Azjatyckie Indeksy I to trzyletni produkt strukturyzowany

Komentarze

Transkrypt

Azjatyckie Indeksy I to trzyletni produkt strukturyzowany
Azjatyckie Indeksy I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest
od kształtowania się kursów koszyka równoważnych indeksów czterech azjatyckich giełd: MSCI SINGAPORE INDEX,
THAILAND SET 50 INDEX, FTSE BURSA MALAYSIA oraz MSCI TAIWAN.
Opisy indeksów:
MSCI SINGAPORE FREE INDEX - do indeksu należy 31 największych spółek notowanych na giełdzie papierów
wartościowych w Singapurze. Największy udział w indeksie mają kolejno: Singapore Telecom, DBS Group Holdings,
OCBC Bank oraz United Overseas Bank.
THAI SET INDEX 50 - Indeks obejmuje 50 spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Tajlandii. Są to
spółki o największej kapitalizacji oraz charakteryzujące się największą płynnością handlu. Spółki o największym udziale
w indeksie to: PTT PCL , Siam Cement, Siam Commercial Banking oraz PTT E&P.
FTSE MALAYSIA KLCI INDEX - Indeks grupuje 30 spółek o największej kapitalizacji notowanych na giełdzie papierów
wartościowych w Malezji. Spółki o największym udziale w indeksie to: Malayan Banking CIMB Group Holdings, Sime
Darby, Genting oraz Public Bank.
MSCI TAIWAN INDEX - Indeks skupia 118 spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych na Tajwanie. Spółki o
największym udziale w indeksie to: TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Hon Hai Precision, Acer
oraz Formosa Plastics.
Produkt daje możliwość zarobienia na wzrostach indeksów. Skierowany jest do klientów poszukujących inwestycji,
która może wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu w średnim terminie, gwarantując przy tym ochronę kapitału w dacie
zapadalności na poziomie 100%. Maksymalny możliwy zysk to 33%.
Konstrukcja produktu obejmuje trzy możliwe scenariusze wypłaty zysku:
Scenariusz nr 1
Jeżeli w dacie pierwszej obserwacji cena zamknięcia kursów wszystkich czterech indeksów będzie powyżej wartości
początkowej bankowy papier wartościowy zostanie wykupiony ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału, a zysk
będzie obliczany na podstawie następującej formuły:
ZYSK=WARTOŚĆ NOMINALNA BPW STRUKTURYZOWANEGO * 11%
Scenariusz nr 2
Jeżeli w dacie drugiej obserwacji cena zamknięcia kursów wszystkich czterech indeksów będzie powyżej wartości
początkowej bankowy papier wartościowy zostanie wykupiony ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału, a zysk
będzie obliczany na podstawie następującej formuły:
ZYSK=WARTOŚĆ NOMINALNA BPW STRUKTURYZOWANEGO * 22%
Scenariusz nr 3
Dorota Hołownia, Departament Komunikacji Marketingowej, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa
tel.: (0 22) 598 22 24, e-mail: [email protected]
Jeżeli w dacie finalnej obserwacji cena zamknięcia kursów wszystkich czterech indeksów będzie powyżej wartości
początkowej bankowy papier wartościowy zostanie wykupiony ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału, a zysk
będzie obliczany na podstawie następującej formuły:
ZYSK=WARTOŚĆ NOMINALNA BPW STRUKTURYZOWANEGO * 33%
W przypadku, gdy trzy powyższe scenariusze nie zrealizują się, w dacie wykupu klient otrzyma 100%
zainwestowanego kapitału.
Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Azjatyckie Indeksy I:
·
Emitent: Bank Millennium SA
·
Okres subskrypcji: od 3 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. do godz. 16.00
·
Data rozliczenia transakcji: 30 grudnia 2010 r. do godziny 11.00
·
Okres inwestycji: 3 lata
·
Data wykupu: 3 stycznia 2014 r.
·
Data początkowej obserwacji: 28 grudnia 2010 r.
·
Data kolejnych obserwacji: 27 grudnia 2011 r., 27 grudnia 2012 r., 27 grudnia 2013 r. (data końcowej
obserwacji)
·
Waluta inwestycji: PLN
·
Minimalna kwota: 25 000 zł
·
Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100% zainwestowanego kapitału
Dorota Hołownia, Departament Komunikacji Marketingowej, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa
tel.: (0 22) 598 22 24, e-mail: [email protected]