pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Test sprawnościowy dla kandydatów
do klasy sportowej rozszerzonej o gry zespołowe
I. Test sprawności ogólnej :
1. Start, bieg do pachołka (obiegnięcie), bieg do materaca (przewrót w przód), bieg
do pachołka (obiegnięcie), powrót do materaca (przewrót w tył), bieg do pachołka
(obiegnięcie), powrót do linii startu- dystans 24 metry– ranking kolejności czasu
2. Skok w dal z miejsca – 3 próby – liczy się najlepsza odległość w cm.
3. Skłony w leżeniu – brzuszki, przez 30 sek. – liczy się ilość powtórzeń.
Za zajęcie miejsc w poszczególnych próbach, kandydaci otrzymują punkty – suma
punktów decyduje o zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej.
I miejsce w konkurencji to 20 pkt,
II miejsce to 19 pkt,
III miejsce to 18 pkt,
IV miejsce to 17 pkt, itd.
Zajęcie poniżej 20 miejsca jest niepunktowane.
II. Test sprawności specjalnej:
1. Piłka nożna – slalom między pachołkami ze strzałem do pustej bramki z
odległości ok.8-9 m (od 1 do 5 punktów).
2. Piłka siatkowa – odbicia sposobem górnym w kole o średnicy ok. 3 m.
(od 1 do 5 punktów)
3. Piłka siatkowa – odbicia sposobem dolnym w kole o średnicy ok. 3 m.
(od 1 do 5 punktów).
4. Piłka koszykowa – slalom między pachołkami zakończony dwutaktem
(od 1 do 5 punktów).
5. Piłka ręczna – odbicia piłki o ścianę jedną ręką z odległości 2 m w czasie 30s.
( 30 rzutów – 5 pkt., 29-25 – 4 pkt., 24-20 – 3 pkt., 19-15 – 2 pkt., 14-10 – 1 pkt.)
Maksymalnie można uzyskać 25 punktów.
III. Listę kandydatów układa się według rankingu od największej do najmniejszej
ilości punktów uzyskanych z obu testów sprawności.
IV. W przypadku uczniów, którzy uzyskali tę samą ilość punktów w testach
sprawnościowych, pierwszeństwo ma ten uczeń, który:
- posiada inne osiągnięcia sportowe
- osiąga lepsze wyniki w nauce.
V. Do klasy sportowej przyjmowani są uczniowie ze średnią ocen nie niższą niż
3,0 oraz oceną z zachowania co najmniej poprawną.

Podobne dokumenty