Zobacz program i informacje o wykładowczyni

Komentarze

Transkrypt

Zobacz program i informacje o wykładowczyni
Temat: (Słowiańska) bajka magiczna. Symboliczny język kultury.
warsztaty edukacyjno-rozwojowe
Dr hab. Małgorzata Abassy
Cel: Popularyzacja bajki magicznej, ze szczególnym naciskiem na elementy
prasłowiańskie, jako narzędzia poznawczego w kilku wymiarach:
1. Paradygmatów i wzorów kultury słowiańskiej
2. Relacji międzyludzkich i zasad kierujących życiem społecznym
3. Wymiaru jednostkowego – tego co istotne w procesie rozwoju,
wydobywania potencjału i oswajania możliwości ucznia u progu
dorosłości, czyli zagadnienie inicjacji w bajkach.
Szkic programu:
1. Bajka magiczna na tle innych form dawnych narracji.
2. Badacze słowiańskiego folkloru – nazwiska, fakty.
3. Homo symbolicus – czym są paradygmaty i wzory kultury oraz jak rozumieć
„system”.
4. Bajkowe postacie i wątki w twórczości słowiańskich pisarzy – wybrane
aspekty (caryca Katarzyna II, Iwan Kryłow, Ignacy Krasicki).
5. Od „straty” do „skarbu” – schemat bajki magicznej
6. Po co współczesnemu człowiekowi potrzebne są bajki?
7. „Poznaj swojego wewnętrznego bohatera”.
O mnie:
Dr hab. Małgorzata Abassy: wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim,
kierownik Zakładu Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych
w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej; literaturoznawca i kulturoznawca.
Autorka czterech monografii (m.in. Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja
i Iran w perspektywie porównawczej (Kraków 2013) oraz Russian Mason on the
Paths of his Native Culture. The Case Study of Nicoas Novikov (2014)) i
kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki kultury, literatury i
mentalności Słowiańszczyzny Wschodniej (Rosja) i Bliskiego Wschodu (Iran).

Podobne dokumenty