Sprawozdanie merytoryczne

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie merytoryczne
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI DLA MŁODYCH
Adres do korespondencji: ul. Strzeleckiego 6 m. 57, 02-776 Warszawa, tel. (0 22) 831 67 27
www.ibby.pl
[email protected]
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PS IBBY W ROKU 2012.
Do sukcesów, związanych z działalnością statutową IBBY w ostatnim roku należy
zaliczyć
•
Utrzymanie, dzięki złożonemu odwołaniu konkursu „Książka Roku”, rozliczenie dotacji
złożone w terminie, nowy grant przyznany. Aby móc go zrealizować, musimy znaleźć
sponsora na 5000,- preliminarz nie przewiduje wypłaty nagród z puli ministerstwa.
• Utrzymanie nagrody DONGA, statuetki wykonywały dzieci z pracowni
Domu Kultury „Rakowiec” pod kier. Katarzyny Arabudzkiej, nowe będą z
ogniska plastycznego Madurar na Żoliborzu. Skutkiem znaczącej
konkurencji, jaką jest konkurs „Przecinek i kropka”, o nagrodę tę ubiega się
co roku mniej wydawców, co z trudem pozwala na sfinansowanie konkursu.
Jest gotowa strona FB „Mały Dong”, jest opracowana przez Ewę Gajcy
świetna prezentacja, aby zainteresować nagrodą bibliotekarzy z DKK, w co
angażuje się Instytut Książki.
• Utrzymywanie obecności w działaniach promocyjnych na arenie
międzynarodowej poprzez angażowanie w projekt Belgijskiej Sekcji IBBY,
polegający na wybraniu najlepszych książek obrazkowych dla dzieci
polonijnych i wysyłkę książek do katalogu „Outstanding Books for Children
with disabilities” („Wyspa mojej siostry” Katarzyny Ryrych). Nasza
wystawa krąży po Polsce, nie tylko po bibliotekach, ale i Domach Kultury.
Staramy się kontynuować publikacje naszych działań w newsletterze,
Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY
Adres rejestrowy: ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa; Muzeum Książki Dziecięcej
NIP: 525-15-75-002, REGON: 011201900
Konto w banku: Nordea Bank Polska S.A.
Oddział Warszawa II, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
numer konta: 80 1440 1299 0000 0000 0187 5485
http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/european_newsletter_412/IBBY_European_Newsletter_April_2012.htm,
• Utrzymaliśmy dwa nasze kontakty sponsorskie PANTA (darczyńca papieru),
ostatnio zaś Fundacja WAWEL. Składka członkowska została w 2012 roku
zapłacona dzięki dofinansowaniu w ramach umowy, sponsorskiej Grupy
edukacyjno-szkoleniowej SOKRATES, w tym roku również tak będzie.
Udało się uzyskać zwolnienie od opłat za prowadzenie konta w banku
NORDEA SA. Niestety, wycofał się ze współpracy Jacek Olesiejuk i w tym
roku medal będzie miał wymiar honorowy.
• Mamy coraz więcej patronów medialnych, w tym prasę młodzieżową i
bibliotekarską, ostatnio zaś TVP, poprzez Teleexpress, w tym roku dołączą
do nas granice pl. i Radio Kraków. Przedstawiciele MKiDN podczas gali
wręczania
nagród
są
zawsze
obecni,
ostatnio
doczekaliśmy
się
przedstawiciela kancelarii Prezydenta RP,
• Nadal angażujemy się w liczne akcje wspierające, opiniując wnioski
grantowe dla bibliotek i wydawców, a także oferując bibliotekom książki na
nagrody w konkursach. W roku 2012 po raz pierwszy, zaproszono nas też na
konferencje szkoleniową bibliotekarzy szkolnych. Braliśmy udział w
Targach Książki w Warszawie, Krakowie i Łodzi.
• W maju będzie odbywał się w Berlinie festiwal książki dla dzieci, Polska jest
gościem honorowym, będą nas reprezentować Monika Hanulak i Paweł
Pawlak.
• Partnerem IBBY przy organizacji BIB jest ASP we Wrocławiu. Bierzemy tez
udział w Triennale w Estonii. Do Nagrody m. ST. Warszawy zgłosiliśmy
„Jestem miasto. Warszawa” Aleksandry Szkody i Marianny Oklejak, do
Nagrody ASAHI planujemy
Fundację Jasne Strony, organizatora
Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY
Adres rejestrowy: ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa; Muzeum Książki Dziecięcej
NIP: 525-15-75-002, REGON: 011201900
Konto w banku: Nordea Bank Polska S.A.
Oddział Warszawa II, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
numer konta: 80 1440 1299 0000 0000 0187 5485
Wypożyczalni Książek Dotykowych, a na Listę Honorową – „Wszystko
gra”.
Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY
Adres rejestrowy: ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa; Muzeum Książki Dziecięcej
NIP: 525-15-75-002, REGON: 011201900
Konto w banku: Nordea Bank Polska S.A.
Oddział Warszawa II, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
numer konta: 80 1440 1299 0000 0000 0187 5485