Formularz zgłoszeniowy PROFESJONALISTA

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy PROFESJONALISTA
Formularz
zgłoszeniowy
Formularz
zgłoszeniowy
PROFESJONALISTA
PROFESJONALISTA
(kobieta lub mężczyzna – tylko profesjonalni kucharze/szefowie kuchni co najmniej z 5-letnim doświadczeniem w zawodzie)
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania (ulica/kod pocztowy/miasto):
Tel. kontaktowy:
E-mail:
a
Historia pracy (opisać swoją historię zawodową, gdzie procował/a
– nazwa restauracji/hotelu i miasto; czas zatrudnienia
i na jakim stanowisku):
Nazwa restauracji (hotelu),
w której obecnie pracujÛ:
Adres (ulica/kod pocztowy/miasto):
Stanowisko:
Nr tel.:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 7UDQVJRXUPHW3ROVND6S]RRPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK
do celów marketingowych związanych z udziałem w konkursie Les Chefs en Or 201 zgodnie z przepisami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez 7UDQVJRXUPHW3ROVND6S]RR i odbiór informacji]ZLÇ]DQ\FK
z konkursem Les Chefs en Or 201 poprzez SMS i/lub pocztę elektroniczną i/lub pocztę tradycyjną i/lub telefonicznie
na podane przez siebie w formularzu zgłoszeniowym dane kontaktowe.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy zaakceptować (zaznaczyć) dwa powyższe oświadczenia.
Własnoręczny podpis uczestnika:
Danie obowiązkowe
Przepis
Składniki (do wszystkich podać gramatury)
Polędwiczka jagnięca, kapusta chińska (pak choi,
bok choy), trawa cytrynowa, Transgourmet Quality:
Mozzarella di Bufala Campana
Zdjęcie potrawy należy przesłać wraz z formularzem
pocztą tradycyjną lub w formie pliku przez e-mail.
Danie dodatkowe
Przepis
Składniki (do wszystkich podać gramatury)
Zdjęcie potrawy należy przesłać wraz z formularzem
pocztą tradycyjną lub w formie pliku przez e-mail.
UWAGA!!! Wszystkie składniki obu potraw muszą pochodzić z oferty sprzedażowej Selgros Cash&Carry.