W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy czwartej

Komentarze

Transkrypt

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy czwartej
W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy czwartej mistrzostwa sportowego dziewcząt
o profilu siatkówki na rok szkolny 2016/17 będą brane następujące kryteria:
Bezpośrednie:
1.Test sprawności fizycznej
2.Pisemna deklaracja rodzica (opiekuna prawnego)
3.Stan zdrowia (opinia rodzica, pielęgniarki szkolnej, badanie lekarza sportowego)
4.Cechy somatyczne kandydata (wzrost, waga, budowa ciała)
5.Opinia trenera prowadzącego nabór.
Pośrednie:
1.Cechy somatyczne rodziców danego kandydata, ewentualnie rodzeństwa
2.Opinia wychowawcy (zachowanie i wyniki w nauce w klasie III)
Opis prób testu sprawności w naborze:
1. Skoczność/moc – skok w dal z miejsca wykonuje badany z postawy stojąc w małym
rozkroku, palce stóp przed linią, poprzez ugięcie kolan i przeniesienie kończyn górnych
dołem w tył i przez energiczny zamach w przód z równoczesnym wyprostem kończyn
dolnych następuje odbicie od podłoża i skok na maksymalną odległość, lądowanie odbywa się
na obie stopy, badanie wykonywane trzykrotnie liczy się najlepszy wynik
2. Szybkość – bieg wahadłowy wykonuje badany ze startu wysokiego wykonując bieg
wahadłowy (tam i z powrotem) 6 odcinków 10 metrowych, za każdym razem zmieniając
kierunek biegu dotyka ręką pachołka (znacznika), dwie próby liczy się najlepszy wynik
3. Szybkość/Zwinność - tor sprawnościowy wykonany na odcinku 24 metrów – z leżenia
przodem badany wykonuje bieg do materaca, przewrót w przód na materacu, czworakowanie
w podporze tyłem do szarfy umieszczonej na półmetku przejście przez szarfę , bieg do płotka
i przejście pod nim następnie bieg do mety, dwie próby liczy się najlepszy wynik
4. Siła RR – rzut p lek. 1 kg w przód badany w klęku obunóż na materacu trzymając piłkę
lekarską wykonuje zamach ramion w tył nad głową a następnie wyrzut piłki oburącz zza
głowy w przód przed siebie (możliwe lądowanie tułowia na materacu), badanie wykonywane
trzykrotnie liczy się najlepszy wynik
5. Szybkość ruchów cyklicznych – stukanie w krążki badany stoi przy blacie umieszczonym
na wysokości swojego pasa, na blacie umieszczone (naklejone) dwa krążki średnicy 20 cm
o wzajemnej osi 80cm, badany gorszą dłoń układa na blacie miedzy krążkami natomiast
lepszą na sygnał uderza (dotyka) 25 razy każdy krążek, liczy się czas wykonania zadania,
próba wykonywana 3 razy liczy się najlepszy wynik
6. Czucie przestrzenne/koordynacja – przerzucanie piłki przez siatkę, badany ustawiony
1 metr od siatki bokiem do niej trzyma piłkę siatkową w dłoniach, na komendę stara się jak
największą ilość razy przerzucić piłkę przez siatkę (tam i z powrotem) za każdym razem
chwytając ją w dłonie, liczy się tylko przerzut na drugą stronę siatki i chwyt piłki
bezpośrednio z powietrza (bez upadku na parkiet)
7. Koordynacja pracy RR i tułowia – rzut piłką palantową jednorącz, badany w postawie na
baczność wykonuje jeden krok dojścia (nie przekraczając wyznaczonej linii) i ustawiając się
w pozycji wyrzutnej wykonuje rzut piłką palantową jednorącz w przód (ręką lepszą), badanie
wykonywane trzykrotnie liczy się najlepszy wynik
8. Gibkość - Skłon tułowia w przód z siadu prostego przy ławeczce gimnastycznej z rękami
uniesionymi w górze i z wyprostowanymi kolanami, ćwiczący wykonuje powolny skłon
tułowia w przód, starając się dotknąć palcami dłoni w jak najdalszym punkcie taśmy (miarki)
umieszczonej na ławeczce.