INWESTORZY WYBIERAJĄ POLSKĘ, 09.04.2016, Gazeta Polska

Komentarze

Transkrypt

INWESTORZY WYBIERAJĄ POLSKĘ, 09.04.2016, Gazeta Polska
INWESTORZY WYBIERAJĄ POLSKĘ, 09.04.2016, Gazeta Polska Codziennie
Andrzej Ratajczyk z Gazety Polskiej Codziennie informuje: „Pomimo obaw o stabilność
polityczną oraz przewidywalność polityki gospodarczej rządu PiS-u zagraniczny kapitał wciąż
uznaje Polskę za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie.
Potwierdzają to opinie izb przemysłowo-handlowych oraz badania firm doradczych.
Trwające od wielu tygodni zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego na pewno nie
poprawia wizerunku Polski za granicą. Nie jest też jednak czynnikiem, który by zniechęcał
międzynarodowy biznes do inwestowania na polskim rynku. Wręcz przeciwnie. Polska
postrzegana jest jako kraj, w którym warto rozwijać działalność gospodarczą. Najlepszym
tego świadectwem są ostatnio publikowane rankingi i raporty międzynarodowych instytucji.
Polska w kolejnej edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej znalazła się na czele rankingu państw Europy Środkowo-Wschodniej
preferowanych przez inwestorów zagranicznych. Polska, którą oceniono w tym roku na 4,8
pkt z 6 pkt możliwych do uzyskania, wyprzedziła Czechy (4,4 pkt), Słowację (4,3 pkt) i Estonię
(4,2 pkt)”.

Podobne dokumenty