Moduły eWON w aplikacjach zdalnego dostępu

Komentarze

Transkrypt

Moduły eWON w aplikacjach zdalnego dostępu
Moduły ewon w aplikacjach zdalnego dostępu
W większości przypadków, gdy w rozmowie z klientem
pojawia się wątek zdalnego dostępu do instalacji
automatyki lub do maszyny, firmy zajmujące się integracją
systemów lub produkcją maszyn wskazują na kilka
znaczących problemów, jakie muszą pokonać.
N
ajważniejszy jest problem z uzyskaniem zewnętrznego adresu IP ze względu na zabezpieczenia sieci wewnętrznych,
wprowadzane przez działy IT w przedsiębiorstwach. Kolejnym
jest znalezienie uniwersalnej platformy umożliwiającej komunikację z jednostkami centralnymi różnych dostępnych na rynku
producentów, przy maksymalnym ograniczeniu liczby typów
urządzenia, a co za tym idzie, również potencjalnych stanów
magazynowych. W dalszej kolejności klienci przywołują miejsca, w których dostęp do sieci Internet jest ograniczony jedynie
do telefonii komórkowej i generowane są znaczne koszty takiego
połączenia, w przypadku gdy urządzenie lub instalacja znajdują
się poza granicami Polski. Zdarzają się również sytuacje, w których oprócz zdalnego podłączenia do sterownika lub nawet do
całej wewnętrznej sieci pożądana jest możliwość zapisania i archiwizowania danych alarmowych o pracy danego urządzenia.
Z takimi problemami borykała się swego czasu również firma ewon, gdy zajmowała się integracją systemów i uruchomieniami w przemyśle spożywczym. Wtedy też pojawiła się
idea stworzenia urządzenia, które rozwiązywałoby wymienione
wcześniej problemy. Tak w skrócie wygląda historia powstania
idei działania urządzeń firmy ewon, które to urządzenia zdalnego dostępu znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle. Moduły te mogą pracować z większością sterowników PLC,
za pośrednictwem sieci lokalnej, bez konieczności nadania zewnętrznego adresu IP lub łącza GPRS, Edge, 3G.
Jedną z polskich firm działających na europejskim rynku branży automatyki, która stosuje z powodzeniem moduły ewon, jest firma Stesar. Firma Stesar zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług związanych z projektowaniem,
montażem i uruchomieniem przemysłowych systemów sterowania i automatyki. Ponieważ systemy firmy Stesar instalowane są
na terenie całej Europy, kluczowa staje się możliwość ich zdalnego nadzorowania. W przypadku klientów nieposiadających
własnych służb utrzymania ruchu jest to wręcz konieczność. Zastosowanie modułów ewon znacznie upraszcza implementację
zdalnego dostępu (tzw. teleserwis) oraz pozwala uniezależnić
się od wewnątrzzakładowych struktur sieci informatycznych.
W realizacjach firmy Stesar moduły ewon służą głównie
w aplikacjach zdalnego dostępu do sterowników Rockwell
Automation za pośrednictwem sieci Ethernet/IP oraz sterowników Siemens poprzez sieć Profibus DP, Profinet lub MPI.
Poza zdalnym dostępem do systemów sterowania, firma
Stesar wykorzystuje moduły ewon jako narzędzie do zbierania danych, a w szczególności do archiwizowania alarmów.
Zastosowanie w powyższym przykładzie modułu ewon pozwala firmie Stesar na komunikację poprzez sieć Internet ze
wszystkimi elementami konfiguracji.
Cechy modułów ewon wyróżniające te urządzenia na rynku:
zz prosta, oparta o przeglądarkę konfiguracja;
zz modem ISDN, PSTN, GPRS, Edge, 3G;
Rys. 1. Przykładowa topologia sieci komunikacyjnej PROFIBUS,
w której znajdują się dwa sterowniki SIMATIC S7-300 (PLC_1,
PLC_2), dwa panele operatorskie (HMI_1, HMI_2), cztery wyniesione
stacje I/O ET200S (DP11, 12, 21, 22) oraz moduł ewon EW26261
zz izolowany
port szeregowy oraz Ethernet;
możliwość pracy jako przełącznik 4-portowy;
zz obsługa alarmów z powiadamianiem SMS i e-mail;
zz logowanie danych i raporty;
zz bezpieczne połączenie za pośrednictwem sieci VPN;
zz wykonanie przemysłowe (zasilanie 24 V DC i montaż na
szynie DIN).
n
zz
reklama
Nr 1 l Styczeń 2012 r. l 27

Podobne dokumenty