CENNIK ZAKŁADOWY KOZIENICKIEJ GOSPODARKI

Komentarze

Transkrypt

CENNIK ZAKŁADOWY KOZIENICKIEJ GOSPODARKI
CENNIK ZAKŁADOWY KOZIENICKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Zakładu Usług Komunalnych
Załacznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 19/2016
Lp
Nazwa usługi
Cena
jednostkowa
netto
VAT
Cena
jednostkowa
brutto
Stawki i opłaty w zakresie rozwiązywania problemów z bezdomnymi zwierzętami wprowadzone Uchwałą
Nr XXXIX/409/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2013r. z mocą obowiązywania od 01.01.2014r.
Usługi w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących bezdomnych zwierząt:
1
Utrzymanie Miejsca Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych
Zwierząt (MTPBZ) w tym: obsługa codzienna i weterynaryjna,
wyżywienie zwierząt,zakup środków farmakologicznych- ryczałt
miesięczny
Złapanie zwierzęcia na terenie miasta i umieszczenie go w MTPBZ
Złapanie zwierzęcia poza terenem miasta i umieszczenie go w MTPBZ
Kastracja, sterylizacja i uśpienie ślepych miotów
Umieszczenie zwierzęcia w schronisku
5 800,00
1 334,00
7 134,00
255,00
58,65
313,65
275,00
63,25
338,25
zwrot poniesionych kosztów
zwrot poniesionych kosztów + 5% zysku

Podobne dokumenty