Przyjazdowa misja gospodarcza z Ukrainy 18-22 maja

Komentarze

Transkrypt

Przyjazdowa misja gospodarcza z Ukrainy 18-22 maja
Przyjazdowa misja gospodarcza z
Ukrainy 18-22 maja 2015 r. - relacja
z wydarzenia.
2015-06-01 08:48:24
2
Lubelskie COIE (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów) już po raz kolejny zorganizowało przyjazdową misję
gospodarczą zagranicznych firm. Tym razem Województwo gościło przedsiębiorców z Ukrainy. Misja odbywała się
w dniach 18-22 maja 2015 r. i...
Lubelskie COIE (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów) już po raz kolejny zorganizowało przyjazdową misję
gospodarczą zagranicznych firm. Tym razem Województwo gościło przedsiębiorców z Ukrainy. Misja odbywała się
w dniach 18-22 maja 2015 r. i miała na celu nawiązanie i rozwój kontaktów biznesowych między
przedstawicielami ukraińskich oraz polskich przedsiębiorstw. Była to także okazja do zaprezentowania potencjału
inwestycyjnego Lubelszczyzny.
Uczestnicy misji z Ukrainy to firmy produkujące głównie maszyny i urządzenia do produkcji rolnej i przetwórstwa,
a także hurtownicy oraz detaliści zajmujący się częściami i akcesoriami samochodowymi. Wszystkie
przedsiębiorstwa są zgrupowane w stowarzyszeniu "Liga maszynobudowników i pracodawców "Ukrmashbud".
Instytucja ta zrzesza 240 firm, jest ukierunkowana na rozwój rynków, poszukiwanie inwestycji, tworzenie spółek
typu „joint venture” w sektorze budowy maszyn. „Ukrmaszbud” działa w trzech głównych obszarach: budowa
maszyn, budownictwo sprzętu elektrycznego oraz budowa maszyn rolniczych.
W trakcie misji zorganizowano wiele wydarzeń, podczas których zagraniczni przedsiębiorcy mieli okazję nawiązać
relacje biznesowe i zapoznać się z ofertą województwa lubelskiego. Pierwszy dzień misji rozpoczęło uroczyste
seminarium. Gości przywitał Artur Habza, dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji UMWL. Stronę
ukraińską przedstawił prezes stowarzyszenia „Ukrmaszbud”, Volodymyr Sachenko. Wystąpienie miał też Konsul
Generalny Ukrainy w Lublinie, Vasyl Pavlyuk oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Kijowie, p. Bartosz Furman.
Potencjał inwestycyjny województwa lubelskiego przedstawili pracownicy lubelskiego COIE, przybliżyli także
uczestnikom realizowany przez nich projekt jako sprzyjający nawiązywaniu współpracy gospodarczej. Po
oficjalnej części spotkania nastąpiły rozmowy b2b między lubelskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami. Następny
punkt programu przewidywał wizytę studyjną w firmie Sipma. Była to okazja do prezentacji produktów i oferty
handlowej Sipmy oraz wymiany dobrych praktyk między przedsiębiorcami. Wizyta ta wzbudziła duże
zainteresowanie ukraińskich przedsiębiorców, którzy szczegółowo dopytywali się o produkowany przez lubelską
firmę sprzęt.
Kolejny dzień misji minął pod znakiem wizyt studyjnych i seminariów. Swoje podwoje przed zagranicznymi
gośćmi otworzył Lubelski Rynek Hurtowy. Oprócz zaprezentowania potencjału LRH, o swojej działalności
opowiedział także prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie, p. Dariusz Jedilna, zaś możliwości współpracy
nakreślił koordynator Klastra Obróbki Metali, p. Tomasz Biedacha. Na koniec misji odbyło się spotkanie w
Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie.
Zapoczątkowało je wystąpienie prezesa LPNT, p. Tomasza Małeckiego. Mówił on o możliwościach inwestycyjnych
w Parku, m.in. o start-upach i inicjatywach z nimi związanych, a także o środkach z nowej perspektywy 20142020 na badania i rozwój. Kolejnym prelegentem był p. Sergii Shapoval, członek zarządu Baltic Trading. Nakreślił
on klimat inwestycyjny panujący na Lubelszczyźnie i opowiedział o doświadczeniach związanych z obsługą
inwestorów z Ukrainy. Z kolei p. Przemysław Gruba, pracownik Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów w UM
Lublin, przedstawił podstrefę ekonomiczną Lublin. Uczestnicy misji mieli okazję zobaczyć ją na własne oczy w
trakcie wizyty studyjnej. Jedną z firm, która znajduje się w lubelskiej podstrefie, jest przedsiębiorstwo Henryk
Batyra – Fabryka Maszyn Rolniczych. Właściciel oprowadził uczestników misji i opowiedział o specyfice swojej
działalności w SSE.
3
To jeszcze nie koniec działań lubelskiego COIE w zakresie misji przyjazdowych. Województwo Lubelskie w
najbliższym czasie czekają także wizyty przedsiębiorców z Uzbekistanu i Stanów Zjednoczonych. O dokładnych
terminach będziemy informowali Państwa w najbliższym czasie na naszej stronie. Zapraszamy!
4