Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła

Komentarze

Transkrypt

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie
TRENER DICK HELM – TRENING Z DNIA 14.10.2010
ZASADY:
TYLKO PERFEKCYJNY TRENING POZWOLI DOSKONALID SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
RYWALIZACJA Z CZASEM LUB ILOŚCIĄ PUNKTÓW (np. w 3O sek. oddaj 7 celnych rzutów z półdystansu)
TECHNIKA RZUTU DO KOSZA JAKO FUNDAMENT!
ROZGRZEWKA
CEL:
TRAFIENIE 50 KOSZY W 2 MINUTY
PRZEBIEG:
ZAWODNICY USTAWIENI W 3 RZĘDACH ZA LINIAMI
KOOCOWYMI. O1O2O3 KRZYŻÓWKA NA 2 PODANIA – O3
RZUCA DO KOSZA LAY UP’EM – (GRACZ W ŚRODKOWYM
PASIE). O1O2 OTRZYMUJĄ PIŁKĘ OD O4O6 W PASACH
BOCZNYCH I ODDAJA RZUTY PO ZATRZYMANIU NA TEMPA. O5
ZBIERA PIŁKĘ PO RZUCIE O3 I KRZYŻÓWKA NA DRUGI KOSZ Z
O4 ORAZ O6.
1.
CEL:
DOSKONALENIE RZUTÓW PO WEJŚCIU NA KOSZ PRZEZ GRACZY
OBWODOWYCH
- LAY-UP
- FLOATER
DOSKONALENIE BLOKOWANIA RZUTÓW PRZEZ GRACZY
WYSOKICH
PRZEBIEG:
GRACZE OBWODOWI Z PIŁKĄ POZA LINIĄ ZA 3pkt., MAJĄ ZA
ZADANIE AGRESYWNIE KOZŁUJĄ W STRONĘ KOSZA.
WYKONUJĄ RZUT OKREŚLONY PRZEZ TRENERA. X5 MA
BLOKOWAD WEJŚCIE W PÓŁKOLE.
2.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie
3.
4.
CEL:
DOSKONALENIE RZUTÓW PO WYJŚCIU ZZA ZASŁONY, WSPÓŁPRACA GRACZY NA ZASŁONACH
PRZEBIEG:
GRACZE USTAWIENI W 3 RZĘDACH. O1 PODAJE DO C, C POKAZUJE RĘKĄ, W KTÓRĄ STRONĘ O1 MA POBIEC.
WSPÓŁPRACA GRACZY NA ZASŁONACH (O4 RUCH ODEJŚCIA – JEŚLI POTRAFI RZUCAD, LUB STEP IN W POLE 3 sek.)
CEL:
ODDANIE 7 CELNYCH RZUTÓW Z PÓŁDYSTANSU.
PRZEBIEG:
O2 ODDAJE RZUT Z PÓŁDYSTANSU – JEŚLI TRAFI OTRZYMUJE 1
PKT, ZBIERA JAK NAJSZYBCIEJ I WYKOZŁOWUJE NA NASTĘPNĄ
POZYCJĘ, BY ODDAD RZUT.
JEŚLI NIE TRAFI – MUSI ZEBRAD I ODDAD RZUT SPOD KOSZA
(RZUT BEZ PUNKTÓW), WYKOZŁOWUJE NA NASTĘPNĄ
POZYCJĘ I ODDAJE RZUT, itd.
REKORD:
5.
MARK PRICE (CLEVELAND CAVALIERS) – 13/13
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie
CEL:
ATAKOWANIE OBROOCY DOSKAKUJĄCEGO DO GRACZA Z PIŁKĄ,
TWORZENIE PRZEWAGI
PRZEBIEG:
RÓŻNE FORMY GRY 2X2, 3X3, 4X4.
GRACZ OTRZYMUJĄCY PIŁKĘ NA STRONIE SŁABEJ POWINIEN
ATAKOWAD OBROOCĘ, KTÓRY DOSKAKUJE DO NIEGO. W TEN
SPOSÓB TWORZY PRZEWAGĘ ATAKUJĄC KOSZ (PATRZ DIAG.2)
LUB ODGRYWA DO LEPIEJ USTAWIONEGO PARTNERA.
6.

Podobne dokumenty