Międzynarodowa ochrona środowiska

Komentarze

Transkrypt

Międzynarodowa ochrona środowiska
Międzynarodowa ochrona środowiska - test
1. Podaj nazwę raportu Klubu Rzymskiego z 1972 roku, analizującego przyszłość
ludzkości wobec wzrostu liczby mieszkańców Ziemi i wyczerpujących się zasobów
naturalnych: (1 pkt)
2. Do Europejskiej Agencji Środowiska mogą przystępować kraje spoza Unii
Europejskiej: (1 pkt)
Prawda
Fałsz
3. Wpływ emisji freonów na środowisko naturalne rozpatrywano podczas: (1 pkt)
a. Konferencji w Montrealu w 1987 roku
b. Konferencji w Ilulissat z 2008 roku
c. Konferencji w Rio de Janeiro z 1992 roku
d. Konferencji sztokholmskiej z 1972 roku
4. Sekretarz Generalny ONZ, którzy stworzył raport "Człowiek i jego środowisko", to: (1
pkt)
a. Boutros Boutros-Ghali
b. U Thant
c. Dag Hammarskjöld
d. Kofi Annan
5. W grudniu 2011 roku od Protokołu z Kioto odstąpiła: (1 pkt)
a. Brazylia
b. Japonia
c. Francja
d. Kanada
1/3
Międzynarodowa ochrona środowiska - test
6. Raport o stanie środowiska świata GEO-4 z 2007 roku został opublikowany przez: (1
pkt)
a. UNEP
b. WWF
c. Geenpeace
d. IUCN
7. Program Agenda 21 dotyczy kwestii zrównoważonego rozwoju: (1 pkt)
Prawda
Fałsz
8. Wymień 2 negatywne skutki wycinania lasów tropikalnych: (2 pkt)
1.
2.
9. Kraj o największej liczbie ludności to: (1 pkt)
a. Indie
b. USA
c. Chiny
d. Rosja
10. Stany Zjednoczone przystąpiły do Protokołu z Kioto: (1 pkt)
Prawda
Fałsz
11. Emisja freonów wpływa na powstawanie dziury ozonowej: (1 pkt)
Prawda
Fałsz
2/3
Międzynarodowa ochrona środowiska - test
3/3

Podobne dokumenty