GAZETKA nr 7 VALENTINE`S DAY 2007

Komentarze

Transkrypt

GAZETKA nr 7 VALENTINE`S DAY 2007
NOW ON THE WEB ! CHECK IT OUT IN COLOUR AT
K.Porzuc
Issue 1 /7/ - February 2007
Nr 1 /7/ - Luty 2007
www.sppieniezno.pl
GALAXY editor: Szkoła Podstawowa w PienięŜnie
Primary School in PienięŜno
English text: Piotr śukowski
Cooperation: Iwona Bacza, Roksana Bagan, Weronika
Szniggenberg, Ania Gregorczyk, Karolina Caputa,
Eliza Choszczyk, Roksana Rusinowska, Klaudia
śurawska IV A, Olek Kania, Sebastian Podsiadło,
Kacper Szugalski IVB, Ania Demkowicz, Paweł ‘Gucio’
śebrowski, Klaudia Kołakowska, Ola Kuzyk, Oksana
Łończyńska, Bartek Maziuk, Karolina Porzuc, Kamil
Szwedko, Kinga Świś, Aneta Teca V A, Weronika
Ligman VB, Marta Jarząbek, Marta Babij VI A,
Jacek Grabowski,Piotr Demkowicz,Iza Wodzyńska VI B.
Dzień
Dzień radosny zawitał w złotej iskierce
Przyjmij więc w podarku walentynkowe
walentynkowe serce...
J.Grabowski
E.Choszczyk
HAPPY SAINT VALENTINE’S
DAY!!!
DAY!!!
M.Babij
Jak gwiazdeczka na niebie, niech ta walentynka będzie tylko dla Ciebie!
K.Caputa
Every year we celebrate 14th February as St. Valentine’s Day,
popularly called Valentine’s Day. This day everyone may express
his affection to the person we love or like. In this way people also
celebrate the spirit of love. They usually send Valentine’s cards
( traditionally they are not signed ), give red roses, boxes of
chocolates or small gifts ( eg. photographs of yourself, teddy bears
or plush hearts, ) to beloved person.
W. Szniggenberg
O.Kuzyk
’’Love’’ in different languages / ’’Kocham’’ w różnych językach
Arabian/ arabski
– Ohiboka
Bulgarian/ bułgarski – Obiczam te
Chinese/ chiński
– Wo ai ni
Czech/ czeski
– Miluti te
Esperanto
– Mi amas vin
Philippine/ filipiński – Mahal ka ta
Na Św. Walentego
Św. Walenty, Św. Walenty
French/ francuski – Je t’aime
Czemu jesteś tak nieugięty
Greek/ grecki
– S’agapo
Wzdychasz, szturchasz, pochlipujesz
Spanish/ hiszpański – Te quiero
Zerkasz, łypiesz, rozkochujesz
Dutch/ holenderski – Ik houd van jou
Wciąż na przerwach dokazujesz
Japan/ japoński
– Watakushi wa anata o aishinasu
Serca w szkole nam rujnujesz!
Lithuanian/ litewski – Asz milu tawia
Latin/ łaciński
– Te amo lub Vos amo
W. Ligman
German/ niemiecki – Ich Liebe dich
Swedish/ szwedzki – Jag alskar dig
Turkish/ turecki
– Ben sni sviyorum
Hungarian/węgierski– Szeretlek
Italian/ włoski
– Ti amo
*************************************************************************************
M.Babij
A PICTURE FOR THOSE PERSON
WHOM IT IS HARD TO SUMMON UP
THE COURAGE TO INVITE A FRIEND
FOR A DATE OR TELL HER WHAT
HAPPENS IN THE
OBRAZEK DLA TYCH OSÓB, KTÓRYM CIĘśKO
SIĘ PRZEMÓC, śEBY ZAPROSIĆ KOLEśANKĘ
NA RANDKĘ LUB POWIEDZIEĆ JEJ CO SIĘ
W
DZIEJE.
2
VALENTINE’S POST / POCZTA WALENTYNKOWA
•
Na Św. Walentego życzymy wszystkim w Szkole szczęścia, miłości
i wiele dobrego! Redaktorzy szkolnej gazetki GALAXY.
•
Najserdeczniejsze życzenia walentynkowe przesyłają naszej Pani,
Joannie Mokrzyckiej, wychowankowie z klasy IV A!
Forever in my heart...
R.Rusinowska.
K.Porzuc
Kocham Twoje ładne oczy, kocham kolor Twych warkoczy, kocham Twoją rączkę białą, Ciebie miła kocham całą!
Miłość to morza głębina, miłość to burza i deszcz, miłość to chłopak i dziewczyna, więc...kochaj jeśli chcesz!
O.Łończyńska
Nie kochaj serc wielu - miej jedno wybrane, a wtedy to jedno będzie Ci oddane!
Kiedy nie ma Ciebie smutno płynie czas. Nie ma gwiazd na niebie – nawet księŜyc zgasł...
Siedem płatków tu rysuję, kreseczkę i kółko. Przyjmij kwiatek oraz zostań moją przyjaciółką!
A.Teca
Gdy usłyszysz głos gitary, a gitara pięknie gra, to nie pytaj kto Cię kocha, bo to właśnie, właśnie ja!
E.Choszczyk
Gdy zajdzie potrzeba dam Ci gwiazdkę z nieba. Dziś na Walentynki – uśmiech, buziak i landrynki!
Dzień świętego Walentego, to dzień dobry dla kaŜdego! W tym dniu wszyscy to wyznają, Ŝe chcą kochać i kochają!
Walentynkowy liścik niechaj przypomina o tym, jak Ci bliska jest pewna dziewczyna!
A.Gregorczyk
To miłosny esemesik! Chcesz być moją Walentynką? Jeśli nie – skasuj mnie! Jeśli tak – daj mi znak1
I.Bacza
Serce, serce pokochało serce. Sercu serce dało. Serce, serce oto prosi: serce w sercu nosi!
K.Szwedko
W dniu Zakochanych, w dniu Walentego, przyjmij Ŝyczenia chłopaka swego!
Nad perły i diamenty, nad morze i słońce najwięcej jest warte serce kochające!
K.śurawska / P.Demkowicz
Byłam nad rzeczką, bawiłam się beczką. O Tobie myślałam i do beczki wleciałam!
3
HUM
UR
K.Świś
A girlfriend says to her boyfriend:
- Just for once you could give your beautiful and clever
girlfriend best wishes on Valentine’s Day!
The boyfriend thinks: Beautiful? Clever?
Dziewczyna mówi do swojego chłopaka:
- Choć raz mógłbyś złoŜyć swojej pięknej i mądrej
dziewczynie Ŝyczenia walentynkowe!
Chłopak myśli: Pięknej? Mądrej?
***************************************
S.Podsiadło
What does a baldy say standing in front of the mirror?
- Great! I’m in my sixties and there is no grey hair!
Co mówi łysy stojący przed lustrem?
- Świetnie! Sześćdziesiątka na karku i ani jednego
siwego włoska!
***************************************
A.Kania
A flea says to the other one:
- How do you think, does it exist any life on the other
dogs?
Pchła mówi do pchły:
- Jak myślisz, czy istnieje jakieś Ŝycie na innych psach?
***************************************
,,Gucio’’
Two madmen disarm a bomb:
- What will happen if it explodes?
- It doesn’t matter! I have got the second one…
Dwóch wariatów rozbraja bombę.
- A jak wybuchnie? – pyta jeden.
- Nic nie szkodzi, mam drugą....
***************************************
K.Szugalski
Johnny was nervous when he came back from school.
- How did you do on that test today?
- A fail!
- And I got straight A’s…
- Just so! Are you sure you are my father?
Zdenerwowany Jaś wrócił ze szkoły. Ojciec pyta:
- Jak ci poszło na klasówce?
- Pała!
- A ja dostawałem same piątki...
- No właśnie! Czy ty na pewno jesteś moim tatą?
***************************************
4
Taken from English tests…
*
NIENAWIDZI
I hate junk foot.
Nienawidzę niezdrowej stopy.
*
DOMOWA KAPELA
Emily’s houseband is unemployed.
Domowy zespół Emilii jest bezrobotny.
*
MUZYKANT
Guess a profession: Plays in a band.
Janko Musicant
*
DWUTONOWE BUTY
Translate/Przetłumacz: On St.Valentine’s
Day I want to get two-tone shoes.
Na Walentynki chciałabym dostać
dwutonowe buty*.
*
CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ?
Terry has got long red curly eyes and hair.
Terry ma długie rude kręcone oczy i włosy.
*
,,ARTYSTYK’’
Translate/ Przetłumacz:
Harry is studying arts at university.
Harry studiuje artystykę na uniwersytecie.
*
ROVER NA LUNCH
The Lunch Rover arrived at a camp
in the forest.
Lunczowy Rover przyjechał do obozu
w lesie.
*
SALOWY PLANISTA
When I leave school I want to go
to the gymnasium.
Kiedy skończę szkołę chcę iść na salę
gimnastyczną.
*
MOTOREM GO!
In January the Wilkinsons’ son is going
to cross the dessert** by motorcycle.
W styczniu, syn Wilkinsonów zamierza
przejechać motocyklem przez deser!
*
BOGATO ,,DOROŚNIĘTY’’
When I’m rich and famous I’m going
to grow up.
Kiedy będę bogaty i sławny, to zamierzam
dorosnąć.
*
TA TO UMIE
Sally can use a computer but she can
speak English.
Sally umie korzystać z komputera ale umie
mówić po angielsku.
* two-tone - dwukolorowy
**dessert – deser / dessert - pusrynia
ENTERTAINMENT
/
ROZRYWKA
I.Wodzyńska/ M.Jarząbek
R.Rusinowska
A.Demkowicz
5
gUESS, What tHing is the symbol of love?
Zgadnij, która rzecz jest symbolem miłości?
It’s a ..................
It’s a …………
It’s a .................
It’s a …………..
It’s a …………
It’s a ………….
A TRUE STORY OF LITTLE BLACK RIDING HOOD by M.Jarząbek
PRAWDZIWA HISTORIA CZARNEGO KAPTURKA
B.Maziuk
R.Bagan
K.Kołakowska
I LOVE YOU
DEVILISHLY!
In the next issue of GALAXY: EASTER!!!
6

Podobne dokumenty