Prawo w SWPS to więcej niż prawo

Komentarze

Transkrypt

Prawo w SWPS to więcej niż prawo
Prawo w SWPS to więcej niż prawo
wypowiedź prof. dr hab. Teresy Gardockiej, Kierownika Katedry Prawa SWPS
Prawo to zupełnie nowy kierunek studiów w SWPS. Zadbaliśmy jednak, żeby nie był
tu obcym ciałem. Prawnik ma być człowiekiem o szerokich horyzontach i wiedzy
nieograniczonej do znajomości obowiązujących przepisów.
Studiując prawo w SWPS, studenci będą mogli uczestniczyć w wykładach nie tylko
wybitnych prawników, ale również wybitnych specjalistów z innych
dziedzin: psychologów, kulturoznawców, socjologów, politologów. Każdy
student będzie mógł w pewnym zakresie stworzyć własną ścieżkę studiów, zgodną z
własnymi zainteresowaniami, wybierając z całej oferty Uczelni przedmioty
uzupełniające wiedzę prawniczą i rozwijające osobowość.
Chcemy, żeby absolwenci prawa mogli liczyć na interesującą pracę zaraz po studiach,
zatem oprócz rzetelnego przygotowania do aplikacji, dajemy możliwość zdobycia
rzadkich umiejętności z zakresu prawa medycznego, mediacji, prawa
własności intelektualnej. Naszym celem jest, aby absolwent prawa w SWPS mógł
powiedzieć o sobie nie tylko „jestem prawnikiem”, ale także „mam wiedzę z zakresu
własności intelektualnej, prawa medycznego czy mediacji znacznie większą niż
przeciętny absolwent prawa” albo „jestem prawnikiem, ale też znam się na
psychologii biznesu”, a nawet „jestem prawnikiem, ale też jestem bardzo dobrze
przygotowany do służby zagranicznej”.
Wiemy, że niemal każdy absolwent prawa marzy o aplikacji sądowej, prokuratorskiej,
notarialnej adwokackiej czy radcowskiej – przygotujemy studentów do trudnych,
egzaminów konkursowych. Jednak wiedząc, że droga zawodowa nie każdego
doprowadzi do noszenia togi, mamy ofertę także dla tych, którzy szukają innej formy
prawniczej kariery.
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 022 517 96 00, faks 022 517 96 25
www.swps.pl
Drodzy Państwo, obecny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest prawnikiem,
prawnikiem jest także prezydent Francji Nicolas Sarkozy, Barack Obama i jego żona
to także prawnicy, podobnie jak Bill Clinton i Hillary Clinton. Żelazna Dama –
Margaret Thatcher to również prawnik, prawnikiem był też Mahatma Ghandi...
Wykształcenie prawnicze daje, jak widać, ogromne możliwości.
Serdecznie zapraszam do studiowania prawa w SWPS, najlepszej niepublicznej
uczelni humanistycznej w Polsce.
prof. dr hab. Teresa Gardocka
Kierownik Katedry Prawa SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 022 517 96 00, faks 022 517 96 25
www.swps.pl

Podobne dokumenty