LIII Odrzański Spływ Wiosenny

Komentarze

Transkrypt

LIII Odrzański Spływ Wiosenny
11 Harcerska Drużyna Wodna Próbna
„GOLĘSZYCE”
Hufiec Jastrzębie – Zdrój
11 HDWP „Golęszyce” bierze udział w LIII Odrzańskim Spływie
Wiosennym w dniach 25-29 maja 2016r.
Odrzański Spływ Wiosenny jest tradycyjną imprezą organizowaną w ramach akcji
AMAR. Spływ ma charakter zlotu gwiaździstego drużyn płynących trzema szlakami
głównymi: kpt. Roberta Oszka, phm. Stanisława Wolnego "Baranka", ppłk. Tadeusza
Puszczyńskiego "Wawelberga" oraz szlakami dodatkowymi z metą w Mechnicy nad
starorzeczem Odry.
Cele spływu
 Upamiętnienie walk Ślązaków o swoją tożsamość w trzech Powstaniach Śląskich.
Zakończenie spływu na Górze Świętej Anny i jego majowy charakter wiąże się
szczególnie z wydarzeniami III Powstania Śląskiego;
 Spotkanie harcerzy z różnych drużyn, umożliwiające wzajemne poznanie się,
wymianę doświadczeń, zapoznanie się ze zwyczajami panującymi w różnych
środowiskach;
 Przybliżenie walorów krajobrazowych naszej ziemi i kultury jego mieszkańców oraz
rozbudzenie wrażliwości na naszą śląską przyrodę;

Zapoznanie się z gospodarką wodną Górnego Śląska. Zwiedzanie budowli
hydrotechnicznych oraz zakładów z tą gospodarką związanych;
W dniu 25 maja 2016r. o godzinie 11:00 zwodujemy część naszych łódek
przy mostku na ulicy Chlebowej rzeka Ruptawka (naprzeciwko PSP) i
ruszymy rzeką Ruptawką, następnie Szotkówką do Olzy, docelowo do rzeki
Odry, gdzie połączymy się z innymi załogami płynącymi w tegorocznym OSW,
by razem dotrzeć do Mechnicy w starorzeczu Odry w województwie opolskim.
Serdecznie zapraszamy na inaugurację tego wydarzenia.
Czuwaj!

Podobne dokumenty