kopia z mapy zasadniczej

Komentarze

Transkrypt

kopia z mapy zasadniczej
KOPIA Z MAPY ZASADNICZEJ
STAROSTWO POWIATr
34-600 LIMANOWA
ul. Jozeia Marka 9
J7-1
"3322
wojj.j malopolskie
pow.: iimanowski
j m, ....gtfiS
Wydziai
SKALA1:
stannadzien:
}
i
U5&
i K
Csr.'. 6K:
D9.UI1.2D11
.'godniezart. 18u$tawyzdnia 17.05.1989i
°rawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
2000i. nrWO.poz. 1086zezm.) rozpowszehn,: .,ij, rozprowadzanie oraz reprodukowanie
•id rtvpowszechniania i rozprowadzania
^"
/ .
przyjf tyir. <!o po
i kaFlojraficzite I
'
,
I
::.
:i r.f
lov
.
/ /C -'
192.1

Podobne dokumenty