Prowadzenie spotkań i zebrań pracowniczych

Komentarze

Transkrypt

Prowadzenie spotkań i zebrań pracowniczych
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowo praktycznym szkoleniu, nt.:
Prowadzenie spotkań i zebrań pracowniczych
Szkolenie pozwala na samodzielne przygotowanie się do poprowadzenia spotkania, zebrania
pracowniczego, pozwala uświadomić uczestnikom ważność i potrzebę spotkań pracowniczych, dzięki
którym maja szanse dowiedzieć się nie tylko o sukcesach zespołu, ale o jego wewnętrznych trudnościach.
Na spotkaniu pracowniczym można motywować pracownikowi poprzez nagradzanie, wzmacnianie i
zachęcanie pracownikowi, którzy stoją gdzieś na uboczu grupy. Zebranie pracownicze jest dobrym
sposobem na rozpoznanie konfliktu wewnątrzgrupowego i wspólnego sposobu rozwiązania go.
Zebranie może być wykorzystywane przez menadżerów, jako sposób na poprawienie sytuacji w grupie i
odpowiednie kształtowanie współpracy. Daje tez poczucie kontroli nad grupą a grupie poczucie
zainteresowania ze strony przełożonego, dzięki czemu korzystnie przebiega współpraca na płaszczyźnie
przełożony – podwładny.
CELEM SZKOLENIA jest:
● Przedstawienie rodzajów i form spotkań
● Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania do zebrania, spotkania
● Określenie celów do umówienia na danym spotkaniu
● Zapoznanie z zasadami prowadzenia dyskusji oraz rolą moderatora w dyskusji
● Jak utrzymać kontrole nad spotkaniem ? /czas Twój i innych/
● Nabycie umiejętności skutecznej motywacji pracowników
● Jak rozmawiać o sytuacjach problemowych?
ADRESAT SZKOLENIA:
Każdy dobry zwierzchnik, kierownik obserwuje swój zespół i stoi na jego czele – rozpoznać jego potrzeby
jak również dostrzegając trudności. Jednak nie da się wszystkiego zaobserwować podczas dnia pracy,
ponieważ kluczowe trudności i zakłócenia mogą zostać niezauważone lub przeoczone. Aby grupa mogła
współpracować bez wewnętrznych konfliktów, które mogą wpłynąć na przebieg jej pracy, dobrze jest
przeprowadzić zebranie grupowe, które pomoże wspólnie wyjaśnić okoliczności, wpłynąć na twórcze
rozwiązywanie problemu czy wypracować wspólny plan działania. Dzięki przeprowadzonym zebraniom
pracowniczym poprawiamy kondycje w zespole, współpracę pośród członkami oraz wzajemne
zrozumienie. Jak skutecznie przeprowadzić zebranie pracownicze? Jakie zagadnienia na nim poruszyć? Jak
panować nad grupą? …
FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie ma formę warsztatowa, dzięki czemu uczestnicy mają szansę wziąć udział w symulacjach
sytuacyjnych, sami zgłaszać problemy, które ich interesują oraz w miarę możliwości szukać kreatywnego
rozwiązania problemu. Proaktywna forma szkolenia pozwala trenerowi oraz uczestnikom na bieżąco
analizować dane sytuacje oraz oprócz zagadnień teoretycznych wziąć czynny udział w warsztatach.
Szkolenie poprowadzi trener rozwoju osobistego
– Pani Joanna Chlebio – Abramczyk
Wykładowca to wieloletni praktyk, który jednoznacznie rozstrzyga wszelkie wątpliwości słuchaczy. Posiadaną wiedzę przekazuje
w sposób jasny, czytelny i dynamiczny. Do swojej pracy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Dokłada wszelkich starań, aby
uczestnicy szkoleń uzyskali maksimum zadowolenia i korzyści zgodne z ich oczekiwaniami, celami i potrzebami.
RAMOWY PLAN SZKOLENIA:
1. Rodzaje spotkań i ich charakterystyka
10. Struktura prezentacji
2. Przygotowanie spotkania – na co zwrócić
uwagę
11. Szanuj swój czas i czas innych
3. Formy spotkań
12. Motywowanie pracowników –
pozafinansowe
4. Struktura spotkań, zebrań
13. Szef i pracownik prowadzą dialog
5. Klimat wewnętrzny w czasie spotkań
14. Trudna rozmowa z trudnym pracownikiem
6. Jak utrzymać kontrolę nad spotkaniem?
15. Wspólne twórcze poszukiwanie rozwiązań
7. Zasady prowadzenia dyskusji.
16. Rozmowa nagradzająca
8. Jak radzić sobie z trudnym uczestnikiem?
17. Rozmowa sugerująca
9. Techniki i etapy przygotowania wystąpień
18. Rozmowa oceniająca
19. Jak budować zaufanie?
Szkolenie odbędzie się w małej kameralnej grupie – umożliwiającej prowadzenie swobodnej dyskusji i wymiany
doświadczeń. Czas trwania: 6 godzin. Rozpoczęcie szkolenia: godzina 9:00; zakończenie ok. 15:00.
W trakcie spotkania zapraszamy na przerwy kawowe z ciasteczkami i ciepły lunch. Zapewniamy przydatne
materiały dydaktyczne!
Rezerwacja według kolejności zgłoszeń; ilość miejsc jest ograniczona.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości.

Podobne dokumenty