NOWOCZESNE WOZY TRAFIŁY DO PŁOCKA I MŁAWY

Komentarze

Transkrypt

NOWOCZESNE WOZY TRAFIŁY DO PŁOCKA I MŁAWY
Mławski serwis internetowy
www.mlawa.pl
NOWOCZESNE WOZY TRAFIŁY DO PŁOCKA I
MŁAWY
28 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w uroczystym przekazaniu
samochodów dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Płocku i Mławie.
W uroczystości, która odbyła się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, uczestniczyli
również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Dyrektor Urzędu Waldemar
Kuliński, zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru Krzysztof Łaptaszyński i Dyrektor Delegatury
w Płocku Piotr Zgorzelski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Ryszard Psujek oraz przedstawiciele
PSP i lokalnych władz samorządowych.
Komenda Powiatowa PSP w Płocku wzbogaciła się o ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy, do strażaków z
Mławy trafił średni terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Każdy z samochodów został dofinansowany przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 250 tys. złotych, a całkowita wartość sprzętu wyniosła 1,3 mln zł.
W ubiegłym roku z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu dla
straży pożarnych wyasygnowano kwotę 3,5 mln zł, z czego 2,2 mln przeznaczono na dofinansowanie zakupu
samochodów. W budżecie województwa na rok 2008 na pomoc finansową dla jednostek PSP zaplanowano 3 mln
zł.
Tekst i zdjęcie - strona internetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl
Strona 1/1

Podobne dokumenty