Nawiewnik wirowy przestawny PDZA

Komentarze

Transkrypt

Nawiewnik wirowy przestawny PDZA
PDZA
Nawiewnik wirowy przestawny PDZA
Nawiewnik wirowy PDZA zapewnia skuteczną wentylację pomieszczeń
o dużej kubaturze takich jak: hale produkcyjne, supermarkety, magazyny
itp. Dzięki funkcji zmiany charakterystyki strumienia, pracę nawiewnika
można dopasować do warunków panujących w pomieszczeniu. Wysunięcie
środkowego rdzenia z łopatkami, powoduje przepływ powietrza w dół,
przez co uzyskiwana jest prawidłowa realizacja funkcji ogrzewania.
Wypływ poziomy stosowany jest podczas nawiewu powietrza zimnego,
w funkcji chłodzenia. Zmiana kierunku wypływu strumienia dokonywana
jest ręcznie lub automatycznie w wersji nawiewnika z siłownikiem
elektrycznym.
Poprzez zmianę materiału, z którego wykonany jest pierścień zewnętrzny,
wygląd nawiewnika PDZA może być dopasowany do wystroju wnętrza.
Pierścień ten może być także zaopatrzony w elementy oświetleniowe.
Zakres wydajności nawiewników PDZA to 200 ÷ 4700 m3/h, a uzyskiwane
zasięgi strumienia wynoszą do 21m. Przewidywana różnica temperatury
pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu
zawiera się w granicach −12 ÷ +15K.
Szybki dobór
Wielkość
Strata ciśnienia
Wysokość
(Pa)
usytuowania (m)
56 – 330
5 – 315
3 – 15
97 – 530
6 – 310
3 – 18
110 – 670
5 – 310
3 – 18
4 – 18
4 – 22
Strumień powietrza
(mm)
m3/h
PDZA−25
200 – 1200
PDZA−31
350 – 1900
PDZA−35
400 – 2400
l/s
PDZA−40
550 – 3000
150 – 830
6 – 300
PDZA−50
900 – 4700
250 – 1300
6 – 300
117
Cechy produktu
Nawiewnik wirowy PDZA:
• do swobodnego montażu pod
sufitem,
• regulowany kierunek nawiewu,
• funkcja chłodzenia i grzania,
• duży zasięg strumienia.
Przykładowy kod zamówienia:
• przestawny nawiewnik wirowy
PDZA−40−2−1 – wielkość 40,
z siłownikiem elektrycznym,
lakierowany na biało,
kolor RAL 9010.
PDZA
Funkcje nawiewnika, wymiary
Funkcje nawiewnika PDZA
Wymiary
Wypływ strumienia w poziomie – element wewnętrzny
z łopatkami, całkowicie wsunięty – funkcja chłodzenia.
Wypływ pośredni – element wewnętrzny wysunięty
częściowo.
Wypływ strumienia pionowy – element wewnętrzny
całkowicie wysunięty – funkcja ogrzewania
118
Średnica
∅ D1
∅ D2
C
E
F
G
H
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
25
250
396
383
282
93
79
40
31
315
498
445
347
116
89
40
35
355
556
461
387
130
99
40
40
400
632
517
432
142
109
40
50
500
783
595
532
181
131
40
PDZA
Zasięg strumienia, strata ciśnienia
PDZA 25
L0,2 [m]
Zasięg strumienia pionowego – funkcja ogrzewania
L0,2 [m]
Zasięg strumienia poziomego – funkcja chłodzenia
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej LW(A)
Funkcja
ogrzewania
Funkcja
chłodzenia
119
PDZA
Zasięg strumienia, strata ciśnienia
PDZA 31
L0,2 [m]
Zasięg strumienia pionowego – funkcja ogrzewania
L0,2 [m]
Zasięg strumienia poziomego – funkcja chłodzenia
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej LW(A)
Funkcja
ogrzewania
Funkcja
chłodzenia
120
PDZA
Zasięg strumienia, strata ciśnienia
PDZA 35
L0,2 [m]
Zasięg strumienia pionowego – funkcja ogrzewania
L0,2 [m]
Zasięg strumienia poziomego – funkcja chłodzenia
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej LW(A)
Funkcja
ogrzewania
Funkcja
chłodzenia
121
PDZA
Zasięg strumienia, strata ciśnienia
PDZA 40
L0,2 [m]
Zasięg strumienia pionowego – funkcja ogrzewania
L0,2 [m]
Zasięg strumienia poziomego – funkcja chłodzenia
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej LW(A)
Funkcja
ogrzewania
Funkcja
chłodzenia
122
PDZA
Zasięg strumienia, strata ciśnienia
PDZA 50
L0,2 [m]
Zasięg strumienia pionowego – funkcja ogrzewania
L0,2 [m]
Zasięg strumienia poziomego – funkcja chłodzenia
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej LW(A)
Funkcja
ogrzewania
Funkcja
chłodzenia
123
PDZA
Strumień powietrza
Maksymalny jednostkowy strumień powietrza wentylacyjnego
Przy założeniu średniej aktywności ok. 2 met i clo 0,5 ÷ 0,6
Pomieszczenia spełniające te założenia to:
− hale sprzedaży,
− przemysł lekki,
− magazyny,
− atria,
− sale widowiskowo−sportowe.
Nomogram do określania rozstawu nawiewników
124
PDZA
Dane akustyczne, przykład doboru
Poziom mocy akustycznej
Przykład doboru
Poziom mocy akustycznej w poszczególnych oktawach
można określić przez dodanie do poziomu ciśnienia
akustycznego LA10 w dB(A) współczynnika korek−
cyjnego Kok z tabeli wg wzoru.
Całkowity strumień powietrza
wentylacyjnego
Powierzchnia pomieszczenia
Temperatura w pomieszczeniu
Wysokość umieszczenia nawiewników
LW = LA10 + Kok
Dobór nawiewników PDZA−40:
Liczba nawiewników
Wydajność nawiewnika
Zakładana ΔtP przy ogrzewaniu
Zasięg strumienia pionowego
odpowiadający prędkości
granicznej 0,2 ÷ 0,3 m/s
Założono rozmieszczenie
nawiewników w rozstawie
Odczytany z nomogramu
jednostkowy strumień powietrza
Maksymalny dopuszczalny
jednostkowy strumień powietrza
wentylacyjnego dla HP = 6m
i tP = 24OC wynosi
Minimalny rozstaw nawiewników,
dla którego nie zostanie
przekroczona wielkość
VFMAX = 68 m3/h1m2, wynosi
Współczynnik korekcyjny Kok w dB przy
Wielkość
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
25
7
1
1
−5
−4
−6
−14
−26
31
6
0
0
−4
−6
−8
−15
−24
35
5
1
−1
−2
−6
−10
−15
−25
40
3
0
−1
−2
−5
−12
−16
−25
50
3
−1
−1
−2
−5
−12
−14
−25
(Hz)
Tłumienie dźwięku
Tłumienie dźwięku w dB przy
Wielkość
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
25
3
5
4
8
7
3
4
2
31
3
5
3
9
7
3
4
2
35
4
3
2
7
7
4
4
3
40
5
2
1
6
7
5
5
3
50
7
4
3
6
8
6
4
5
(Hz)
Dobór nawiewników PDZA−31:
Liczba nawiewników
Wydajność nawiewnika
Zakładana ΔtP przy ogrzewaniu
Zasięg strumienia pionowego
odpowiadający prędkości
granicznej 0,2 ÷ 0,3m/s
Założono rozmieszczenia
nawiewników w rozstawie
Odczytany z nomogramu
jednostkowy strumień powietrza
Maksymalny dopuszczalny
jednostkowy strumień powietrza
wentylacyjnego dla HP = 6 m
i tP = 24OC wynosi
Minimalny rozstaw nawiewników,
dla którego nie zostanie
przekroczona wielkość
VFMAX = 68 m3/h1m2, wynosi
Oznaczenia
VP – całkowity strumień powietrza wentylacyjnego
[m3/h]
V – strumień powietrza z nawiewnika [m3/h]
VF – jednostkowy strumień powietrza wentylacyjnego
[m3/h1m2]
F – powierzchnia podłogi [m2]
HP – wysokość umieszczenia nawiewnika [m]
t
– rozstaw nawiewników [m]
tP – temperatura w pomieszczeniu [OC]
ΔtP – pomiędzy temperaturą powietrza nawiewanego
a temperaturą w pomieszczeniu [K]
L0,2 – zasięg strumienia [m]
125
VP = 29000 m3/h
F = 2000 m2
tP=24 OC
HP = L + HW
n = 18 szt.
V = 1610 m3/h
ΔtP = +10 K
L=4,2 m
t = 10 m
VF = 16,1 m3/h1m2
VFMAX = 68 m3/h1m2
tMIN = 4,9 m
n = 27 szt.
V = 1070 m3/h
ΔtP = +10 K
L = 4,2 m
t=8m
VF=16,7 m3/h1m2
VFMAX = 68 m3/h1m2
tMIN = 4,0 m
PDZA
Kod zamówienia
Kod zamówienia
Nawiewnik wirowy przestawny
PDZA−aa−b−c
Wielkość
25, 31, 35, 40, 50
Regulacja
1 – manualna
2 – siłownikiem elektrycznym
1 – standardowy kolor RAL 9010
X – inny kolor (wymagane oznaczenie wg palety RAL)
Fläkt Bovent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
W standardzie wszystkie nawiewniki z wyjątkiem
wielkości 35 i 50 mają uszczelkę od strony
przyłączeniowej.
126