KONKURS PRZEDMIOTOWY 2010/2011 Z PRZYRODĄ NA TY

Komentarze

Transkrypt

KONKURS PRZEDMIOTOWY 2010/2011 Z PRZYRODĄ NA TY
kod
2010/2011
ilość punktów
KONKURS
PRZEDMIOTOWY
Z PRZYRODĄ NA TY
ETAP SZKOLNY
Województwo kujawsko – pomorskie
Instrukcja dla ucznia.
Test składa się z 22 zadań. Na jego rozwiązanie masz 60 minut. Jeżeli nie potrafisz wykonać
zadania pomiń je, a następnie wróć do niego później. Wszystkie polecenia czytaj uważnie,
odpowiedzi zapisuj starannie.
Test wypełnij długopisem [piórem]. Nie używaj korektora.
Życzymy powodzenia!
1.Uczniowie wybierają się do kina. Przyjrzyj się zamieszczonemu poniżej planowi,
a następnie podkreśl prawidłową odpowiedź określającą kierunki drogi uczniów
ze szkoły do kina :
A. Pd.- zach., zach., pd.- zach.
B. Pn.- wsch., zach., pn.- wsch.
C. Pn.- wsch., wsch., pn.- zach.
D. Pd.- zach., wsch., pd.- zach.
2. W ciągu doby zarejestrowano następujące temperatury powietrza:
o godz. 7:00 – temp. 6° C; o godz. 13:00 – temp. 130 C;
o godz. 19:00 – temp. 9° C; o godz. 23:00 – temp. 8° C .
Ile wynosi średnia dobowa temperatura powietrza? Podkreśl właściwą odpowiedź.
A.
B.
C.
D.
4° C
6° C
9° C
3°C
1
3. Dobierz nazwę zboża do rysunku kwiatostanu i podkreśl właściwą odpowiedź.
(I)
A.
B.
C.
D.
(I) – pszenica,
(I) –żyto,
(I) – żyto,
(I) – jęczmień,
(II)
(II) – żyto,
(II) –pszenica,
(II) – owies,
(II) – pszenica,
(III)
(III) – owies,
(III) –jęczmień,
(III) – jęczmień,
(III) – żyto,
(IV)
(IV) – jęczmień.
(IV) – owies
(IV) – pszenica.
(IV) -owies
4. Jak nazywamy obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do jednej rzeki.
Podkreśl właściwą odpowiedź.
A.
B.
C.
D.
Korytem rzeki.
Deltą .
Dorzeczem.
Zlewiskiem.
5. Podkreśl właściwą odpowiedź. Wirusy zapalenia mózgu roznoszone są przez:
A.
B.
C.
D.
Wszy.
Pchły.
Kleszcze.
Pluskwy.
6. Informacje dotyczą rozwoju człowieka. Napisz w odpowiedni kwadrat literę P, gdy
zdanie jest prawdziwe, a literę F, gdy fałszywe.
A. Owulację inaczej nazywamy jajeczkowaniem.
B. Komórka jajowa zostaje zapłodniona w macicy.
C. Płód rozwija się w jajowodzie .
D. Prawidłowa ciąża trwa dokładnie pół roku.
E. Zapłodnienie, to uwolnienie się komórki jajowej z jajnika.
F. Plemnik jest mniejszy od komórki jajowej.
2
7. Poniżej zapisano poszczególne czynności, które wykonuje się przy obserwacji
mikroskopowej. Uporządkuj je w odpowiedniej kolejności.
A.
B.
C.
D.
Ustawiamy ostrość, za pomocą śruby makrometrycznej i mikrometrycznej.
Nastawiamy światło lusterkiem w mikroskopie.
Przestawiamy obiektyw na większe powiększenie.
Umieszczamy preparat na stoliku mikroskopu.
Odpowiednia kolejność: ......................................................................................................
8.Określ do jakiego układu należą wymienione narządy ludzkiego ciała. Uzupełnij tabelę.
serce, móżdżek, tętnica, oskrzela, mostek, płuca, dwunastnica, żołądek,
nos, rdzeń kręgowy, piszczel,
układ
oddechowy
układ
pokarmowy
układ
nerwowy
układ
krwionośny
układ
kostny
9. Podpisz jaki to rodzaj mapy?
D – drogowskaz
G – szczyt
K – szczyt
S – szałas
W – miejsce odpoczynku
---
A. Mapa ………………………
ścieżka
B. Mapa………………..………
Źródło: Atlas Świat wokół nas – Nowa Era
10. Którą witaminę przyjmiesz, kiedy będziesz miał tzw. zajady w kącikach ust? Podkreśl
właściwą odpowiedź.
A. Witaminę D
B. Witaminę A
C. Witaminę C
D. Witaminę B
11.Podaną skalę liczbową zamień na mianowaną i liniową.
1: 250000
……………………..
skala liczbowa
skala mianowana
…………………………..
skala liniowa
3
12. Na podstawie fragmentu mapy poziomicowej uzupełnij zdania.
A. Wysokość bezwzględna punktu A wynosi
.........................................
B. Wysokość bezwzględna punktu B wynosi
.........................................
C. Wysokość bezwzględna punktu C wynosi
....................
D. Wysokość względna punktu C względem
punktu B wynosi
.............................
13. Przyrodnicy w swojej pracy posługują się odpowiednim sprzętem. Uzupełnij tabelę
podając nazwę odpowiedniego przyrządu.
Opis
Nazwa
przyrządu
A. Umożliwia z bliskiej odległości oglądanie niewielkich obiektów, np:
ziarnka piasku, małych owadów lub elementów liścia.
B. Pojazd podwodny służący do badań prowadzonych pod wodą na
bardzo dużych głębokościach.
C. Ułatwi obserwowanie obiektów znacznie oddalonych od przyrodnika z
tzw. bezpiecznej odległości.
D. Używany jest do mierzenia ciśnienia atmosferycznego.
14. W jakiej skali wykonano mapę jeśli rzeczywista odległość z Torunia do Warszawy
wynosi 200 km, a na tej mapie jest to odległość 20 cm?
Obliczenia: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
15.W odpowiednim miejscu w łańcuchu pokarmowym podpisz jego ogniwa.
kapusta
królik
……………….
………………
lis
…………………
4
16. Podaj nazwy elementów układu pokarmowego wskazane literami:
A……………………………………………………..
B……………………………………………………..
C…………………………………………………….
17. Schematyczny rysunek przedstawia widomą wędrówkę Słońca nad widnokręgiem po
drodze oznaczonej literami: A, B i C. Na podstawie zamieszczonego schematu uzupełnij
tabelę.
Kierunek geograficzny z
którego Słońce
wschodzi.
Kierunek geograficzny na
który Słońce zachodzi.
Nazwa
22 VI
A
Równonoc
wiosenna
B
B
Data
Zachód
C Południowy wschód
18. Przy każdym zdaniu wpisz numer od 1 do 4 tak, aby otrzymać poprawną kolejność
etapów krążenia wody w przyrodzie.
[…….] Drobniutkie kropelki tworzą chmury.
[…….] Pod wpływem ciepła woda z powierzchni zbiorników wodnych i gleby paruje
zamieniając się w parę wodną.
[…….] Para wodna unosi się do góry.
[…….] Wysoko w górze para wodna zamienia się w drobniutkie kropelki wody.
[ 5 ] Drobniutkie kropelki wody łączą się w większe, cięższe krople, które opadają
na Ziemię w postaci deszczu.
5
19. Podkreśl odpowiedź zawierającą rzeczywiste wymiary stolika, którego wielkość w
skali 1:20 wynosi: długość – 6 cm, szerokość – 3,5 cm.
A.
B.
C.
D.
Długość
120 cm
60 cm
30 cm
12 cm
Szerokość
70 cm
35 cm
15 cm
7 cm
20. Przyporządkuj nazwy roślin do odpowiednich grup roślin występujących w strefie
przybrzeżnej jeziora. Odpowiedzi wpisz pod rysunkami. tatarak, oczeret, moczarka,
rogatek, grążel, sitowie, rdestnica, rzęsa, wywłócznik.
21. Bakterie i wirusy wywołują u człowieka wiele groźnych chorób. Wpisz nazwy chorób
w odpowiednie miejsca; zapalenie płuc, ospa wietrzna, wścieklizna, angina, tężec, grypa,
odra.
Choroby
wywołane przez
wirusy:
Choroby
wywołane przez
bakterie:
22. Wpisz w odpowiednie miejsca do tabeli składniki pokarmowe, w zależności od tego
jaką rolę spełniają w twoim organizmie.
białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne, witaminy
BUDULCOWE
ENERGETYCZNE
REGULUJĄCE
6