ostateczny PO ZMIANIE Opis zakresu obowiązków Eksperta ds

Komentarze

Transkrypt

ostateczny PO ZMIANIE Opis zakresu obowiązków Eksperta ds
ZAPYTANIE OFERTOWE DO 2 500 EURO
na zainicjowanie współpracy między jednostkami B+R oraz firmami klastra – analiza oferty
jednostek B+R i potrzeb Klastra w ramach zadania publicznego „Internacjonalizacja i promocja na
rynkach międzynarodowych oraz przygotowanie Klastra CINNOMATECH do uzyskania statutu
klastra kluczowego” współfinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
I.
Zakres obowiązków szczegółowych – powierzonych zadań w projekcie:
1. Analiza możliwości, potencjału oraz potrzeb 5-ciu wybranych jednostek B+R (w tym 5 wizyt) z
regionu Dolnego Śląska oraz Państw sąsiadujących (Niemcy, Czechy) w zakresie współpracy z
Klastrem (zgodnie z szczegółowym opisem zadania zawartym w dokumentacji projektowej)
do 30 listopada 2014r.;
2. Opracowanie raportu potrzeb i potencjału współpracy jednostek B+R z Klastrem (na
podstawie wyników z pkt 1), do 5 grudnia 2014r.;
II. Zakres pozostałych obowiązków:
1. Ścisła, dynamiczna współpraca z Koordynatorem Projektu i koordynatorem Klastra, tj.
Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA (DPIN);
2. Ścisła, dynamiczna współpraca z Prezesem Klastra;
3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, wytycznymi realizacji, prowadzenia i rozliczania
projektu;
III. Tryb zamówienia
1. Zamawiający składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 907 z poen.
Zm.) tj. co do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
IV. Okres wykonania zlecenia: 23.10.2014r. – 5.12.2014r.
V. Wymagania dla oferentów:
1. Znajomość tematyki i specyfiki działalności jednostek B+R w Polsce;
Zadanie publiczne pn. „Internacjonalizacja i promocja na rynkach międzynarodowych oraz przygotowanie
Klastra CINNOMATECH do uzyskania statutu klastra kluczowego” jest współfinansowane ze środków
budżetu Województwa Dolnośląskiego.
2. Znajomość branży produkcyjnej w zakresie obróbki metali, budowy maszyn i części maszyn,
produkcji narzędzi skrawających, głównie na Dolnym Śląsku;
3. Dodatkowym atutem będzie dotychczasowa współpraca z jednostkami B+R na terenie
Dolnego Śląska, Polski, Czech i Niemiec (mile widziane rekomendacje);
4. Dodatkowym atutem będzie dotychczasowa współpraca w klastrami w Polsce (mile widziane
rekomendacje);
5. Wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie techniczne (znajomość tematyki
produkcyjnej);
6. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość innych języków mile widziana
(niemiecki, czeski,);
7. Dyspozycyjność, możliwość uczestniczenia w spotkaniach na terenie Dolnego Śląska i
zagranicy (Niemcy, Czechy);
8. Prawo jazdy kat. B (własny samochód);
9. Znajomość pakietu MS Office;
10. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zaangażowanie, dynamizm oraz pozytywne
nastawienie do zmian;
11. Bardzo dobra umiejętność zarządzania czasem pracy własnej;
12. Odporność na stres i umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
13. Wysoki poziom samodzielności i kreatywności we wdrażanych rozwiązaniach
VI. Sposób i termin złożenia oferty:
1. Ofertę w formie pisemnej, drogą elektroniczną ([email protected]) lub pisemną (DPIN
SA, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52 326 Wrocław) należy składać do dnia 7.11.2014r.
2. Oferta powinna zawierać:
a. Dane adresowe, adres mailowy oferenta;
b. Ofertę cenową brutto;
c. Historię doświadczenia zawodowego oferenta, CV, rekomendacje;
VII. Forma współpracy: Umowa cywilno-prawna.
Zadanie publiczne pn. „Internacjonalizacja i promocja na rynkach międzynarodowych oraz przygotowanie
Klastra CINNOMATECH do uzyskania statutu klastra kluczowego” jest współfinansowane ze środków
budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Podobne dokumenty