Cezary Grzeblski, Skanska

Komentarze

Transkrypt

Cezary Grzeblski, Skanska
Praktyczne
aspekty
zastosowania
najnowszych
technologii
w zielonych
budynkach
Cezary Grzebalski
Skanska Property Poland
Rozwiązania pasywne
− Wentylacja o niższych prędkościach przepływu powietrza
− Zastosowanie materiałów o niskiej emisyjności substancji
szkodliwych
− Zastosowanie elewacji o bardzo dobrych parametrach
izolacyjnych
− Montaż urządzeń na dachu w specjalnych pomieszczeniach
technicznych
Rozwiązania aktywne instalacji
elektrycznych
− Oświetlenie LED
− Daylight control
− BMS z rozbudowanym system monitoringu zużyć energii
− Rolety zewnętrzne
Bez daylight control
Przy wykorzystaniu daylight control
Rozwiązania aktywne instalacji
sanitarnych
− Klimatyzacja oparta na belkach chłodzących
− Wydajny układ freecooling i odzysku ciepła
− Wymiennik gruntowy
− Wykorzystanie wody deszczowej/szarej
− Armatura ograniczająca zużycie wody
Komfort pracy
− Optymalna temperatura i wilgotność powietrza
− Niski poziom hałasu i niska prędkość powietrza
− Optymalny poziom natężenia światła
− Zwiększona ilość świeżego powietrza
Program Komisji Europejskiej
na rzecz poprawy
efektywności energetycznej
w budynkach
niemieszkalnych
Wymagania:
25% oszczędności energii
w stosunku do norm
energetycznych
LEED®
Leadership in Energy& Environmental
Design
Dziękuję za
uwagę

Podobne dokumenty