Dr hab. prof. US Dorota Sokołowska Katedra Prawa Cywilnego i

Komentarze

Transkrypt

Dr hab. prof. US Dorota Sokołowska Katedra Prawa Cywilnego i
Dr hab. prof. US Dorota Sokołowska
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Kierunek: Prawo
Wykaz 20 pytań na egzamin magisterski
Rok akademicki 2015/2016
1. Pojęcie i źródła prawa własności intelektualnej
2. Pojęcie utworu wg ustawy o prawie autorskim
3. Materiały nie stanowiące przedmiotu prawa autorskiego
4. Opracowanie utworu
5. Twórca jako podmiot prawa autorskiego; współtwórczość
6. Utwór stworzony przez pracownika
7. Utwór zbiorowy
8. Pojęcie i katalog autorskich praw osobistych
9. Pojęcie i katalog autorskich praw majątkowych
10. Czas trwania autorskich praw majątkowych
11. Uiszczanie opłat z tytułu przegrywania, kopiowania i reprografii
12. Dozwolony użytek utworów
13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
14. Umowa licencyjna w prawie autorskim
15. Utwór audiowizualny
16. Ochrona autorskich praw osobistych
17. Ochrona autorskich praw majątkowych
18. Rodzaje i ogólna charakterystyka praw pokrewnych.
19. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
20. Komisja Prawa Autorskiego

Podobne dokumenty