Document 187504

Komentarze

Transkrypt

Document 187504
BEZPŁATNA
A
T
E
A
Szpital w Legionowie
G
Z
Dariusz Błaszkowski
Pojawiają się liczne uwagi i skargi pacjentów z Legionowa i okolic kierowane
do starostwa związane z czasem dojazdu i jakością obsługi. Dotyczy to zarówno szpitala w Nowym Dworze Maz., jak
również szpitala Bródnowskiego. Problemem jest także wielogodzinne oczekiwanie na przyjęcie do lekarza w SOR-ach w
wymienionych placówkach..
L E G I O N O W S K I
K W A R T A L N I K
NR 2 (97) ROK XIX czerwiec 2015 ISSN 1505-3059 Józef
Dziedzic
S A M O R Z Ą D O W Y
www.naszemiastonaszesprawy.pl
Czy tylko hobby?
Wraz z wprowadzeniem radiowego
odczytu zużycia wody PWK zażądało zainstalowania nowego licznika wraz z elektroniczną nakładką. W przeciwnym razie
grozi doliczeniem kosztu odbioru ścieków
do zużytej wody. Koszt wymiany licznika
i zainstalowania nakładki to ok. 500 zł,
przy czym liczniki podlegają certyfikacji,
a faktycznie wymianie co 5 lat.
Ze względu na większą złożoność
nakładek instalowanych w budynkach
wielorodzinnych koszt ich zakupu i instalacji jest dwukrotnie większy niż
Wiosna – wokół wszystko się zieleni,
rozkwita. Jest w naszym mieście coraz
piękniej, a właściwie mogłoby być, gdyby miejskich trawników, zagajników nie
szpeciły psie kupy.
Wydawałoby się, że prowadzona od
trzech lat akcja „O psia kupa” powinna
przynieść efekty. Były listy zawstydzonych psiaków do właścicieli, były nagrody, były też mandaty (te ostatnie chyba
okazały się najbardziej skuteczne).
Jednak to, co nadal widzimy na legionowskich trawnikach, z pewnością
nie jest wonnym kwiatkiem i nie dodaje
uroku miejskiemu pejzażowi.
25 lat samorządu
s–2
Danuta Ulkie
Będzie przyjemniej
Piękny ogródek
w domkach jednorodzinnych, gdzie wynosi ok. 200 zł.
Mieszkańcy uważają, postępowanie
PWK za nieetyczne - jako monopolista
narzuca swoją wolę, nie dając możliwości wyboru sposobu odczytu liczników.
Są przekonani, że jednorazowy w skali roku odczyt wskazań liczników przez
pracownika PWK nie uszczupli finansów
tej firmy, a da możliwość kontynuowania
tak potrzebnej dla mieszkańców osiedla
działalności.
Innym, proponowanym przez
mieszkańców, sposobem odczytu
ilości wody zużytej do podlewania
jest w ykorzystanie radiowego syste mu odczytu stanu zużycia wody służącego do rozliczeń wewnętrznych
wspólnoty. Jest on zainstalowany na
licznikach w poszczególnych mieszkaniach i koszt instalacji jest o po łowę mniejszy. Kolejnym wariantem
rozwiązania problemu jest w ypożyczenie użytkownikom ogródków liczników wraz z nakładkami. Coraz więcej wysiłku oraz pieniędzy poświęca się estetyce przestrzeni
publicznej, szczególnie w zakresie utrzymania zieleni. Niebagatelną rolę w tym
pełnią ogródki kwiatowe przylegające do
budynków wielorodzinnych, będące oazą
zieleni w zabetonowanej przestrzeni publicznej blokowisk. Niestety, w natłoku
zajęć coraz mniej osób poświęca swój
czas na takie działania. Więc tym bardziej należy pomóc tym, którzy za własne pieniądze dbają, by nasze otoczenie
wyglądało schludnie i ładnie.
Miejski trawnik
to nasz trawnik
Dlaczego nie pozwalamy naszym
zwierzakom załatwiać się w domu? To wszystkim wydaje się oczywiste.
A przecież miejski trawnik to przedłużenie naszego domu, to też nasz trawnik
i powinniśmy o niego dbać, bo tu spacerujemy, tu bawią się nasze dzieci, tu odpoczywają na ławeczkach legionowscy
seniorzy. Chcemy, żeby wokół nas było
estetycznie, miło. To zależy tylko od nas.
Dlatego nie przechodźmy obojętnie
i reagujmy na niewłaściwe zachowania
właścicieli psów. To nie pies jest winien,
tylko jego pan. Jeżeli ma się psa, to
trzeba po nim sprzątać. To proste i nie
powinno podlegać dyskusji. Wystarczy
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Porozumienie w sprawie bezpłatnych porad prawnych podpisali_Bogdan Kiełbasiński – Prezes
Stowarzyszenia oraz Adam_G. Karolak – właściciel Kancelarii Prawnej.
NR 2 (97) ROK XIX • czerwiec 2015 Józef Dziedzic
Turniej piłkarski
Małgorzata Luzak
Na osiedlu Batorego
Miło jest mieszkać na osiedlu zadbanym,
estetycznym, gdzie jest dużo zieleni. Teren
Osiedla Batorego z pewnością wyróżnia
się pod tym względem, panuje tu niepowtarzalny klimat. Duża w tym zasługa mieszkańców dbających o wspólne „podwórko”.
W ubiegłym roku w ramach środków na
inicjatywy lokalne na osiedlu zmodernizowaliśmy dwa place zabaw oraz boisko
z bezpieczną nawierzchnią. Nie było łatwo,
gdyż przecieraliśmy szlaki, ale moja propozycja trafiła na podatny grunt, czyli chętną
do działania Radę Osiedla i pokonaliśmy
trudności.
Za nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, który określa obowiązki
posiadaczy psów, grozi mandat w wysokości do 500 zł.
Warto o tym pamiętać, choć
najlepiej sprzątać po swoim
pupilu nie dlatego, że grozi
nam kara, lecz po to, by przyjemniej nam się mieszkało
w naszym mieście, naszym
wspólnym domu.
Zakres porad obejmował będzie
problematykę z zakresu prawa admini-
s–3
s–3
tylko chcieć, to naprawdę nie
jest uciążliwe zajęcie.
Uprzejmie informujemy, że w dniu
9.06.2015 roku Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności NASZE
MIASTO NASZE SPRAWY podpisało
porozumienie z KANCELARIĄ RADCY PRAWNEGO Adama G. Karolaka
(www.pactum.com.pl), w sprawie uruchomienia bezpłatnych porad prawnych
dla mieszkańców Legionowa i Powiatu
Legionowskiego.
Obecnie, kiedy nasz stadion i Arena
prowadzi bardzo aktywną działalność
i gości ekipy nie tylko nasze lokalne i
krajowe, ale również zagraniczne, nie
możemy sobie pozwolić na taki wizerunek. Dlatego też cieszymy się bardzo,
że nasze starania dotyczące obsadzenia
targowiska roślinnością maskującą niekoniecznie miły widok uzyskały akceptację i już przystąpiono do realizacji tego
przedsięwzięcia.
W dniu 9 maja na Zespole Boisk Orlik odbył się coroczny turniej na otwarcie sezonu
piłkarskiego dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nim 6 drużyn. Gośćmi honorowymi byli mistrzowie Europy oraz świata w
pięcioboju nowoczesnym oraz pięcioboju
wojskowym.
Naszym zdaniem
Małgorzata
Luzak
Bogdan Kiełbasiński
W wielu gminach pozycja wójta,
burmistrza czy prezydenta powoduje, że
często są oni największymi pracodawcami
w regionie. To otwiera możliwości do
budowania silnego obozu władzy, który
nie jest zainteresowany jakąkolwiek
zmianą. Jeżeli dodamy do tego media
lokalne, które wielokrotnie, borykając się
z problemami finansowymi, stają się tubą
propagandową lokalnej władzy, to mamy
obraz samorządu, który coraz bardziej
przypomina księstwo udzielne.
Bywają takie hobby, które realizowane przez jedną osobę dają przyjemność
wielu. Do nich bez wątpienia należy urządzanie i utrzymanie ogródków kwiatowych przy budynkach wielorodzinnych. Wokół większości budynków wielorodzinnych na osiedlu Piaski istnieją
ogródki kwiatowe. Zostały założone i są
utrzymywane przez poszczególnych właścicieli mieszkań, którzy angażują w to
przedsięwzięcie swój czas i pieniądze.
Zdecydowana większość osób opiekujących się ogródkami to emeryci mający
sporo wolnego czasu, ale niekoniecznie
dużo pieniędzy. Ogródki bardzo korzystnie wpływają na wygląd i estetykę osiedla. Do tej pory liczniki wody zużywanej
do pielęgnacji ogródków były mechaniczne i ich wskazania odczytywali pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego.
s–2
stracyjnego, rodzinnego, spadkowego,
odszkodowań oraz w sprawach pracowniczych i konsumenckich. Na mocy niniejszego porozumienia zainteresowane
osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca, począwszy od
lipca br.
Biuro znajdujące się w legionowskim
Błękitnym Centrum na II piętrze, w lok.
336, będzie czynne w godz. 17.00-19.00.
s–4
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
Legionowa i Powiatu Legionowskiego
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Adama G. Karolaka
www.pactum.com.pl
Prawo rodzinne i spadkowe,
odszkodowania, sprawy sporne.
Błękitne Centrum,
II piętro, lok. 336,
godz. 17.00-19.00
Terminy dyżurów w III kwartale
br: 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września.
1
Nasze Miasto
sprawy samorządowe
Szpital w Legionowie
Dariusz
Błaszkowski
Bogdan
Kiełbasiński
W ciągu ostatnich lat temat szpitala
w Legionowie pojawiał się wielokrotnie.
W związku z jego brakiem na terenie powiatu legionowskiego wydłuża się czas dojazdu z pacjentami do szpitala. Pojawiają się
liczne uwagi i skargi pacjentów z Legionowa
i okolic kierowane do starostwa związane
z czasem dojazdu i jakością obsługi. Dotyczy to zarówno szpitala w Nowym Dworze
Maz., jak również szpitala Bródnowskiego.
Problemem jest także wielogodzinne oczekiwanie na przyjęcie do lekarza w SOR-ach
w wymienionych placówkach.
W związku z taką sytuacją władze powiatu już od kilku lat starają się przekonać
instytucje państwowe do otwarcia szpitala
z oddziałem ratunkowym w Legionowie.
Udało się do tego projektu przekonać wojewodę mazowieckiego. Zadeklarował on
wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia
w ramach swoich możliwości. Dodatkowym
argumentem za jest rosnąca liczba mieszkańców naszego powiatu.
Warto podkreślić, że szpital w Legionowie to nie wymysł urzędników, ale realna
potrzeba poparta badaniami i konsultacjami społecznymi. Starostwo zleciło niezależnej firmie specjalizującej się w tego typu
analizach przeprowadzenie badań, których
celem było pozyskanie danych na temat ilości mieszkańców powiatu legionowskiego
hospitalizowanych w szpitalach województwa mazowieckiego. Badania obejmowały
okres 3 lat. Podstawą były dane pozyskane
z Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego. Uzyskane wyniki potwierdziły,
że powiat legionowski potrzebuje szpitala
rejonowego, z 4 oddziałami: pediatrią, in-
Taka rocznica to dobry moment do podsumowania efektów reformy samorządowej, która dokonała się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Historia samorządu terytorialnego w Polsce sięga XVI w. Wówczas powołano pierwsze województwa.
W okresie międzywojennym wprowadzony został samorząd powiatowy jako istotne
uzupełnienie dla województw, jednostek administracji rządowej w terenie. Reaktywowany po II wojnie światowej samorząd terytorialny w postaci tzw. rad narodowych był
formą ułomną, pozbawioną realnej władzy i samodzielności finansowej.
Czy tu będzie szpital?
terną, ginekologią-położnictwem i chirurgią
ogólną z liczbą około 110 łóżek i dwiema
salami operacyjnymi i izbą przyjęć.
Petza. Szacunkowy koszt budowy i wyposażenia szpitala wynosi około 50 mln zł. Jest to
kwota nieoficjalna.
Najlepszą lokalizacją dla szpitala jest
teren przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie.
Mieści się tam Przychodnia nr 1- Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego
w Legionowie.
Obecnie największą przeszkodą w rozpoczęciu budowy szpitala jest brak porozumienia i kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego na ostatniej prostej
najistotniejszą kwestią jest przekonanie NFZ
do podpisania kontraktu na usługi medyczne z nowym szpitalem. Cały wysiłek władz
samorządowych skierowany jest do przekonania NFZ, że szpital jest nam potrzebny,
a środki na jego prowadzenie można pozyskać, zmniejszając kontrakty placówkami,
w których leczą się obecnie mieszkańcy
naszego powiatu. Dla mieszkańców powiatu
legionowskiego budowa szpitala jest sprawą
priorytetową.
Bardzo ważną kwestią jest sposób finansowania budowy i wyposażenia szpitala.
W obecnej sytuacji ekonomicznej powiat
legionowski nie jest w stanie samodzielnie
sfinansować budowy ww. obiektu. W związku z tym przeprowadzono rozmowy z podmiotami prywatnymi, które byłyby chętne do
współfinansowania tej potrzebnej i oczekiwanej od dawna inwestycji. Jest kilka podmiotów, które chcą zainwestować w szpital
w Legionowie m. in. klinika Mediq Jerzego
NOWE OTWARCIE
Właśnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, co się zmieni w działalności
Stowarzyszenia?
Walne Zgromadzenie Członków to
zgodnie z naszym statutem organ podejmujący najważniejsze decyzje. To właśnie WZC
decyduje chociażby o składzie Zarządu Stowarzyszenia i wytycza kierunki działalności
na przyszłość. Tak też było na ostatnim zgromadzeniu w dniu 22 maja 2015 roku. Członkowie podjęli w sumie 12 uchwał. Dotyczyły
one zmian we władzach Stowarzyszenia
oraz nowej koncepcji struktury organizacyjnej. Dużo czasu poświęciliśmy także na
dyskusję na temat naszych planów działania
na lata 2015-2016.
Rewolucja?
Nie nazwałbym tego, co wydarzyło
się na WZC rewolucją, raczej dynamiczną zmianą w kierunku dalszego rozwoju.
Dotychczasowy Zarząd uzyskał absolutorium, a tym samym mandat do dalszego
kierowania działalnością Stowarzyszenia.
Nastąpiło też rozszerzenie jego składu
osobowego o nowe osoby: Dariusza
Błaszkowskiego – obecnego Przewodniczącego Klubu Radnych NMNS oraz
Michała Margisa – znanego społecznika
i przedsiębiorcę, działającego w Stowarzyszeniu od wielu lat. To nie koniec zmian.
Z uwagi na fakt, że po ostatnich wyborach
samorządowych zanotowaliśmy znaczący wzrost liczby członków i sympatyków
Stowarzyszenia, dokonaliśmy zmian organizacyjnych. W tym celu powołaliśmy
2 zespoły koordynujące działalność Stowarzyszenia na terenie miasta i powiatu.
Dzięki temu będziemy bardziej efektywni,
a nasz kontakt z mieszkańcami jeszcze
lepszy.
Wywiad z Bogdanem Kiełbasińskim - prezesem Legionowskiego
Stowarzyszenia Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE
SPRAWY
Czym zajmuje się Stowarzyszenie?
Jesteśmy Stowarzyszeniem zaangażowanym społecznie. Nasza aktywność ukierunkowana jest na realizację przedsięwzięć
o różnorodnym charakterze. Wymienię tylko
kilka przykładów, takich jak: koncerty charytatywne, zbiórki środków finansowych z 1%
podatku, imprezy promujące utalentowaną
legionowską młodzież, turnieje sportowe
dla dzieci i młodzieży, akcje promujące postawy ekologiczne. Uczestniczymy również
w imprezach organizowanych przez władze
miasta czy powiatu. Ostatnio byliśmy obecni
na pikniku miejskim z okazji Dnia Dziecka.
Nasze stoisko było oblegane przez dzieci. Rozdaliśmy ponad pół tysiąca lodów.
To była wielka frajda nie tylko dla dzieci, ale
również dla nas.
Macie także reprezentację w lokalnym
samorządzie …
Tak, w samej nazwie Stowarzyszenia
zawarta jest idea promocji samorządności,
dlatego od początku naszej działalności
uczestniczyliśmy w wyborach samorządowych. Przy okazji warto podkreślić, że
w tym roku mamy miłą rocznicę, mija 18
lat naszej działalności. To długi czas, kiedy
jesteśmy obecni w życiu lokalnej społeczności. Reprezentacja w samorządzie pozwala
nam skuteczniej realizować przedsięwzięcia ważne dla miasta i jego mieszkańców.
W ostatnich wyborach samorządowych na
naszych kandydatów na radnych swój głos
oddało blisko 8.000 mieszkańców Legionowa i Powiatu Legionowskiego. Do Rady Miasta wprowadziliśmy 6 radnych, a do Rady
Powiatu 2. Dla organizacji społecznej, takiej
jak nasza, to duży sukces i mandat zaufania, którego nie możemy zawieść. Będziemy
pracować jeszcze mocnej. Uczestniczymy
też w życiu publicznym. Zawsze jesteśmy
obecni na najważniejszych uroczystościach
społeczno-patriotycznych. Uważamy, że
pamięć o historycznych wydarzeniach jest
ważna dla naszej tożsamości i poczucia
wspólnoty, nie tylko narodowej, ale także tej
lokalnej.
Jakie plany na przyszłość?
Będziemy kontynuować nasze działania, o których wspominałem wcześniej, ale
z jeszcze większą intensywnością. Mamy
grono zaangażowanych członków i sympatyków, nie tylko w Legionowie, ale również
w Powiecie Legionowskim. Przebieg Walnego Zgromadzenia pokazał wyraźnie entuzjazm i chęć do działania. Nowe osoby
wnoszą wiele pomysłów, które będziemy
realizować tak, aby nadal być Stowarzyszeniem zaangażowanym społecznie i potrzebnym mieszkańcom.
W naszej działalności samorządowej
zawsze byliśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami
działającymi społecznie. Uważam, że w samorządach lokalnych za mało jest osób, które wywodzą się właśnie z takich środowisk,
a za dużo działaczy politycznych i ludzi skupionych wokół władzy.
Zapraszamy do wspólnego działania
wszystkich, którym bliskie jest nasze spojrzenie na samorząd. Zainteresowanych aktualnymi informacjami na temat działalności
LSPS NASZE MIASTO NASZE SPRAWY
odsyłam na stronę internetową: www.naszemiastonaszesprawy.pl oraz na nasz profil na
Facebook’u. Wywiad przeprowadził: Dariusz Błaszkowski
Redaktor Prowadzący
BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO!
szych na tzw. szczytach 100-tek. Danuta
Ulkie
Liczne prośby mieszkańców Osiedla Sobieskiego, jak również sąsiedzkich
Wspólnot Mieszkaniowych i mieszkańców
zabudowań jednorodzinnych zostały wysłuchane przez Włodarzy Miasta, dzięki którym
zamontowane zostały progi zwalniające
ruch kołowy na ulicy równoległej do ul. Jana
III Sobieskiego, w okolicy przejścia dla pie-
2
25 lat
samorządu
terytorialnego
– sukces,
czy porażka?
Progi zwalniające są najprostszą metodą ograniczenia prędkości pojazdów.
Powinna ona być stosowana w miejscach
stanowiących zagrożenie dla ruchu pieszego. Dobrze się stało, że czekiwania mieszkańców zostały spełnione. Dzięki tej inicjatywie znacznie poprawi się bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników osiedlowej drogi,
a przede wszystkim dzieci, których nie tylko
zdrowie, ale nawet życie, z uwagi na nieodpowiedzialne zachowania kierowców, było zagrożone. www.naszemiastonaszesprawy.pl
Dopiero wybory rad gminnych w 1990 r. przywróciły prawdziwie demokratyczny
samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów
zgodnie z ich potrzebami. W dniu 8 marca 1990 r. parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin. Pierwsze wybory do rad
gmin odbyły się 27 maja 1990 r. Reforma terytorialna trwała nadal. W czerwcu 1993
r. po raz pierwszy zaprezentowano rządowe propozycje nowego podziału terytorialnego. Ich autorem był pełnomocnik rządu do spraw reformy administracji publicznej prof. Michał Kulesza. Zmniejszono wówczas liczbę województw i wprowadzono
powiaty. W 1994 r. Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego
zawierającą zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego, do których stosowania
zobowiązane są państwa członkowskie Rady Europy.
11 października 1998 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe, już według
nowych zasad uwzględniających ustawy składające się na tzw. reformę samorządową. Stworzona została trójstopniowa struktura składająca się z województw (reforma
zmniejszyła ich liczbę z 49 do 16), powiatów (pośredni szczebel samorządowy, który
przejął cześć kompetencji województw) i gmin. 1 stycznia 1999 r. wszedł w życie
zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. 20 czerwca 2002 r. parlament
przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Legionowo już w 1987 r. wpisane zostało do urzędowego rejestru miast prezydenckich,
a pierwszy prezydent, wówczas jeszcze głosami radnych, wybrany został w 1988 r.
Reforma samorządowa wyposażyła lokalne wspólnoty mieszkańców w samodzielność decyzyjną i własny aparat administracyjny, a także w odrębny od państwowego
majątek, co doprowadziło do załamania monopolu państwa na świadczenie usług
publicznych. Wraz z utworzeniem gmin „samorządowych” model jednolitej władzy
państwowej w Polsce przestał istnieć. Da upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych z 1990 r. w czerwcu 2000 r. Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem
Samorządu Terytorialnego.
Jeszcze do niedawna reforma samorządowa lat 90-tych w powszechnej opinii
oceniana była jako niekwestionowany sukces. Ostatnimi laty jednak słychać coraz
więcej krytycznych głosów, nawet z ust osób, które znajdowały się w gronie jej twórców. Doświadczenia ostatnich lat wskazują wyraźnie na brak równowagi sił pomiędzy
władzą wykonawczą, czyli wójtem, burmistrzem lub prezydentem, a władzą uchwałodawczą, czyli radą gminy czy miasta. W obecnym porządku prawnym posiadają oni
silny mandat pochodzący z bezpośredniego wyboru i dużą niezależność wobec rady.
Pozycja rady została bardzo ograniczona. Dla ambitnych, dążących do pełni władzy
włodarzy stała się niekiedy zbędnym obciążeniem. Rada ma utrudnione kontrolowanie polityki finansowej władzy wykonawczej, chociażby przez odrzucenie przedłożonego przez wójta, burmistrza czy prezydenta projektu budżetu, gdyż ostatecznie może
uchwalić go regionalna izba obrachunkowa. Zmiany przepisów prawa idą w kierunku
dalszego umacniania władzy wykonawczej. Tak stało się również w przypadku instytucji absolutorium. Pierwotnie, jeżeli na przykład rada gminy nie udzieliła wójtowi absolutorium, to tracił on urząd. Teraz nie ma to znaczenia. Co prawda nadal jest możliwe
przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania z urzędu, ale w praktyce jest to
niezwykle trudne z uwagi na ciągle niską frekwencję w wyborach lokalnych. W efekcie mamy silną, jednoosobową władzę skupiającą w swych rękach całą lokalną administrację, spółki komunalne, placówki pomocy społecznej, oświatowe i sportowe,
instytucje kultury, a po drugiej stronie jest rada gminy, czy miasta z coraz mniejszym
wpływem na działania ośrodka władzy wykonawczej.
W wielu gminach pozycja wójta, burmistrza czy prezydenta powoduje, że często
są oni największymi pracodawcami w regionie. To otwiera możliwości do budowania
silnego obozu władzy, który nie jest zainteresowany jakąkolwiek zmianą. Jeżeli dodamy do tego media lokalne, które wielokrotnie, borykając się z problemami finansowymi, stają się tubą propagandową lokalnej władzy, to mamy obraz samorządu, który
coraz bardziej przypomina księstwo udzielne.
Taką sytuację mamy w wielu gminach, co powoduje, że ludzie aktywni społecznie
nie chcą kandydować do organów samorządowych, gdyż wiedzą, że nie mają szans
w starciu z grupą skupioną wokół np. wójta i silnie promowaną przez niego. W ten
sposób idea samorządności i demokracji lokalnej w istotny sposób zostaje wypaczona. Wniosek nasuwa się sam, samorząd potrzebuje reformy. Rząd jeszcze jesienią
ubiegłego roku zapowiadał powołanie nadzwyczajnej komisji sejmowej, która przyjrzy
się funkcjonowaniu samorządów. Jednak posłowie w sejmie podlegają też bardzo
silnemu lobbingowi ze strony swoich partyjnych samorządowców. Wielu burmistrzów i
prezydentów, którzy wcześniej znaleźli się w parlamencie, powróciło do samorządów,
bo tam są władza i pieniądze. Reformie sprzeciwiają się też największe korporacje
samorządowe w Polsce.
W czym samorząd się sprawdził? Jak stwierdził prof. Jerzy Regulski - jeden z autorów reformy, dokonał „przełamania czterech monopoli państwa totalitarnego: jednolitej władzy politycznej; jednego budżetu państwa - gminy mają własne budżety; monopolu własności państwowej - zasób mienia komunalnego stanowi własność każdej
gminy - i w końcu monopolu urzędników państwowych”.
Przełamanie tego monopolu spowodowało, że samorząd poczuł się gospodarzem w swojej gminie. Dzięki środkom pochodzącym m.in. z funduszy unijnych, intensywnie inwestowano w infrastrukturę, nadrabiając zaległości minionych dziesięcioleci. Widać gołym okiem, jak bardzo poprawił się komfort życia mieszkańców we
wszystkich obszarach: infrastruktury miejskiej, komunikacji, bezpieczeństwa, edukacji,
sportu i kultury, czystości środowiska. To zmiana jakościowa, będąca mocną podstawą do dalszego rozwoju gospodarczo-społecznego polskich gmin. Potrzebujemy
jeszcze szybkiej zmiany tych niedoskonałości prawa, które teraz pozwalają na praktyki stojące w sprzeczności z ideą samorządności i hamują rozwój demokracji lokalnej,
rozumianej jako rządy obywateli. Linia autobusowa 731 zostaje!
W kwietniu br. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podjoł plany ewentaulnej likwidacji linii autobusowej 731. Reakcją na takie zamiary ZTM-u było szybkie
wspólne przygotowanie pism protestacyjnych wyrażających dezaprobatę wobec pomysłów przewoźnika. Poza Urzędem Miasta Legionowo, swoje pisma - skierowane
do Wiesława Witka dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie - wystosowały Rada Osiedla Młodych wraz z radnym Pawłem Lewandowskim oraz Społeczna
Rada Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski.
Rozmowy Urzędu Miasta z władzami ZTM-u, jak i wystosowane pisma protestacyjne przyniosły efekty i linia 731 nadal będzie kursować z tą samą częstotliwością. Nasze Sprawy
tematy społeczne
(fot. redakcja)
BĘDZIE PRZYJEMNIEJ ... List do Kościuszkowców
Koleżanki i Koledzy byli żołnierze
i pracownicy cywilni 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki
nia. Nasze Stowarzyszenie ma dzisiaj oddziały: w Legionowie, Wesołej i Giżycku. Chcemy
utworzyć oddziały we wszystkich garnizonach,
w których stacjonowały jednostki1 WDZ.
Podjęcie decyzji o likwidacji jednostek 1 WDZ zainspirowało nas, żołnierzy
Kościuszkowców i pracowników cywilnych 1 Dywizji do utworzenia Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, do tego ażeby w dalszym ciągu:
Za pośrednictwem tego listu Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich kościuszkowców o wsparcie naszej inicjatywy i pomoc
w zbudowaniu Stowarzyszenia, które usatysfakcjonuje i spełni oczekiwania nas wszystkich.
• utrzymać więzy koleżeńskie,
Nowe oblicze targowiska
Od kilkunastu już lat Rada Osiedla Sobieskiego pod moim przewodnictwem
zabiegała o uporządkowanie Targowiska Miejskiego, które, ze względu na swój
wygląd, jest takim „miejskim koszmarkiem” stanowiącym niechlubną wizytówkę naszego miasta.
Nasze wieloletnie starania o zmianę wizerunku tego miejsca to nie tylko pisma,
ale także wiele odbytych spotkań z przedstawicielami Komunalnego Zakładu Budżetowego zawiadującego targowiskiem, jak i z przedstawicielami Urzędu Miasta.
Owszem, jeżeli chodzi o doraźne działania związane z porządkowaniem terenu
przez sprzedających - zresztą zgodnie z obowiązującym regulaminem targowiska miały one miejsce, ale dawały efekty krótkotrwałe.
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do złożenia deklaracji członkowskich i współpracy w realizacji celów Stowarzyszenia.
• k ultywować chlubne tradycje Jedno Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odstek Wojskowych naszej Dywizji,
bywają się w Fili Muzeum Historycznego legio• publikować opracowania historyczne nowa przy Al. Sybiraków 23 w każdy 1 wtorek
i wspomnienia naszych koleżanek miesiąca od godz. 17.30. (więcej informacji
i kolegów,
o Stowarzyszeniu na: www.sork.pl)
Wieści
z Osiedla
Piaski
Skanska dokończy budowę Centrum Komunikacyjnego, realizując następujące prace
budowlane:
• b
udynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu - 12 miesięcy od dnia
wprowadzenia na budowę,
• b
udynek garażu wielopoziomowego
wraz z instalacjami – 8 miesięcy od
wprowadzenia na budowę,
• p
ołączenie drogowe ul. Polnej z ul. Piaskową – 10 miesięcy od wprowadzenia
na budowę,
• rozbudowa przejścia podziemnego –
8 miesięcy od wprowadzenia na budowę,
• w
spierać Kościuszkowców w podeszłym wieku, schorowanych i w trud• oświetlenie Alei 1DZ na odcinku od tunej sytuacji materialnej.
nelu do Alei gen. Buka – 4 miesiące od
Prezes Zarządu
Cele te będziemy mogli zrealizować
wprowadzenia na budowę. tylko wtedy, gdy wszyscy aktywnie włągen. dyw. Piotr Czerwiński
Józef Dziedzic
czymy się w działalność Stowarzysze-
Z uwagi na lokalizację targowiska obecnie, kiedy nasz stadion miejski „Arena”
prowadzi bardzo aktywną działalność i gości ekipy nie tylko nasze lokalne i krajowe,
ale również zagraniczne, nie możemy sobie pozwolić na taki wizerunek. Dlatego też
cieszymy się bardzo, że nasze starania dotyczące obsadzenia targowiska roślinnością maskującą niekoniecznie miły widok uzyskały akceptację i przedsięwzięcie
zgodnie z naszymi sugestiami zostało zrealizowane.
Mamy nadzieję, że nasadzona roślinność szybko się rozrośnie i ta część naszego miasta będzie bardziej przyjazna i piękniejsza. Danuta Ulkie
Turniej piłkarski na Orliku
W dniu 9 maja na Zespole Boisk Orlik odbył się coroczny turniej na otwarcie
sezonu piłkarskiego dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nim 6 drużyn. Zwyciężyła
drużyna Chelsea z Kozłówki w składzie: Robert Kaczyński, Piotr Banaszek, Arek Wolski, Damian Patorski, Bartek Szlegel, Kamil Pęśko, Kamil Jedynak, Patryk Siwak, Czarek Sieradzki, Kamil Malanowski, Damian Tomczak. Drugie miejsce zajęła drużyna
Juventus Piaski, trzecie Real Piaski. W skład każdej drużyny wchodzili przedstawiciele
z następujących roczników: do 12 lat, 13-14, 15-17 i powyżej 17 lat.
Gośćmi honorowymi byli mistrzowie Europy oraz świata w pięcioboju nowoczesnym oraz pięcioboju wojskowym. Turniej wspaniale poprowadzili Krzysztof Karolak
oraz Tomasz Reksulak przy współudziale Janusza Patriaka i Jakuba Sienkiewicza.
Proboszcz parafii garnizonowej ksiądz płk Zenon Pawelak wspierał imprezę organizacyjnie oraz ufundował nagrody. Józef Dziedzic
DZIEŃ DZIECKA
31 maja ARENA - stoisko NMNS było dosłownie oblegane. Dużym powodzeniem cieszyła się nasza konkursowa krzyżówka, której hasła tradycyjnie już związane
były z Legionowem. Największe powodzenie miały jednak lody Algidy (nowe sorbety jeszcze niedostępne na
rynku), które rozdawaliśmy w prezencie legionowskim
milusińskim z okazji Dnia Dziecka - 550 lodów w ciągu
zaledwie 3 godzin. Mile widzianym dodatkiem do loda
były baloniki w kolorach naszego Stowarzyszenia.
(fot. rJózef Dziedzic)
Zgodnie z zapowiedziami o godz. 15.00 odbyło się
losowanie nagród dla prawidłowo rozwiązanych krzyżówek. W konkursie wzięło udział 90 osób. Urocza Jagoda (3 latka) wylosowała szczęśliwych zwycięzców: Julię
Dąbkowską i Krystynę Milewską. Ten dzień był świetną
okazją do sympatycznych spotkań i rozmów z mieszkańcami Legionowa. (fot. M. Kotwica)
Zwycięzcy turnieju
Juventus Piaski - miejsce II
Real Piaski - miejsce III
(fot. Redakcja)
Udany start naszego zespołu w Fish&Grill
Fish&Grill Drużyna Toli
Już po raz 6 odbył się legionowski Fish&Grill. W dniu 24
maja br. pod legionowską Areną wystartowało 10 zespołów.
Zadaniem każdego z nich było
przygotowanie potrawy z grillowanego suma. Stowarzyszenie
Nasze Miasto Nasze Sprawy wystawiło „Zespół Toli” w składzie:
Anna Lewandowska (Tola), Paweł
Lewandowski (Bolek), Dariusz
Błaszkowski (Lolek). Nasz zespół
przygotował „suma egzotycznego” - potrawę, która została
wyróżniona przez jury i degustujących tę potrawę legionowian.
Klub Młodzieżowy na Osiedlu Młodych
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Brzezińska oraz radny Paweł Lewandowski serdecznie
zapraszają w dniu 30 czerwca o godz. 18.00 do świetlicy terapeutycznej przy ul. Olszankowej E
młodzież z Osiedla Młodych na spotkanie dotyczące powstania klubu młodzieżowego.
Chcielibyśmy poznać waszą opinię oraz wysłuchać pomysłów na zajęcia w tymże klubie.
Podobna placówka funkcjonuje już na Osiedlu Kozłówka. Jest otwarta 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00. Nie prowadzi ona zajęć świetlicowych, ale oferuje ciekawe tematyczne koła zainteresowań, daje
możliwość rozwijania pasji. W ramach klubu funkcjonują zajęcia stałe: wykłady z języka angielskiego, nauka gry na gitarze,
robotyka. Wszystkie zajęcia w klubie są dla uczestników bezpłatne. Z klubem współpracują instruktorzy o najwyższych
kwalifikacjach.
Paweł Lewandowski
NR 2 (97) ROK XIX • czerwiec 2015
3
Nasze Sprawy
tematy społeczne
NIKOLA JESTEŚMY Z TOBĄ
(fot. Darek Janczewski)
(fot. Marcin Gliński)
Nikola z popularnymi aktorami Julią Kamińską i Jarosławem Boberkiem, którzy prowadzili
aukcję
domowe ciasta upieczone przez rodziców
z ZS – P nr 2, kawa i herbata z Restauracji
Ratusz, kolorowe lemoniady z Studia Lazure, dmuchaniec. Najważniejszy był jednak koncert, w którym wystąpili: koledzy
i koleżanki Nikoli ze szkolnej ławy, laureaci
Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów,
seniorzy z zespołu Na Luzie. Koncert zakończył występ gwiazdy imprezy Gosi
Andrzejewskiej z zespołem Radioaktywny
Julita
Baczyńska
POMAGAMY
Działająca od roku inicjatywa społeczna Wolontariat Legionowo powstała dzięki staraniom legionowskich społeczników Julity Baczyńskiej, Marka Dąbrowskiego, Cezarego Usika
i Wojciecha Popieli. Obecnie zrzesza ona kilkudziesięciu ludzi dobrej woli, którzy poprzez
organizację lub uczestnictwo w akcjach charytatywnych wspierają osoby potrzebujące.
Dotychczas w ramach Wolontariatu Legionowo braliśmy udział w:
(fot. Darek Janczewski)
25 kwietnia w Ratuszu obyła się impreza charytatywna dla Nikoli Rosy utalentowanej skrzypaczki, laureatki Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów. Nikola,
uczestnicząc w wielu koncertach charytatywnych, zawsze chętnie wspierała osoby
potrzebujące pomocy. Nic więc dziwnego,
że gdy nagle ciężko zachorowała na ziarnicę złośliwą, tak wielu ludzi chciało zaangażować się w akcję na jej rzecz. Nad
całością przedsięwzięcia czuwała Małgorzata Luzak (radna Rady Miasta) z Moniką Zakrzewską (przewodnicząca Rady
Rodziców ZS-P nr2). W komitecie organizacyjnym aktywnie udzielały się: Justyna
Borawska, Julita Baczyńska, Krystyna
Reszka i Magda Górska. Wspaniałą loterię
zorganizował Wolontariat Legionowo (Marek Dąbrowski i Cezary Usik). Było dużo
atrakcji: przysmaki z Grubej Kaśki, pyszne
Młode Talenty pięknie zaśpiewały dla chorej koleżanki
Świat. A w trakcie koncertu niezaprzeczal- „Chciałam z caaaałego serca podzięną atrakcją były aukcje prowadzone przez kować wszystkim, którzy przyszli na dzipopularnych aktorów: Julię Kamińską siejszy koncert. O Boże, jesteście niesai Jarosława Boberka. To dzięki ich sztuce mowici […] Dzięki wam zapomniałam, że
przekonywania i hojności widzów zebrali- jestem chora, jesteście dla mnie takim
śmy podczas aukcji najwięcej pieniędzy. mega wsparciem, tyle pracy w to wszystko
Także aukcja prowadzona przez Prezyden- włożyliście i nie mam słów , żeby określić
ta Romana Smogorzewskiego i Starostę to, jak bardzo jestem Wam wdzięczna”
Jana Grabca wzbogaciła „naszą” kasę.
– fragment z wpisu Nikoli na Facebooku
najlepiej świadczy, że było dużo bardzo
Z wielką radością przyjęliśmy wiado- pozytywnych emocji, wrażeń. Kolejny raz
mość, że lekarze pozwolili Nikoli na obec- przekonaliśmy się, że WARTO POMAGAĆ.
ność na koncercie. Pojawiła się w Sali Widowiskowej z maseczce ( ochrona przed
ZEBRALIŚMY 14 760,56 zł,
to rekordowa kwota!
zarazkami bardzo niebezpiecznymi dla
dziewczyny osłabionej dwiema seriami
chemii), ale uśmiechnięta i wzruszona. Do- DZIĘKUJEMY:
tychczas ona grała dla innych, teraz specjalnie dla niej wystąpiło tyle osób. To było Patronom medialnym: Radiu HOBBY,
niesamowite. Nikola otrzymała upominki, LTV i Gazecie Miejscowej oraz Legio 24,
z których największą niespodzianką były Prezydentowi Romanowi Smogorzewpłyty z dedykacją Justyny Steczkowskiej skiemu, Staroście Janowi Grabcowi, Julii
zaproszenie na koncert piosenkarki dla Kamińskiej i Jarosławowi Boberkowi, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 2 i p.
Nikoli z osobą towarzyszącą.
dyrektor Dorocie Kuchta, Danielowi Reszka a za jego pośrednictwem firmom NIKOLODION i VIACOM, Paczce pomysłów,
Żłobkowi Miejskiemu i p.dyrektor Basi
Mierzejewskiej, I Liceum Ogólnokształcącemu i p. dyrektor Brygidzie Wagner
Konstantynowicz, Grupie fotograficznej
Migawki, Sztuce Czekolady i p. Ani Szczepłek, Agnieszce i Ireneuszowi Burlińskim,
Grubej Kaśce z Michałem Margisem na
czele, Restauracji Ratusz, Centrum Szkolenia Policji, Vippi Design, Pro Vobis, Studiu kosmetycznemu LAZURE, autorom
obrazów: Beacie Piwowarskiej Traut oraz
Wandzie Batorskiej, Anecie i Michałowi
Dąbrowa, Małgorzacie Kapuścińskiej,
Restauracji Carska, Witkowi Hassowi
naszemu legionowskiemu poecie, Sylwii
Chrzanowskiej Olbryś, Pracowni Sztuk
Różnych, Wydziałowi Marketingu, wszystkim młodszym i nieco starszym artystom
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
byli 25 kwietnia z nami, by wesprzeć NIKOLĘ. Magłorzata Luzak.
Organizatorki na scenie z Nikolą
Morgan to bardzo mądry psiak, uległy i kochany. Ma
8 lat. Gdy widzi człowieka, cieszy się niesamowicie
i nie może doczekać pójścia na spacer. Na smyczy
chodzi idealnie, nie ciągnie i nie ma zamiaru
kłócić się z innymi psami. Wciąż zachęca do
kontaktu, podaje łapę, przytula się i patrzy głęboko
w oczy. Kocha ludzki dotyk, głos i obecność.
To wspaniały, oddany przyjaciel. Jedyny w swoim
rodzaju. Nie pozwól mu zwątpić i myśleć, że już
nikt go prawdziwie nie pokocha tylko dlatego,
że ma trochę więcej lat niż inne psy. Morgan to
wspaniały, wyjątkowy pies. Nie traci nadziei i czeka
w schronisku w Nowym Dworze Maz. na kogoś,
kto doceni jego charakter.
PILNE! tel: 795 845 242
Pomóż!
• imprezach charytatywnych (wrzesień ub. r. oraz styczeń i kwiecień) na rzecz tracącej
wzrok Agnieszki Sałanowskiej,
• WOŚP 2015 w Ratuszu Miejskim,
• koncercie na rzecz Nikoli Rosy (kwiecień),
• organizacji koncertu na rzecz Lidzi Chmielewskiej dotkniętej chorobą Treacher - Collins’a
(maj),
• imprezie charytatywnej na rehabilitację Michała Shihaba przy okazji obchodów Dnia
Dziecka, organizowanej przez LASER-WAR przy DH Maxim,
• zbiórce pieniędzy na leczenie Zbyszka Radzio towarzyszącej Dniu Dziecka,
• zbiórce na protezę dla Mateusza Żebrowskiego przy okazji VI edycji Fish & Grill,
• zbiórce na leczenie Wojtka Kowalczyka podczas obchodów Dni Legionowa,
• w pikniku żołnierski wraz z Kołem nr 68 ZŻWP i ŚZPŻŁ Oddział Zegrze na osiedlu Piaski
(czerwiec), podczas którego prowadzono zbiórkę na rzecz Michała Mirowskiego chorego na zespoł Aspergera.
Ogółem, na pomoc potrzebującym zebraliśmy ponad 50 tys. zł.
Druga połowa roku dla WL również zapowiada się pracowicie. W najbliższym czasie
wolontariuszy WL będzie można spotkać na imprezie organizowanej przez PSS Społem wraz
z „Mazowieckie To i Owo” w dn. 27.06 na Rynku Miejskim, podczas której zostanie przeprowadzona zbiórka na rehabilitację Marcina i Szymka Osieckich chorujących na dystonię
miokloniczną oraz na pikniku na Piaskach w dn. 04.07 - zbiórka na protezę dla Mateusza
Żebrowskiego.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w imprezach i wsparcia naszych inicjatyw.
Co nowego na Osiedlu Batorego?
zy w inauguracyjnym meczu_zagrają drużyny w tym samym_składzie, co na otwarciu boiska
C
w_ubiegłym roku
Miło jest mieszkać na osiedlu zadbanym, estetycznym, gdzie jest dużo zieleni. Teren
Osiedla Batorego z pewnością wyróżnia się pod tym względem, panuje tu niepowtarzalny klimat. Duża w tym zasługa mieszkańców dbających o wspólne „podwórko”. W ubiegłym roku
w ramach środków na inicjatywy lokalne na osiedlu zmodernizowaliśmy dwa place zabaw
oraz boisko z bezpieczną nawierzchnią. Nie było łatwo, gdyż przecieraliśmy szlaki, ale moja
propozycja trafiła na podatny grunt, czyli chętną do działania Radę Osiedla i pokonaliśmy
trudności. Otwarcie placów zabaw i boiska były okazją do integracji mieszkańców, wspólnej
zabawy.
To nie koniec pozytywnych zmian na Osiedlu. Zgodnie z obietnicą w tym roku chcemy
wraz z Radą Osiedla zrealizować w ramach ww. środków dwa przedsięwzięcia. Pierwszą
inwestycją jest ogrodzenie boiska. Ogrodzenie to jest niezbędne z dwóch powodów: będzie
chronić nawierzchnię boiska przed dewastacją, parkowaniem samochodów itp. oraz będzie
zapobiegać wpadaniu piłek do przyblokowych ogródków czy na balkony, a także uderzeniom w drzwi garaży. Koszt ogrodzenia to 27 790,62 zł (ze środków na realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zamierzamy uzyskać 22 790,62zł, zaś pozostałą
kwotę „dołoży” życzliwy naszym działaniom Zarząd SMLW).
Drugą inwestycją jest mini siłownia. Jest na nią duże zapotrzebowanie mieszkańców
Osiedla, będą z niej korzystać zarówno osoby młode, jak również starsze, którym ciężko
jest dotrzeć do miejsc rekreacji położonych w dalszych częściach Legionowa. W ramach
środków na inicjatywy lokalne zostaną zakupione i zamontowane sprzęty - koszt inwestycji
27 825,49zł (ze środków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 23
651,67zł.) SMLW dofinansuje tę inicjatywę w kwocie 4173,82 zł, która zostanie przeznaczona
na zagospodarowanie terenu na działce 45: pomalowanie betonowego ogrodzenia biegnącego od garaży do ogrodzenia bloków, zagospodarowanie terenu przy nowo powstałym
ogrodzeniu boiska, nasadzenie krzewów.
Nasze wnioski i solidnie zgromadzona dokumentacja zostały pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję do spraw inicjatyw lokalnych. Mamy zgodę prezydenta na przystąpienie do
działania.
Zrealizowanie tego zadania sprawi, że najstarsze legionowskie osiedle będzie dla mieszkańców miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym i przyjaznym. Obie inicjatywy na jednej działce to bardzo rozsądne rozwiązanie. Można tu będzie spędzać czas rodzinnie. Dzieci mogą
grać w piłkę, a ich rodzice w tym samym czasie skorzystają z urządzeń plenerowej siłowni.
Z pewnością będzie to także udogodnienie dla mieszkańców pobliskich wspólnot mieszkaniowych.
Oczywiście nie może zabraknąć pikniku i dobrej zabawy na otwarcie, ale na razie czeka
nas jeszcze sporo pracy. Uroczyste otwarcie nowych inwestycji odbędzie się 27 czerwca
o godzinie 15:00 Będzie dużo atrakcji, smakołyków i dobra zabawa. Serdecznie zapraszamy.
Małgorzata Luzak
Napisz lub zadzwoń do swojego radnego
Pismo Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji Samorządności NMNS; Adres redakcji: Legionowo, Piłsudskiego 31 lok. 336, Internet: www.naszemiastonaszesprawy.pl
Redaguje zespół: redaktor prowadzący – Dariusz Błaszkowski (kom. 514 857 573, [email protected])
Radni Rada Miasta Legionowo: Małgorzata Luzak (kom. 509 469 222, [email protected]); Danuta Ulkie (kom. 660 333 757, [email protected]); Józef Dziedzic (kom. 601 308 405, [email protected]);
Paweł Lewandowski (kom. 604 755 736, [email protected]); Dariusz Błaszkowski (kom. 514 857 573, [email protected]);
Radny Powiatu legionowskiego: Stanisław Kraszewski (kom. 504 746 764, [email protected]); Reklama: Dariusz Błaszkowski kom. 514 857 573
Druk: Bi-Art Drukarnia, ul. Sienkiewicza 18, 05-820 Piastów
4
www.naszemiastonaszesprawy.pl