Korozja elektrochemiczna

Komentarze

Transkrypt

Korozja elektrochemiczna
mgr Anna Skrodzka
Korozja elektrochemiczna




Tu dowiesz się:
czym jest korozja elektrochemiczna metali
jakie są metody zapobiegania korozji
czym są mikroogniwa i jakie procesy zachodzą w mikroogniwach
jakie są metody zapobiegania korozji
Korozja chemiczna jest to proces niszczenia metali na skutek tworzenia się mikroogniw na
granicy faz elektrolit / metal. W przypadku korozji elektrolitem jest wilgoć zawarta w
powietrzu, a procesom utleniania i redukcji podlegają metal i tlen zawarty w powietrzu.
Procesy korozji pogłębia obecność w powietrzu takich związków, jak: chlor, tlenki siarki,
azotu, kwasy itp.
Model mikroogniwa:
Kropla wody
H2 O
rdza Fe 2O3 * n H2O
Fe2+, Fe3+
żelazo
Korozja żelaza.
2Fe  2Fe 2+ + 4e
2H2O + O2 + 4e  4OH
 Fe2O3 * n H2O
2Fe 2+ +4OH-  2 Fe(OH)2 utlenianie
Metody zapobiegania korozji:
* pokrywanie metali farbami i lakierami lub szczelną warstwą z tworzyw sztucznych
* stosowanie farb antykorozyjnych, np. minia zawiera ołów
* pasywacja metali oraz oksydowanie – pokrycie metalu warstwą jego tlenku, który
jest odporny na korozję
* ochrona protektorowa – przytwierdzenie bloków metali o potencjale niższym niż
metal chroniony ( zastosowanie w rurociągach i kadłubach statków). Protektor
przechodzi w postać jonową, dlatego należy co pewien czas go wymieniać .
* stosowanie powłok metali o niższym potencjale standardowym, np. cynk, chrom:
Zn
anoda (-)
Fe
katoda (+)
Pomimo uszkodzenia powłoki ochronnej żelazo nie ulega utlenieniu, ponieważ
stanowi katodę mikroogniwa.
1
mgr Anna Skrodzka
* stosowanie powłok metali o potencjale wyższym od potencjału metalu chronionego
np. cynowanie stosowane w metalowych konserwach. Metoda skuteczna , dopóki nie
zostanie uszkodzona warstwa metalu chroniącego. Z chwilą uszkodzenia powłoki
proces korozji zachodzi w sposób bardzo intensywny, gdyż w powstałym
mikroogniwie metal chroniony staje się anodą i ulega utlenieniu.
Sn
Fe
katoda (+)
zachodzi proces utleniania żelaza
anoda (-)
2