press release - vortex energy

Komentarze

Transkrypt

press release - vortex energy
WIND ENERGY
PRESS RELEASE
12/2014
NEW ENERGY – BECAUSE IT'S OUR NATURE.
DE
vortex energy realisiert
42-Megawatt-Windpark in Radziejów, Polen
15. Dezember 2014
vortex energy ist als Generalübernehmer für den Windpark Radziejów tätig. „Wir freuen uns, dass wir diese
Arbeiten so schnell und rechtzeitig vor dem Wintereinbruch fertigstellen konnten“, sagt Till Jeske, CEO
der vortex energy Gruppe. Im nächsten Schritt baut das Unternehmen ein neues Umspannwerk für die
Transformation, damit die Windenergie in das Verteilnetz eingespeist werden kann, und koordiniert die
Errichtung der 2-MW-Turbinen der Marke Vestas V90.
Die Inbetriebnahme des Windparks ist für das Frühjahr 2015 geplant. Investor ist der italienische
Energiekonzern ERG Renew. Die technische und kaufmännische Betriebsführung übernimmt vortex energy.
Der Dienstleister rechnet mit einem Jahresertrag von 130.000 MWh, was für den Energiebedarf von 32.000
Haushalten reicht.
„Bei dem Bau von Windparks muss man in Polen viele technische, ökologische und juristische
Voraussetzungen erfüllen“, erklärt Adam Pantkowski, Geschäftsführer des polnischen Tochterunternehmens
vortex energy Polska. „Aus diesem Grund suchen wir gezielt den Kontakt zu den Behörden und Stellen
auf Wunsch entsprechende Studien und Analysen zur Verfügung. Dadurch ist es uns gelungen, die
Netzanschlussgenehmigung für den Windpark Radziejów entgegen des Vorschlags des Netzbetreibers nicht
erst 2018, sondern schon für 2015 zu ermöglichen.“
EN
vortex energy builds a 42 MW wind farm in
Poland
Dezember 15th, 2014
vortex energy has completed the first construction phase of a 42 MW wind farm in Poland. Within a period of
three months, the company built the access roads for the Radziejów wind farm, laid the cables and poured the
foundations for 21 wind turbines.
vortex energy from Germany is the general contractor for the Radziejów wind farm. “We are happy that we
were able to finish the work quickly and in time for winter,” said Till Jeske, CEO of the vortex energy group. The
company’s next steps will be to build a new transformer substation, so that the wind energy can be fed into
the distribution grid, as well as to coordinate the installation of the 2-MW Vestas V90 turbines.
The wind farm is scheduled to be commissioned in early 2015. The investor for the project is the Italian energy
company ERG Renew. vortex energy will be responsible for technical and commercial management. The
service provider expects an annual yield of 130,000 MWh, which is enough for the energy needs of 32,000
households.
“Wind farm projects have to fulfil many technical, environmental and legal requirements in Poland,” said
Adam Pantkowski, Managing Director of the Polish subsidiary vortex energy Polska. “For this reason, we seek
direct contact with the authorities and provide appropriate studies and analyses upon request. As a result, we
were able to get the grid connection for the Radziejów wind farm approved for 2015; not 2018, as the grid
operator had suggested.”
PL
vortex energy realizuje w Polsce farmę
wiatrową o łącznej mocy 42 megawatów
15 grudnia 2014r.
Pierwszy etap budowy zakończono w rekordowym czasie
15 grudnia 2014r., Szczecin. Dostawca usług vortex energy sukcesem zakończył pierwszy etap budowy farmy
wiatrowej o mocy 42 megawatów położonej w samym sercu Polski. Przedsiębiorstwo posiadające główną
siedzibę w Kassel wykonało jako generalny wykonawca wszystkie dojazdy do farmy wiatrowej Radziejów,
położyło kable i wylało fundamenty pod 21 elektrowni wiatrowych w przeciągu zaledwie trzech miesięcy.
„Cieszymy się z tak szybkiego ukończenia tych prac jeszcze przed nadejściem zimy“, mówi dr Till Jeske,
Prezes Zarządu Grupy vortex energy. Następnym etapem jest budowa nowej stacji transformatorowej do
transformacji, za pomocą której nastąpi doprowadzenie energii wiatrowej do sieci dystrybucyjnej, oraz
koordynacja budowy 2-megawatowych turbin wiatrowych firmy Vestas V90.
Przeszkody pokonane
Uruchomienie farmy wiatrowej planowane jest na wiosnę 2015r. Inwestorem jest włoski koncern
energetyczny ERG Renew. vortex energy przejmuje techniczne i handlowe zarządzanie farmą wiatrową.
Usługodawca liczy na osiągnięcie rocznej produkcji w wysokości 130.000 megawatogodzin, która zaspokaja
zapotrzebowanie na prąd 32.000 gospodarstw domowych. Zapewni to lokalizacja elektrowni, która
charakteryzuje się stałą wydajnością i niskim efektem zacienienia.
„Budując w Polsce farmy wiatrowe należy spełnić wiele warunków technicznych, ekologicznych i prawnych“,
wyjaśnia Adam Pantkowski, prezes polskiej spółki-córki vortex energy Polska. „Stąd też w sposób
ukierunkowany poszukujemy kontaktu z urzędami i na życzenie udostępniamy odpowiednie opracowania
i analizy. Dlatego udało się nam uzyskać pozwolenie na przyłączenie do sieci farmy wiatrowej Radziejów
wbrew propozycji operatora sieci nie na rok 2018, lecz już na rok 2015.“
O vortex energy
vortex energy zostało założone w 2004r. i zatrudnia w chwili obecnej 60 pracowników w Kassel i Szczecinie
(Polska). Przedsiębiorstwo specjalizuje się w planowaniu, realizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych
i solarnych na terenie Niemiec i Polski. Z uwagi na swoje doświadczenie, wytrwałość i sposób działania
oparty na współpracy vortex energy od 2010r. jest liderem na polskim rynku. Farma wiatrowa Radziejów
jest drugą co do wielkości z dziewięciu farm wiatrowych, jakie vortex energy zbudowało w Polsce. Kolejne
farmy wiatrowe o łącznej mocy 115 megawatów planuje się na rok 2015. Do Grupy vortex energy należy poza
spółkami vortex energy Deutschland GmbH i vortex energy Polska Sp. z o.o. także spółka cleanergybond®
GmbH, oferująca innowacyjne koncepcje finansowania.
PHOTOS
Aushubarbeiten beim
Fundamentgraben
Wykopy pod fundamenty
Betonguss eines von 21
Fundamenten
wylewania betonu pod
jeden z 21 fundamentów
PHOTOS
Verlegung der
Kabeltrasse
Układanie trasy kablowej
Isolierungsarbeiten
bei einem fertigen
Fundament
Prace związane z izolacją
jednego z wylanych
fundamentów
v10.2015
NEW ENERGY – BECAUSE IT'S OUR NATURE.
www.vortex-energy-group.com

Podobne dokumenty