1. Skok w dal z miejsca

Komentarze

Transkrypt

1. Skok w dal z miejsca
1.
Skok w dal z miejsca
Sposób wykonania:
Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi
równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie
pochyla tułów, ugina nogi (nie więcej niż 90˚) z
równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po
czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się
jednocześnie energicznie od podłoża skacze jak
najdalej.
2.
Rzut piłką lekarską 1 kg
Sposób wykonania:
Badany staje przed linią rzutów przodem w małym
rozkroku o stopach równoległych, z piłką trzymaną
oburącz. Po ugięciu nóg w kolanach, wykonuje zamach
ze skłonem tułowia w tył i energicznie wyrzuca piłkę
łagodnym łukiem jak najdalej w przód.
3.
Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Sposób wykonania:
Badany ustawiony w pozycji wykrocznej (start wysoki)
w półkolu przed linią A oczekuje na sygnał startu. Po
sygnale
rozpoczyna
bieg
do
drugiego
półkola
znajdującego się na linii B. W półkolu tym leżą dwa
kółka ringo. Wykonujący próbę podnosi jedno kółko,
biegnie z nim z powrotem do linii startu, kładzie kółko
w półkolu A, biegnie znów do półkola B i podnosi
drugie kółko, które przenosi i kładzie w półkolu A.
4. Bieg sprinterski 20m.
Sposób wykonania:
Uczeń staje przed linią startową w postawie wysokiej.
Na sygnał startowy biegnie jak najszybciej do linii
mety. Bieg wykonywany jest na czas. Jest tylko jedna
próba.