Przyszłość w Twoich rękach czyli kariera krok po kroku

Komentarze

Transkrypt

Przyszłość w Twoich rękach czyli kariera krok po kroku
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
http://pupsokolka.pl/wydarzenie/16/zaproszenie-na-bezplatne-szkolenie-przyszlosc-w-twoich-rekach-cz
yli-kariera-krok-po-kroku-
Zaproszenie na bezplatne szkolenie "Przyszłość
w Twoich rękach czyli kariera krok po kroku"
Jesteś osobą bezrobotną lub pracującą? Posiadasz maksymalnie wykształcenie średnie?
Chcesz nabrać pewności siebie, poznać realia rynku pracy i zaplanować karierę krok po kroku?
Jesteś osobą bezrobotną lub pracującą? Posiadasz maksymalnie wykształcenie średnie?
Chcesz nabrać pewności siebie, poznać realia rynku pracy i zaplanować karierę krok po kroku?
Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie:
„Przyszłość w Twoich rękach czyli kariera krok po kroku” (16h)
W ramach projektu zapewniamy:
* Materiały szkoleniowe
* Przerwy kawowe i obiadowe
* Indywidualne doradztwo (4h/os)
Kto może uczestniczyć?
Osoby bezrobotne i pracujące posiadające maksymalnie wykształcenie średnie.
Termin: 19. 12.2012 i 04.01.2012
Miejsce: Sokółka
Szczegółowe informacje:
Tel. 85 747 42 85, www.nowe-kawlifikacje.com.pl
Projekt „Nowe kwalifikacje – ale jak?” nr WND-POKL.09.03.00-20-058/11 jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego