RACHUNEK DO UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

Komentarze

Transkrypt

RACHUNEK DO UMOWY CYWILNOPRAWNEJ
…..........................................................
Dnia ….........
…..........................................................
…..........................................................
RACHUNEK DO UMOWY CYWILNOPRAWNEJ
Data rachunku: …......................................
Zamawiający:
Zleceniobiorca:
….............................................................................................
….............................................................................................
….............................................................................................
….............................................................................................
….............................................................................................
….............................................................................................
Kwota rachunku
Składki ZUS Płatnika:
Emerytalna: 9,76%
…......................................................................
…......................................................................
Rentowa: 4,5%
…......................................................................
Wypadkowa: 1,67%
…......................................................................
FP: 2,45%
…......................................................................
FGŚP: 0,1%
…......................................................................
Składki ZUS ubezpieczonego:
…......................................................................
Emerytalna: 9,76%
…......................................................................
Rentowa: 1,5%
…......................................................................
Chorobowa: 2,45%
…......................................................................
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
…......................................................................
Pobrana: 9%
…......................................................................
Odliczona: 7,75%
…......................................................................
Koszty uzyskania przychodu 20%
Stawka podatku: 18%
Zaliczka na podatek dochodowy:
Podatek do zapłaty
Do wypłaty:
…......................................................................
…......................................................................
…......................................................................
…......................................................................
…......................................................................
.................................................
Potwierdzam zgodność danych
.......................................................
Kwotę powyższą otrzymałem
(podpis zleceniodawcy)
(data i podpis zleceniobiorcy)

Podobne dokumenty