Przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące w produktach

Komentarze

Transkrypt

Przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące w produktach
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia: technologia żywności i
żywienie człowieka
1. Dodatki stosowane w nowoczesnej technologii produkcji żywności.
2. Wykorzystanie fermentacji alkoholowej w przemyśle spożywczym.
3. Metody konserwacji i uszlachetniania produktów roślinnych i ich przetworów.
4. Znaczenie enzymów w procesach fermentacji i utrwalaniu żywności.
5. Mikroorganizmy chorobotwórcze występujące w żywności i metody ich niszczenia.
6. Źródła mikotoksyn w żywności i ich znaczenie dla zdrowia człowieka.
7. Cechy jakościowe ziarna pszenicy decydujące o jego przydatności na cele wypiekowe.
8. Straty jakościowe wynikające z obróbki technologicznej żywności.
9. Ładunek i indeks glikemiczny a żywienie człowieka.
10. Znaczenie błonnika pokarmowego w żywieniu człowieka.
11. Piramida żywieniowa zalecana przez WHO/FAO.
12. Żywienie w różnym wieku i stanie fizjologicznym człowieka.
13. Rola wątroby w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek.
14. Technologia produkcji mlecznych napojów fermentowanych.
15. Cechy jakościowe surowców zwierzęcych określające ich przydatność dla
przetwórstwa.
16. Systemy kontroli jakości stosowane w zakładach przetwórstwa mięsnego.
17. Charakterystyka wędlin z uwzględnieniem różnych technologii produkcji.
18. Technologia produkcji przetworów z mięsa (na przykładzie wybranego gatunku).
19. Wymienić systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności stosowane w
przetwórstwie rolno-spożywczym.
20. Etapy wdrażania systemu HACCP.
21. Wskaźniki wyznaczane w badaniach antropometrycznych (BMI, WHR).
22. Etapy projektowania zakładów przemysłu spożywczego.
23. Czynniki wywołujące nietolerancję i alergię związane z żywnością.
24. Technologie przetwórstwa węglowodanów.
25. Warunki przeprowadzania oceny sensorycznej; czynniki wpływające na wyniki oceny
sensorycznej.

Podobne dokumenty