prawa poczętego pacjenta: aspekty medyczne oraz prawne

Komentarze

Transkrypt

prawa poczętego pacjenta: aspekty medyczne oraz prawne
KONFERENCJA NAUKOWA
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU
organizowana przez
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno -Położniczej
Oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
PRAWA POCZĘTEGO PACJENTA: ASPEKTY
MEDYCZNE ORAZ PRAWNE
14 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
CENTRUM DYDAKTYCZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO,
ul. Ks. Trojdena 2a, AULA A
Komitet naukowy:
Przewodniczący: prof. Ewa Dmoch – Gajzlerska,
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM
Wiceprzewodniczący: prof. Aleksander Stępkowski,
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Członkowie:
Prof. Krzysztof Motyka, Katedra Socjologii Prawa i Moralności, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Komitet organizacyjny:
Dr Agnieszka Nowacka, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM
Dr Barbara Mazurkiewicz, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM
Dr Błażej Kmieciak, Centrum Bioetyczne Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
PROGRAM KONFERENCJI
9:00 – 9:30
Rejestracja
9:30 – 9:45
Powitanie i wprowadzenie to tematyki konferencji
9:45 – 11:00
I panel
9:45 – 10:05
,,Etyczne problemy niepełnosprawności w położnictwie polskim” prof. Ewa Dmoch –
Gajzlerska, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, dr n. med. Barbara Mazurkiewicz Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
10:05 – 10:25 „Dylematy i wyzwania położnej w opiece nad kobietą roniącą i poddawaną terminacji”,
mgr Monika Jodłowska – Sowińska Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
10:25 – 10:45 „Śmierć pacjenta przed narodzeniem, perspektywa położnej”, mgr Nikoleta Broda, MaterCare
International
10.45 – 11:00 Pytania i dyskusja
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30
Przerwa na kawę
II panel
11:30 – 11:50 „Pacjent przed narodzeniem, perspektywa genetyka klinicznego”, prof. Andrzej Kochański,
Polska Akademia Nauk
11:50 – 12:10 „Pacjent przed narodzeniem z perspektywy praktyki hospicjum perinatalnego - perspektywa
psychologiczna”, dr Bogna Kędzierska, Hospicjum Perinatalne Fundacji Gajusz
12:10 – 12:30 „Oczekiwania rodziny spodziewającej się dziecka: sytuacje szczególne i trudne”, mgr Tomasz
Grzegorzewski, Razem Łatwiej, Ogólnopolski Program Edukacji Poporodowej
12:30 – 12:45 Pytania i dyskusja
12:45 – 13:45
13:45 – 14:40
Lunch
III panel - GOŚĆ SPECJALNY
13:45 – 14:05 “Fetal Homicide and Wrongful Death Statutes in America: Protecting the Unborn Even in a
Permissive Abortion Regime”, Nikolas Nikas, Bioethics Defense Fund (wystąpienie w języku angielskim,
tłumaczone na język polski)
14:05 – 14:25 – Pytania i dyskusja
14:25 – 14:55
Przerwa na kawę
14:55 – 16:10
IV panel
14:55 – 15:15 „Troska o matkę i nienarodzone dziecko z perspektywy etyki medycznej”, dr hab. Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
15:15 – 15:35 „Kiedy dziecko poczęte potrzebuje adwokata”, dr Olgierd Pankiewicz, Fundacja Instytut na
rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
15:35 – 15:55 „Prawna ochrona życia dziecka w perspektywie prawa międzynarodowego”, dr Joanna Banasiuk, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
15:55 – 16:10 Pytania i dyskusja
16:10 – 16:25
16:25 – 17:40
Przerwa na kawę
IV panel (3 wystąpienia po 20 min + 15 min na pytania/dyskusję)
16:25 – 16:45 „Karnoprawna ochrona dziecka poczętego - propozycje i wyzwania”, dr Krzysztof Szczucki,
Uniwersytet Warszawski
16:45 – 17:05 „Prawa człowieka przed narodzeniem”, prof. Krzysztof Motyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski
17:05 – 17:25 „Czy pacjent przed narodzeniem posiada prawa?”, dr Błażej Kmieciak, Centrum Bioetyki Instytutu Fundacji na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
17:25 – 17:40 Pytania i dyskusja
17:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji
MIEJSCE OBRAD:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Centrum dydaktyczne ul. Ks. Trojdena 2a
Aula A