Specjalista ds. Projektów IT / IT Project Manager

Komentarze

Transkrypt

Specjalista ds. Projektów IT / IT Project Manager
Specjalista ds. Projektów IT / IT Project Manager
Lokalizacja: Warszawa
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:









nadzór nad terminową realizacją projektów, przestrzeganiem dyscypliny,
realizacja procedur i regulaminów firmy,
zapewnienie wysokiego poziomu jakości realizowanych projektów / zadań,
identyfikowanie obszarów / procesów wymagających usprawnień oraz
podejmowanie odpowiednich działań / projektów korygujących,
nadzór nad procesem raportowania,
współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi firmy,
prowadzenie dokumentacji projektowej,
zbieranie potrzeb klienta wewnętrznego, tworzenie specyfikacji, ocena wpływu
zmian na inne systemy, szacowanie możliwych korzyści i zagrożeń,
przygotowywanie i przeprowadzanie testów wdrażanych narzędzi,
wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
Nasze oczekiwania:









nastawienie na osiągnięcie wyznaczonych celów,
samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty,
znajomość technologii aplikacji internetowych,
wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne),
umiejętność prowadzenia i motywowania zespołów,
umiejętność zarządzania czasem, pracy pod presją czasu,
elastyczność, otwartość na zmiany i zaangażowanie,
doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość metodyk i standardów zarządzania projektami (Prince 2, Agile).
Mile widziane:


znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań dla tworzenia systemów
informatycznych,
wiedza z zakresu rynków finansowych.
Oferujemy:






zdobycie wiedzy w zakresie systemów i rozwiązań informatycznych,
udział w tworzeniu innowacyjnych projektów,
rozwój poprzez ambitne zadania i autonomię działania,
wykorzystywanie swoich kompetencji w praktyce,
atmosferę sprzyjającą działaniu, wśród zaangażowanych i ambitnych ludzi
z pasją,
samodzielną i odpowiedzialną pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji – list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa
w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm) na adres:
[email protected]
W temacie wiadomości prosimy wpisać numer referencyjny : DIT/SdP
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej
39. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań
przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podobne dokumenty