Jak "Fasolki" bawiły się w dniu "Postaci z bajek"

Komentarze

Transkrypt

Jak "Fasolki" bawiły się w dniu "Postaci z bajek"
Jak "Fasolki" bawiły się w dniu "Postaci z bajek"
11.02.2016 12:02
Teatrzyk lalkowy to rodzaj sztuki, który poprzez słowo, ruch, muzykę, elementy plastyczne
oddziałuje na widza w sposób szczególny. Jest źródłem wrażeń i przeżyć, kształtuje wyobraźnię,
wzbogaca doświadczenia. Sztuka teatralna jest zawsze z radością przyjmowana przez dzieci
przedszkolne, gdyż bardziej niż inne rodzaje twórczości artystycznej ukazuje i sytuacje i
zdarzenia, których w codziennym życiu samo nie potrafi dojrzeć. Zwłaszcza widowiska lalkowe
pozwalają wprowadzić dziecko w najbardziej nawet fantastyczny świat bajek, w których grają
obok siebie nie tylko osoby, lecz także przedmioty. Wszystko to przyczynia się do rozwijania
wyobrażeń i fantazji dziecka, rozwijania zdolności myślenia i mowy, a także do budzenia w nim
szlachetnych i wzniosłych uczuć.
W piątek 5 lutego "Fasolki" rozpoczęły swój dzień od oglądania książeczek z grupowej
biblioteczki. Następnie wspólnie z innymi dziećmi oglądaliśmy na holu przedszkola bajkę
"Pszczółka Maja", jak w prawdziwym kinie na dużym ekranie. Po powrocie do grupy bawiliśmy się
w teatr, był parawan i kukiełki. Najpierw panie grały dla dzieci, następnie dzieci same mogły
wystąpić przed innymi. Każdy mógł dotknąć i przymierzyć kukiełkę przedstawiającą postać z
bajki. Dzieci były bardzo zadowolone i ciekawe.
I. Mazurkiewicz
Galeria

Podobne dokumenty