada własne elewatory zdolne pomieścić 350 tys. ton zboża.
WIPASZ SA od 2009 roku prowadzi działalność ubojową w zakładzie drobiarskim
w Mławie. Od 2011 roku ubojnia stanowi lokalizację największej w historii spółki
inwestycji, polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego zakładu. Zakończenie
inwestycji planowane jest na II kwartał 2015 r. Jej efektem będzie powstanie najbardziej
nowoczesnej w kraju i jednej z najbardziej nowoczesnych w Europie ubojni kurczaków
brojlerów.
2
INWESTYCJA WIPASZ SA – UBOJNIA DROBIU W MIĘDZYRZECU
PODLASKIM
Rysunek 2: Przychody WIPASZ SA w latach 2010-2014 w podziale na dywizje (mln PLN)
w tym pasze:
w tym mięso:
przychody
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
2010
2011
2012
2013
2014
W ciągu dwudziestu lat firma przeszła drogę od małej działalności gospodarczej
o zasięgu lokalnym do dużego koncernu przemysłowego działającego na terenie całego
kraju i eksportującego produkty do Europy, Azji i Afryki. W 2014 r. przychody
przedsiębiorstwa kształtowały się na poziomie ok. 1.500 mln PLN rocznie.
Siedziba WIPASZ SA w Wadągu
WIPASZ SA konsekwentnie stawia na innowacyjność i jakość oferowanych
produktów. Spółka od wielu lat współpracuje z firmami z Europy Zachodniej i polskimi
uczelniami, co umożliwia jej dynamiczny rozwój. Dzięki tej współpracy oraz badaniom
własnym WIPASZ SA oferuje produkty nowoczesne o stabilnej i wysokiej jakości,
porównywalne z ofertą innych firm działających na rynkach UE i przewyższające jakością
produkty oferowane przez konkurencyjne polskie podmioty.
3
INWESTYCJA WIPASZ SA – UBOJNIA DROBIU W MIĘDZYRZECU
PODLASKIM
Wysoka jakość oferowanych produktów oraz dbałość o budowanie trwałych relacji
z klientami od początku istnienia firmy umożliwiło Spółce zbudowanie ciągle rosnącego
grona stałych odbiorców z rosnącym potencjałem produkcji. Dobra współpraca
z klientami przekłada się na dobrą sytuację firmy oraz jej pracowników.
Obecnie WIPASZ SA zatrudnia już ponad 1140 pracowników.
WIPASZ SA jest stabilnym i rzetelnym pracodawcą. Odpowiedni dobór pracowników,
a następnie umożliwienie im dalszego rozwoju są jednymi z najważniejszych czynników
sukcesu całego przedsiębiorstwa. Niezależnie od rodzaju obejmowanego stanowiska,
spółka dąży do zapewnienia pracownikom jak największego komfortu i bezpieczeństwa
pracy, umożliwiając im dalszą edukację i rozwój kwalifikacji poprzez wdrożony proces
kształcenia oparty zarówno o zasoby wewnętrzne jak i wsparcie podmiotów
zewnętrznych.
4
INWESTYCJA WIPASZ SA – UBOJNIA DROBIU W MIĘDZYRZECU
PODLASKIM
INWESTYCJA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM PODSTAWOWE INFORMACJE
Inwestycja realizowana przez WIPASZ SA w Mławie ze względu na swoją skalę
i poziom innowacji wzbudziła poruszenie na polskim rynku mięsa drobiowego.
Asortyment zakładu dostosowany jest do wymogów nowoczesnych rynków zachodniej
Europy. Moce produkcyjne pojedynczego zakładu nie pozwalają jednak na trwałe
zakorzenienie się na rynkach europejskich i ograniczają możliwość akceptacji
atrakcyjnych i wielko wolumenowych zleceń od potencjalnych kontrahentów.
Inwestycja w Międzyrzecu Podlaskim stanowić będzie bliźniaczy zakład
produkcyjny, który uzupełni moce WIPASZ SA. Polska jest liderem produkcji mięsa
drobiowego w Europie (40% produkcji trafia na eksport), dlatego też planuje się, że
znaczna część produkcji nowej ubojni zostanie przeznaczona na eksport. Ubojnia w
Międzyrzecu Podlaskim pozwoli na zwiększenie skali działalności firmy w dywizji
mięsnej i na zagospodarowanie nadwyżki popytu ponad dotychczasowe moce.
Ubojnia drobiu w Mławie
5
INWESTYCJA WIPASZ SA – UBOJNIA DROBIU W MIĘDZYRZECU
PODLASKIM
Inwestycja w Międzyrzecu Podlaskim– Ubojnia drobiu – kluczowe fakty
Harmonogram
inwestycji:
Projektowanie zakładu –
2016 r.
Budowa zakładu 2017 –
2020 r.
Dostawcy technologii:
Światowi liderzy
technologii dla
drobiarstwa
Wydajność:
13.500 szt./godz. =
216.000 szt./dobę =
400 ton mięsa/dzień
Zatrudnienie:
Budżet:
ok. 150 milionów
złotych
Zatrudnienie 500 osób
Nowy zakład cechować będzie w stosunku do Mławy jeszcze wyższy poziom
zastosowanych technologii, dostosowany do dynamicznego rozwoju technologii dla
rynku drobiarskiego. Dostawcami technologii dla zakładu będą wiodący światowi
producenci maszyn dla przemysłu drobiarskiego, a część z zastosowanych rozwiązań
stanowić będzie innowację technologiczną w skali świata. Według wstępnego szacunku,
WIPASZ SA zainwestuje ok. 150 milionów złotych w ubojnię w Międzyrzecu Podlaskim,
z czego większość pochłoną wydatki na rozwiązania techniczne najnowszej generacji.
Zgodnie z wymogami rynków docelowych zachodniej Europy, inwestycja w
Międzyrzecu Podlaskim zrealizowana zostanie w sposób przyjazny dla środowiska.
Jednym z głównych wytycznych projektowych będą surowe wymogi środowiskowe,
higieniczno – sanitarne oraz weterynaryjne.
W nowej ubojni duży nacisk zostanie położony na jakość powstających produktów, co
wymagać będzie zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych.
Zaawansowane technologicznie linie nie oznaczają jednak mniejszego poziomu
zatrudnienia. Duża skala produkcji wymagać będzie znacznego zaangażowanego w
procesy obsługi maszyn, obrotu surowcem/produktami na terenie zakładów, procesy
logistyczne i administracyjne. Oznacza to zatrudnienie osób nie tylko wysoko
wykwalifikowanych - specjalistów w dziedzinie inżynierii, weterynarii, ekonomii i
handlu, ale także pracowników fizycznych i osób nieposiadających przygotowania
zawodowego.
6
INWESTYCJA WIPASZ SA – UBOJNIA DROBIU W MIĘDZYRZECU
PODLASKIM
Wartość inwestycji WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim:
ok. 150 milionów złotych planowanych wydatków inwestycyjnych na
nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania,
ok. 500 nowych miejsc pracy z bogatym zapleczem socjalnym.
Kontakt:
Marta Sadowska-Roman
Dyrektor Finansowy
tel. 661-606-506
e-mail: [email protected]
7

Podobne dokumenty