znak jakości - ngorobiatolepiej

Komentarze

Transkrypt

znak jakości - ngorobiatolepiej
#ngorobiatolepiej | znak jakości #ngorobiatolepiej
Lista organizacji posiadających prawo do posługiwania się znakiem jakości #ngorobiatolepiej
Wszystkie organizacje wymienione na poniższej liście mają prawo do posługiwania się znakiem jakości
#ngorobiatolepiej. Lista stworzona jest w oparciu o procedurę przyznawania znaku jakości
#ngorobiatolepiej opisaną w regulaminie portalu #ngorobiatolepiej. Wpis składa się z nazwy
ogrganizacji, jej adresu, numeru KRS, oraz daty przyznania organizacji prawa do posługiwania się
znakiem jakości #ngorobiatolepiej.

Podobne dokumenty