formularz zamówienia reklamy w miesięczniku

Komentarze

Transkrypt

formularz zamówienia reklamy w miesięczniku
FORMULARZ ZAMÓWIENIA REKLAMY W MIESIĘCZNIKU „GMINA”
Prosimy zaznaczyć X rodzaj i wielkość powierzchni reklamowej
REKLAMA WEWNĄTRZ PISMA
OKŁADKA
II____
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
III____
IV____
_________________________
INSERTY
_________
ilość sztuk
___________
WKLEJKA
_________
ilość kartek
___________
TERMIN PUBLIKACJI - miesiąc/rok ____________________________________________________
KOSZT REKLAMY
Cena reklamy w PLN ______________ x liczba emisji _________________= ___________________PLN
DANE INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ REKLAMĘ
Nazwa
Instytucji
Adres
NIP
Telefon/faks
e-mail
OŚWIADCZENIE
W terminie do dnia _____________________zobowiązujemy się dostarczyć materiały gotowe do publikacji.
Upoważniamy Wydawnictwo Publicus sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Pieczęć firmowa
Data i podpis zleceniodawcy

Podobne dokumenty