Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET

Komentarze

Transkrypt

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET
Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET
10 marca 2011
SKNKŻ CONKRET
Instytut Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska
Kraków, 10.03.2011
PODZIAŁ NA PANELE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Panel PIERWSZY
Eko – wieżowce
Wtórne ustroje nośne zapobiegające katastrofie postępującej,
Analiza numeryczna stropu filigran,
Technologia budowy wiaduktu Millau,
Nieliniowa analiza masztu z wiotkimi odciągami,
System lekkiego szkieletu stalowego w budownictwie mieszkaniowym,
Nowoczesne metody obliczeniowe analizy konstrukcji żelbetowych – metodą STRUT AND TIE.
Panel DRUGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Realizacja projektów opartych na wieloaspektowych badaniach,
Studium projektowe wieży radiowo telewizyjnej posadowionej na terenie eksploatacji górniczej,
Most Rędziński w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia – rozwiązania konstrukcyjne oraz
technologia,
Wpływ sposobów montażu materiałów kompozytowych FRP na nośność i trwałość
wzmacnianych belek żelbetowych,
Wykorzystanie autorskiego systemu pomiarowego GNSSRTK do badania parametrów
dynamicznych konstrukcji,
Wpływ dodatków w postaci włókien na właściwości betonu zalety płynące ze stosowania
fibrobetonów,
Naprawa i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych poprzez zmianę przekroju poprzecznego na
przykładzie estakady wsporczej rurociągu.
Panel TRZECI
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przez sprężenie,
Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie z zastosowaniem urządzenia pomiarowego CONREG,
Zagadnienia wzmacniania konstrukcji stalowych,
Krótkie wsporniki żelbetowe – tradycyjne i nowoczesne metody projektowania w świetle badań
doświadczalnych,
Analiza rozwiązań konstrukcyjnych, błędów wykonawczych oraz propozycja naprawy niektórych
uszkodzeń krytego basenu w Stroniu Śląskim,
Analiza MES niestacjonarnych pól termo-mechanicznych z oszacowaniem błędu a-posteriori,
Panel CZWARTY
1.
2.
3.
4.
5.
Analiza deformacji ciał z uwzględnieniem procesów pełzania ze starzeniem,
Przyjęcie ustroju konstrukcyjnego budynku na przykładzie rozwiązań zastosowanych w projekcie
garażu żelbetowego,
Wpływ metody obliczeniowej na dokładność szacowania odkształceń betonowych konstrukcji
sprężonych na przykładzie wygięcia belek jednoprzęsłowych,
Systemy FRP oraz FRCM we wzmacnianiu konstrukcji żelbetowych,
Wpływ zagłębienia fundamentu konstrukcji oporowej z koszy siatkowo – kamiennych na
stateczność nasypu drogowego posadowionego na zboczu.
Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET
www.conkret.pk.edu.pl
kontakt: [email protected] lub [email protected]
Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET
10 marca 2011
1.
2.
3.
4.
5.
Referaty w formie POSTERÓW
Rewitalizacja Placu Zamkowego w Jezioranach
Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe zabudowy Śródmieścia Jezioran w aspekcie jej
rewaloryzacji,
Problematyka rewaloryzacji zabudowy miejskiej na przykładzie Śródmieścia w Jezioranach,
Działalność koła naukowego „KRESKA” w pracach nad projektem rewaloryzacji Jezioran,
Stan zachowania wybranych Olsztyńskich zabytkowych budynków murowanych.
Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET
www.conkret.pk.edu.pl
kontakt: [email protected] lub [email protected]

Podobne dokumenty