ItalDesk jest firmą doradczą a zarazem grupą specjalistów

Komentarze

Transkrypt

ItalDesk jest firmą doradczą a zarazem grupą specjalistów
ItalDesk jest firmą doradczą a zarazem grupą specjalistów składającą się z menadżerów,
doradców, sprzedawców oraz międzynarodowych przedstawicieli handlowych.
Działalność firmy rozpoczęła się w roku 2000 i koncentruje się na udzieleniu wspracia włoskim
firmom w zakresie rozszerzenia ich działalności o rynki krajów Europy Środkowo – Wschodniej.
Naszą misją jest ZROZUMIEĆ – INFORMOWAĆ – REPREZENTOWAĆ – POMAGAĆ firmom, które
chcą rozwinąć swój potencjał.
Specjalnie dla Studentów Wyższej Szkoły Filologicznej przygotowaliśmy ofertę praktyk/staży
w naszej firmie:
1. PRAKTYKA
Czas trwania: 1 miesiąc
Wynagrodzenie: bezpłatna
Wymiar czasu pracy: ½ etatu (około 20h tygodniowo)
Wymagania:
znajomość języka niemieckiego lub/i włoskiego,
podstawowy język angielski
motywacja do pracy
sumienność i skrupulatność
elastyczność i wyobraźni
Praktyka przeznaczona jest dla tych Studentów (nie ma znaczenia rok studiów), którzy
poszukują swojej drogi zawodowej i którzy dopiero rozpoczynają przygodę z pracą, ale nie
szukają jeszcze stałego miejsca zatrudnienia. Praktyka w firmie ItalDesk pozwoli zatem na
zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz zweryfikowanie swojej wiedzy i
umiejętności.
2. STAŻ
Program staży w firmie ItalDesk przeznaczony jest dla Studentów, którzy poszukują lub
zamierzają w niedalekiej przyszłości znaleźć miejsce stałego zatrudnienia. Ze względu na czas
trwania stażu i jego podział na 3 fazy, został on określony mianem „ 3 – 5 – 4”:
Faza I, tzw. faza „3” – oznacza okres 3 tygodni. W trakcie ich trwania Student przechodzi
szkolenie i przygotowywany jest do wykonywania bardziej zaawansowanych projektów.
Ta faza praktyki jest bezpłatna. Wymiar czasu: ok. 20h tygodniowo.
Faza II, tzw. faza „5” – oznacza okres 5 tygodni. W trakcie ich trwania, Student
przygotowuje samodzielny projekt pod nadzorem pracownika firmy ItalDesk. Za
wykonany projekt Studentowi przysługuje wynagrodzenie. Wymiar czasu pracy: ok. 30h
tygodniowo.
Faza III, tzw. faza „4” – oznacza okres 4 tygodni. W trakcie ich trwania Student realizuje
powierzone mu zadania i obowiązki. Podpisuje umowę o współpracy. Za ten okres pracy,
Studentowi przysługuje wynagrodzenie. Wymiar czasu pracy: ok. 30h tygodniowo.
ITALDESK Sp.zoo - ul.Ciepła 15/21, PL-50-524 Wrocław
NIP: 8992641722, REG: 020747829, KRS: 0000305677
Wymagania:
Znajomość języka niemieckiego lub/i włoskiego,
Skrupulatność
Sumienność i zaangażowanie
Kreatywność
Motywacja i chęć do pracy.
Oferujemy:
Elastyczny czas pracy dostosowany do potrzeb Studenta
Możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu
Pracę w środowisku międzynarodowym
Zaświadczenie o odbyciu stażu.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres: [email protected]
z tematem listu "Praktyka ItalDesk” lub „Staż ItalDesk”
Prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
ITALDESK Sp.zoo - ul.Ciepła 15/21, PL-50-524 Wrocław
NIP: 8992641722, REG: 020747829, KRS: 0000305677

Podobne dokumenty