UMOWA ZLECENIA EMISJI REKLAMY nr………… - Ma

Komentarze

Transkrypt

UMOWA ZLECENIA EMISJI REKLAMY nr………… - Ma
UMOWA ZLECENIA EMISJI REKLAMY nr…………
1.Zleceniobiorca:
MA-BIM
Marcin Kardialik
Sierakowie Lewe 104
96-100 Skierniewice
NIP: 834-147-19-28
Konto: 82 1240 3321 1111 0010 3225 1394
2. Zleceniodawca:
Nazwa:……………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………..
NIP:…………………………..
Telefon:……………………….
3. Warunki emisji reklamy:
Termin dostarczenia materiałów reklamowych:……………………………………….r.
Emisja reklamy na …….monitorach LCD w autobusach……………………………….
Czas emisji reklamy: od………………….r. do ……………………………r.
Długość spotu reklamowego: …………………….sek.
Wartość zamówienia netto: ………………… zł.
płatne: miesięcznie, jednorazowo*
*niepotrzebne skreślić
Akceptuję wyżej wymienione warunki, oraz zapoznałem się z regulaminem emisji reklam na
Ekranach Reklamowych. Regulamin stanowi integralną część umowy.
……………………………..
Podpis Zleceniodawcy
……………………………….
Podpis Zleceniobiorcy
MA-BIM
MarcinKardialik
tel. 507-184-710
www. ma-bim.pl

Podobne dokumenty