System hamulców tarczowych (do jazdy Cross Country)

Komentarze

Transkrypt

System hamulców tarczowych (do jazdy Cross Country)
SI-8EA0D-003-03
Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa
2. Po nałożeniu rękawic ochronnych nacisnąć na adapter w kierunku przeciwnym
Montaż
do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie dokręcając śrubę dociskową
zacisku.
■ Naciąg szprych koła
OSTRZEŻENIE
• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby trzymać palce z dala od
obracającej się tarczy hamulca podczas instalacji lub serwisowania
koła. Tarcza jest na tyle ostra, aby spowodować poważne obrażenia
palców, jeśli znalazłyby się w otworach obracającej się tarczy.
• Wyregulować linkę tak, aby wystający odcinek był krótszy od 20 mm.
Jeśli odcinek wystający jest dłuższy, koniec linki może zaplątać
w tarczę, co może spowodować zablokowanie koła i przewrotkę
roweru w przód, powodując poważne uszkodzenia ciała.
• Zacisk hamulcowy i tarcza rozgrzewają się podczas pracy, więc nie
należy ich dotykać podczas jazdy lub bezpośrednio po demontażu
z roweru. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić poparzenia.
Mniej niż
20 mm
Upewnić się, że elementy hamulca zostały odpowiednio schłodzone
przed próbą regulacji hamulców.
• Przed jazdą na rowerze, zawsze należy upewnić się, że przednie i tylne 2 mm
0,5 mm
hamulce działają prawidłowo.
• Przed jazdą na rowerze należy upewnić się, że grubość okładzin wynosi
0,5 mm lub więcej.
• Jeśli podczas operowania hamulcem słychać hałas, może to świadczyć
o całkowitym zużyciu się okładzin hamulcowych. Po sprawdzeniu, czy
układ hamulcowy dostatecznie ostygł, sprawdzić grubość okładzin
Wskaźniki
hamulcowych.
zużycia
okładzin
Gdy wskaźniki zużycia okładzin są widoczne, wymienić okładziny
hamulca.
• Należy zwrócić uwagę, aby olej lub smar nie dostał się do tarczy lub
okładzin hamulcowych. W przeciwnym wypadku hamulce mogą działać
nieprawidłowo.
• Jeśli do okładzin przedostanie się olej lub smar, należy wymienić okładziny. Jeśli olej lub
smar przedostanie się na tarczę, należy ją wyczyścić. Jeżeli nie zostanie to zrobione,
hamulce mogą nie działać właściwie.
• Sprawdzić, czy linka hamulca nie jest zardzewiała lub postrzępiona i w przypadku
stwierdzenia takich objawów natychmiast wymienić linkę. Jeżeli nie zostanie to zrobione,
hamulce mogą nie działać właściwie.
• Droga hamowania będzie dłuższa w mokrych warunkach.
Należy zwolnić i zacząć hamować wcześniej i delikatniej.
• Jeśli powierzchnia drogi jest mokra, opony mogą łatwiej się ślizgać. W przypadku
poślizgu opon, istnieje ryzyko upadku z roweru. Aby tego uniknąć, należy zwolnić
i zacząć hamowanie wcześniej i delikatniej.
• Jeśli dźwignia zacisku znajduje się po tej samej stronie co tarcza, istnieje ryzyko, że
będzie ona kolidować z tarczą, więc należy sprawdzić, czy nie dochodzi do kontaktu.
• Pełne zrozumienie zasady działania układu hamulcowego roweru jest bardzo ważne.
Niewłaściwe użycie układu hamulcowego roweru może spowodować utratę panowania
lub wypadek, który może prowadzić do poważnych obrażeń. Ze względu na fakt, że
każdy rower może posiadać inne charakterystyki prowadzenia, należy nauczyć się
odpowiedniej techniki hamowania (w tym siły nacisku dźwigni hamulca i
charakterystyki kontroli roweru) oraz obsługi roweru. Można to zrobić
konsultując się z profesjonalnym sprzedawcą rowerów i czytając instrukcję
obsługi oraz poprzez praktyczne doskonalenie techniki jazdy i hamowania.
• Hamulce tarczowe M416 osiągają optymalną skuteczność w przypadku
użycia zestawu złożonego z zacisku BR-M416/M416-A, dźwigni hamulca
ST-M410/M405/M360/BL-M421 i tarcz SM-RT53/51 oraz z okładzinami Shimano (B01S).
Należy zastosować dźwignię dwupalcową do hamulców typu V-brake, np. ST-M410/
M405/M360/BL-M421. W przypadku zastosowania dźwigni 4-palcowych, np. ST-T300/
T400, siła hamowania może być większa. Jednocześnie w pewnych warunkach, np. przy
niektórych pozycjach jazdy lub przy określonej masie całkowitej, bez zachowania
właściwej ostrożności, rower może przewrócić się i spowodować uszkodzenia ciała.
• Przed zamontowaniem części uzyskać i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Poluzowane, zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wywrócenia roweru,
co może spowodować poważne obrażenia. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych
części zamiennych Shimano.
• Dokładnie przeczytać niniejszą Techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na
przyszłość.
Śruba dociskowa zacisku
Upewnić się, że szprychy zostały naplecione jak na rysunku.
Nie można użyć naciągu radialnego.
Przód lewo
Tył lewo
Tył prawo
• Tarcza SM-RT53 powinna być używana z okładzinami żywicznymi. W przypadku
zastosowania okładzin metalowych, ulegną one szybkiemu zużyciu.
• Jeśli uchwyt mocowania hamulca tarczowego i końcówka tylnych widełek nie są
równoległe, tarcza może stykać się z zaciskiem.
• Gwarancja nie obejmuje zakresu normalnego zużycia lub degradacji wynikającej
z normalnego użytkowania.
Techniczna instrukcja serwisowa
SI-8EA0D-003
System hamulców tarczowych
(do jazdy Cross Country)
< Strona A >
Obracaj śrubę regulującą linkę
przy dźwigni hamulca lub korpus
zacisku.
Przód prawo
Śruba regulacyjna
okładziny
Miska
Rys. 1
■ Montaż tarczy
<SM-RT51>
Rys. 2
Rys. 1
Podkładka
dociskająca
Tarcza
Zamontować tarczę oraz podkładki
dociskające tarczę na piaście, a następnie
dokręcić śruby, jak pokazano na rysunku 1.
■ Zabezpieczenie linki
1. Przełożyć linkę przez śrubę
regulacyjną linki, a następnie
dokręcić śrubę mocującą linkę.
Wymiana okładzin hamulcowych
Jeśli okładziny hamulcowe zużyją się do grubości 0,5 mm, należy je wymienić.
Linka
Piasta
1. Zdjąć koło z ramy roweru i zdemontować okładziny hamulcowe zgodnie
Śruba mocująca
linkę
Śruby mocujące tarczę
(nr 25 Torx)
W rękawicach ochronnych chwycić mocno
* TORX to zastrzeżony znak
tarczę i obrócić ją zgodnie z ruchem
towarowy Camcar LLC.
wskazówek zegara, jak pokazano na
rysunku 2. Jednocześnie dokręcać śruby
Moment dokręcenia: 2 - 4 Nm
mocujące tarczę w kolejności pokazanej
na rysunku.
Użyć płaskiego śrubokręta lub podobnego narzędzia do zagięcia końców
podkładki dociskającej na główki śrub, jak pokazano na rysunku 3.
Rys. 2
• Przy regulowaniu zużytych okładzin należy korzystać zarówno ze śrub
regulujących linkę, jak i śrub regulujących okładzinę. Jeżeli będziesz korzystać
jedynie ze śruby regulującej linkę, nie będzie możliwe używanie okładziny, aż do
standardowej wymiany przy grubości poniżej 0,5 mm. Ponadto okładzina i tarcza
nie mogą się stykać nawet wtedy, gdy hamulce nie są używane.
Śruba regulująca
linkę
Moment dokręcenia: 6 - 8 Nm
z rysunkiem.
Zawleczka
2. Naciskając dźwignię hamulca, ustawić zaciski w żądanym położeniu
a następnie dokręcić śruby mocujące zaciski.
Rys. 3
Okładzina hamulcowa
Podkładka dociskająca
Moment dokręcenia: 6 - 8 Nm
Śruba regulująca linkę
2. Poluzuj śrubę regulacyjną okładziny
3. Poluzować dokręcić śrubę regulacyjną
okładziny o dwa kliknięcia.
i obracaj śruby regulacji linki przy
dźwigni hamulca oraz korpusie
zacisków, aby je poluzować.
Okładziny
Śruba regulacyjna okładziny
<SM-RT53>
Śruba regulacyjna okładziny
Pierścień mocujący tarczę
TL-LR15
3. Zamontuj nowe okładziny hamulcowe.
Tarcza
Następnie, odgiąć zawleczkę. Dokręć
śrubę regulacyjną okładziny tak,
aby luz pomiędzy okładziną hamulca
a tarczą wynosił 0,2-0,4 mm.
4. Nacisnąć dźwignię hamulca do
Moment dokręcania: 40 Nm
Uwaga
Śruba regulująca linkę
< Strona B >
W celu regulacji dokręć śrubę
mocującą okładzinę.
Moment dokręcenia: 6 - 8 Nm
UWAGA
• Tarcze hamulcowe posiadają okres docierania, a siła hamowania będzie się stopniowo
zwiększać wraz z postępem okresu docierania. Upewnić się, że jest się świadomym
takiego zwiększania siły hamowania podczas używania hamulców w okresie docierania.
Ta sama sytuacja zaistnieje po wymianie okładzin hamulcowych lub tarczy.
Do dźwigni hamulca oraz zacisków użyj śrub regulujących linkę, jak również śrub
regulujących okładziny, dostosowując dystans między okładzinami, które są
zużyte. Okładziny mogą być używane tak długo, jak długo ich grubość wynosi
0,5 mm lub więcej.
Wyreguluj tak, aby oba odstępy — A i B — wynosiły 0,2-0,4 mm.
Śruba regulacyjna okładziny
Naciągnąć szprychy jak pokazano na rysunku 1 poniżej w przypadku lewej strony
przedniego koła (strona z zamontowaną tarczą) oraz lewej i prawej strony tylnego
koła, a w przypadku prawej strony przedniego koła jak pokazano na rysunku
2 poniżej.
Kierunek
obrotu koła
■ Regulacja w przypadku zużytych okładzin
■ Montaż dźwigni hamulca
Do montażu używać klucza imbusowego
5 mm.
Zastosować chwyt kierownicy
o maksymalnej średnicy zewnętrznej
32 mm.
oporu około 10 razy i sprawdzić
czy nie występują problemy z
żadnym z komponentów, a także
czy tarcze i okładziny nie stykają
się ze sobą podczas obracania się
koła.
Zawleczka
Nacisnąć
około 10 razy
4. Po sprawdzeniu, czy okładzina
hamulca nie styka się z tarczą
hamulcową sprawdzić, czy nie
występują żadne problemy po
naciśnięciu dźwigni hamulca.
5. Obracać śrubą regulacji linki, aby wyeliminować wszelki luz linki.
Moment dokręcenia: 6 - 8 Nm
Śruba regulująca linkę
■ Montaż zacisków
1. Zamontować koło roweru.
Poluzować śruby mocujące zacisk,
a następnie zamontować zaciski na
ramie tak, aby można było je
przesuwać w lewo lub w prawo.
Śruba dociskowa
zacisku
Aby zapobiec luzowaniu się śrub, zabezpieczyć wszystkie trzy śruby za pomocą
nakładki blokującej, jak pokazano na rysunku.
■ Do typu post
< Przód >
< Tył >
Nakładka
blokująca
W celu uzyskania najlepszej skuteczności hamowania, zalecamy zastosowanie
następującej kombinacji.
Zacisk hamulcowy
BR-M416 / BR-M416-A
Dźwignia hamulca
ST-M410 / ST-M405 / ST-M360 / BL-M421
Tarcza
Komplet okładzin hamulcowych (okładziny żywiczne)
Linka hamulca
SM-RT53 / SM-RT51
B01S
Nakładka blokująca
Śruby mocujące zacisk
* Instrukcje serwisowe w innych językach są dostępne na stronie: http://techdocs.shimano.com
Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)

Podobne dokumenty