prof. dr hab. katarzyna a. kaszycka

Komentarze

Transkrypt

prof. dr hab. katarzyna a. kaszycka
PROF. DR HAB. KATARZYNA A. KASZYCKA
- PALEOANTROPOLOG
INSTYTUT ANTROPOLOGII UAM W POZNANIU
–
Prof. Katarzyna Kaszycka jest absolwentką biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i antropologii na University of Michigan w Ann Arbor, Michigan, USA
(studiując pod kierunkiem amerykaoskiego paleoantropologa – Milforda H. Wolpoffa);
doktorat (PhD) obroniła na University of the Witwatersrand w Johannesburgu, RPA;
habilitowała się na UAM w Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu ewolucji człowieka (m.in.
dwóch monografii: „Status of Kromdraai hominids …”, 2002, CNRS: Paryż oraz „Dymorfizm
płciowy południowoafrykaoskich australopiteków”, 2009, Wyd. Nauk. UAM: Poznao)
i pojęcia „rasy” w antropologii.
Doświadczenia naukowo-dydaktyczne wzbogaciła jako Teaching Assistant na University of
Michigan i Visiting Lecturer w Collège de France w Paryżu oraz uczestnicząc w badaniach
naukowych w Afryce (RPA).
Wykłada ewolucję naczelnych i człowieka.

Podobne dokumenty