1 d gimnazjum Ogólnodostępna z planowanym

Komentarze

Transkrypt

1 d gimnazjum Ogólnodostępna z planowanym
1 d gimnazjum
Ogólnodostępna z planowanym programem innowacji pedagogicznej „Ekonomia na co dzień”
Klasa matematyczno - lingwistyczna
Nauczyciele realizujący innowację:
Urszula Budek – nauczyciel matematyki.
Katarzyna Derlacz – nauczyciel języka rosyjskiego.
Kamila Krzanowska – nauczyciel języka angielskiego.
Beata Narel – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.
Ilość godzin
wynikająca z
rozporządzenia
Dodatkowe godziny
wynikające z
innowacji
razem
Język angielski
8
(z podziałem na
grupy)
Minimalna liczba
godzin 270
3
(z podziałem na
grupy)
Dodatkowo 90 godzin
11
Łącznie 360 godzin
Język rosyjski
6
(z podziałem na
grupy)
Minimalna liczba
godzin 180
3
(z podziałem na
grupy)
Dodatkowo 90 godzin
9
(z podziałem na
grupy)
Łącznie 270 godziny
12
Minimalna liczba
godzin 385
3
Dodatkowo 90 godzin
15
Łącznie 475 godzin
2
Minimalna liczba
godzin 65
3
Dodatkowo 90 godzin
5
Łącznie 155 godzin
12
40
Matematyka
Wiedza o
społeczeństwie
Razem
28
Klasa Id Gimnazjum nr 2
cykl edukacyjny 2016/2017 – 2018/2019
Zajęcia edukacyjne
Przedmioty
J. polski
J. angielski
J. rosyjski
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka i astronomia
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godzina z wychowawcą
Religia
Etyka
Wychowanie do życia w rodzinie
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Łączna liczba godzin
w trzyletnim cyklu
edukacyjnym
5
5
5;1 dyr 15;1dyr
3;1jst
4;1jst
4;1jst
11;3jst
3;1jst
3;1jst
3;1jst
9;3jst
1
1
1
1
2
2
2
6
1;1jst
2;1jst
2;1jst
5;3jst
2
1
2;1dyr
5;1dyr
2
1
1
4
1
1
2
4
1
2
1
4
5;1jst
5;1jst
5;1jst
15;3jst
1
1
2
4
4
4
12
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
33;4jst 34;4jst 35;4jst 88+2dyr=90+12jst=102
2
2
2
6
2
2
2
6
0,50
0,50
0,50
1,50

Podobne dokumenty