Doradca podatkowy

Komentarze

Transkrypt

Doradca podatkowy
Doradca podatkowy
jako pełnomocnik podatnika
w toku czynności sprawdzających, kontroli i postępowania podatkowego.
1. Funkcje,
cele
i
zasady
czynności
sprawdzających,
kontroli
i
postępowania podatkowego,
2. Czynności sprawdzające – zakres czynności dowodowych,
3. Czynności sprawdzające – badanie stanu faktycznego a kontrola
kontrahentów – udział pełnomocnika,
4. Czynności
sprawdzające
–
kontrola
pod
nadzorem
–
zadania
pełnomocnika,
5. Regulacje kontroli podatkowej a stosowanie przepisów o postępowaniu
podatkowym,
6. Przesłanki wszczęcia kontroli podatkowej,
7. Osoba
upoważniona
do
reprezentowania
w
trakcie
kontroli
podatkowej a pełnomocnik,
8. Stały reprezentant do kontroli podatkowej – prawidłowe wszczęcie
kontroli podatkowej,
9. Miejsce
i
czas
prowadzenia
kontroli
–
kancelaria
doradcy
podatkowego,
10. Kontrola podatkowa - czynności dowodowe,
10.1.zasady zawiadamiania pełnomocnika a kontrolowanego,
10.2.funkcje pełnomocnika w trakcie czynności dowodowych,
10.3.odpowiedzialność
porządkowa
i
karna-skarbowa
pełnomocnika,
11. Kontrola podatkowa – zakończenie, protokół, zastrzeżenia,
12. Zasady postępowania podatkowego, w tym zapewnienia czynnego
udziału strony i pełnomocnika,
13. Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym – zasady doręczania pism i
wezwań,
14. Zapewnienie
czynnego
udziału
w
postępowaniu
a
dołączanie
materiałów z innych postępowań,
15. Protokoły a jawność akt postępowania, w tym udostępnianie akt
pełnomocnikowi,
16. Doradca
podatkowy
pełnomocnikiem
podatnika
–
wybrane
zagadnienia
16.1.Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji,
16.2.Odpowiedzialność karna-skarbowa za nie złożenie deklaracji
podatkowej w terminie – czynny żal,
16.3.Odpowiedzialność karna-skarbowa za złożenie nierzetelnej
bądź wadliwej deklaracji podatkowej,
16.4.Doradca podatkowy pełnomocnikiem w innych sprawach.
17. Podsumowanie