głos jednostki

Komentarze

Transkrypt

głos jednostki
GŁOS JEDNOSTKI
dwuty god nik
gazetka dostęp na ró w nież w wers ji o nl ine na s troni e 16bpd .pl
GAZETKA BATALIONOWA
NR 2 2013
W TYM NUMERZE: WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ ZDRZAŁKĄ – ŻONĄ GEN. BRYG. MARIANA ZDRZAŁKI
AKTUALNOŚCI
WIELKANOCNE ROZPROWADZENIE
27 marca 2 013 r.
27 marca 2013 r. o godzinie 10:00 na placu apelowym odbyło się uroczyste
rozprowadzenie z okazji Świąt Wielkanocnych.
fot. s t. sz er. M ari us z Bi e ni ek
Dowódca 16 bpd ppłk Daniel RÓŻAŃSKI życzył żołnierzom oraz przybyłym gościom
spokojnych i rodzinnych świąt. Następnie kapelan 6 BPD ks. ppor. Łukasz HUBACZ
przekazał swoje błogosławieństwo żołnierzom oraz poświęcił specjalnie przygotowane na tę
okazję jaja wielkanocne. W dalszej kolejności por. Marcin KACZMAREK – szef Sekcji
Wychowawczej odczytał świąteczne życzenia przesłane przez dowódcę Wojsk Lądowych
gen. broni Zbigniewa GŁOWIENKĘ. W uroczystości wzięła również udział Wojskowa
Orkiestra z Krakowa z kapelmistrzem mjr Dariuszem BYLINĄ na czele.
Po zakończeniu rozprowadzenia dowódca zaprosił wszystkich na świąteczny poczęstunek.
KOLEJNE SUKCESY BIEGACZY
25 marca 2013 r.
25 marca 2013 r. odbył się 37.
Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem
Pomników
Pamięci
Tadeusza
Kościuszki.
Reprezentacja
6
Brygady
Powietrznodesantowej
zajęła
pierwsze
miejsce
w
Klasyfikacji Sztafet Mundurowych.
źr ódło: az s. pk. e du. pl
Bieg Kościuszkowski to akademicka
impreza sportowa odbywająca się co
roku w Krakowie. W tegorocznej
edycji rywalizowało między sobą
17 sztafet kobiecych, 21 męskich
oraz 6 zespołów służb mundurowych,
wśród których najlepszą okazała się
ekipa 6 BPD w składzie: Kamil
MURZYN,
Jakub
MAJCHRZAK,
Dawid WEISSENSTEINER, Robert
RADZIK oraz Rafał KULIG.
Więcej informacji na temat biegu znajduje się pod adresem www.azs.pk.edu.pl
16 bpd w ZAWOI WILCZNEJ
Zespołu
5 kwietnia 2013 r. reprezentacja Sekcji
Wychowawczej 16 bpd udała się do
Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.
DOŁĄCZ DO NAS!
Na zaproszenie Dyrektora Szkoły przedstawiciele Sekcji Wychowawczej
przeprowadzili prelekcję na temat służby wojskowej oraz misji pokojowych. Zajęcia
skierowane były do uczniów klas o profilu Służb Mundurowych. Odbyły się one w
trakcie organizowanego wówczas Dnia Otwartego Szkoły.
Spotkanie miało na celu wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu służby wojskowej,
co w przyszłości może zaowocować służbą Ojczyźnie w Wojsku Polskim.
BATALIONOWY KONKURS WIEDZY
JESTEŚMY NA FACEBOOKU!
DOŁĄCZ DO NAS!
BATALIONOWY KONKURS WIEDZY
POSZUKIWANY, POSZUKIWANA…
POSZUKUJEMY ZAWODNIKÓW DO BATALIONOWEGO KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ „JEDEN Z DZIESIĘCIU”!
KONKURS PLANOWANY JEST NA 22 KWIETNIA 2013 R.
zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia w siedzibie klubu wojskowego
oraz na mail: [email protected]
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ I POKAŻ INNYM, NA CO CIĘ STAD!
POLECAMY
Richard Marcinko, John Weisman
KOMANDOS
Richard Marcinko – jeden z największych twardzieli w dziejach ameryki zdradza kulisy
swojej niezwykłej kariery w służbach specjalnych.
Richard Marcinko pisze tak, jak działa: od razu wciska gaz do dechy i nie zwalnia do ostatniej
strony. od opisu pierwszej misji SEAL Team Six poprzez bezlitosną walkę z Wietkongiem do
kulisów tajnych operacji w najbardziej zapalnych punktach świata. Kontrowersyjny i
nieprzebierający w metodach nie udaje, że wojna jest zabawą dla chłopców z dobrego domu.
Nie może taka być, bo po drugiej stronie są prawdziwi dranie. I tylko ludzie tacy jak Richard
Marcinko mogą nas przed nimi obronić.
Chris Kyle, Scott McEwen, Jim DeFelice
CEL SNAJPERA
Historia najniebezpieczniejszego snajpera w dziejach amerykańskiej armii.
Iraccy rebelianci wyznaczyli za jego głowę nagrodę. pentagon potwierdził, że Kyle ma na
koncie więcej niż 150 trafień. Żołnierze GROM-u nie tylko byli jego towarzyszami broni, ale
nauczyli go też, czym jest żubrówka.
Książka zawiera opisy wspólnych AKCJI z GROM-em.
Książka, która strąciła ze szczytu listy bestsellerów „New York Timesa” biografię Steve’a
Jobsa.
Książki dostępne w BIBLIOTECE 16 bpd.
MIGAWKI ZE
SPOTKANIA Z PANIĄ
ANNĄ ZDRZ AŁKĄ
Spotkanie, w którym
uczestniczył dowódca 16 bpd
wraz z delegacją, odbyło się
27 marca 2013 r. w związku
z niedawno obchodzonym
,0
Świętem Batalionu. Szczegóły
rozmowy w wywiadzie na
następnej stronie.
Fot. st. szer. Mariusz BIENIEK
WYWIAD
SKROMNY CZŁOWIEK Z WIELKIM SERCEM – GEN. BRYG. MARIAN
ZDRZAŁKA WE WSPOMNIENIACH ŻONY
WYWIAD Z ŻONĄ GEN. BRYG. MARIANA ZDRZAŁKI – PANIĄ ANNĄ ZDRZAŁKĄ PRZEPROWADZIŁA DOMINIKA
MATEJKO – KIEROWNIK KLUBU WOJSKOWEGO
Dominika MATEJKO [DM]: Jakie wydarzenie, anegdotę
związane z pracą w 16 batalionie opowiedziane przez męża
pamięta Pani szczególnie?
DM: Jak wygląda życie z wojskowym? Wiemy, że wiąże się
ono z częstą nieobecnością w domu, zmianami miejsc
pracy. Jak Pani to znosiła?
pani Anna ZDRZAŁKA [AZ]: Mąż, przechadzając się po
jednym z korytarzy w jednostce, zatrzymał się nagle przed
wiszącym na ścianie obrazem. Głośno pomyślał: ”Co za
baran powiesił tu ten obraz?’. Idący za nim oficer, słysząc
te słowa odpowiedział: ”Panie pułkowniku, to Pan kazał go
powiesić!”. Obaj wybuchnęli śmiechem.
AZ: Zdawałam sobie sprawę, że muszę zaakceptować
warunki
wynikające
ze
specyfiki
pracy
męża.
Przyzwyczaiłam się do tego, że mąż również w domu
poświęcał czas na swoją pracę. Starałam się jednak być
wyrozumiałą żoną i skupiałam się na moich obowiązkach –
opiece nad dziećmi i domem. Myślę, że dzięki temu
podziałowi obowiązków i wzajemnemu zrozumieniu
tworzyliśmy zgraną parę.
DM: Generał wśród żołnierzy 16 bpd zyskał przydomek
TATA. Czy takie określenie odpowiada Pani wyobrażeniom
na temat stosunku Pani męża do jego podwładnych, czy
jest dla Pani raczej zaskoczeniem?
DM: Czy nie bała
spadochronem?
się
Pani,
gdy
mąż
skakał
ze
AZ: To określenie pasuje do mojego męża. Po domowej
kolacji zawsze uczestniczył w wigilii dla żołnierzy. Choć
kultywowanie
tradycji
religijnych
wśród
służb
mundurowych było w okresie komunizmu postrzegane
negatywnie, mój mąż nie mógł zaniechać zwyczaju
łamania się opłatkiem ze swoimi żołnierzami. Myślę, że
doceniali jego odważną postawę i byli mu za to wdzięczni.
Ponadto był bardzo sprawiedliwym człowiekiem i
wykazywał troskę wobec wszystkich żołnierzy, niezależnie
od posiadanego przez nich stopnia.
AZ: Sama latałam z nim kilka razy samolotem i to ja
często mobilizowałam go do wykonania skoku. Zresztą z
natury jestem osobą opanowaną, odważną, która w
trudnych sytuacjach potrafi zachować zimną krew. Kiedy
lecieliśmy z mężem na wczasy do Mongolii, nad Uralem
rozpętała się burza. Zrobiło się niebezpiecznie. Pozostali
pasażerowie wpadli w panikę. W tych chwilach starałam się
opanować ich emocje i dodać im otuchy.
DM: Który etap swojej kariery zawodowej mąż wspominał
najmilej i dlaczego?
AZ: Wolny czas spędzaliśmy w towarzystwie naszych
przyjaciół. Poza tym lubiliśmy chodzić na spacery. Zimą
mąż jeździł na nartach, ja wolałam sanki. Latem chętnie
odpoczywaliśmy nad morzem. Co roku wyjeżdżaliśmy
również z całą rodziną na wojskowy obóz letni na Mazury.
AZ: Mąż kochał desant, myślę, że m.in. dlatego jego
najlepsze wspomnienia były związane z 16 batalionem.
DM: Które z otrzymanych odznaczeń było dla Pani męża
szczególnie cenne i dlaczego?
AZ: Mąż był skromnym człowiekiem, dlatego nie chwalił się
chętnie swoimi osiągnięciami. Ponadto starał się oddzielać
pracę od życia rodzinnego, w związku z tym w domu nie
rozmawialiśmy o jego obowiązkach służbowych.
DM: Jakie zdarzenie z okresu stanu wojennego Pani mąż
przeżył najbardziej?
AZ: Sam dzień ogłoszenia stanu wojennego był dla męża
wyjątkowo trudny. Najbardziej zabolało go to, ze nie został
poinformowany o tym fakcie przez swoich przełożonych.
Był zawiedziony, że nie obdarzono go wystarczającym
zaufaniem.
DM: Czy praca Pani męża zmieniła go jako człowieka?
Wpłynęła na jego zachowanie, stosunek do innych ludzi w
życiu prywatnym?
Rodzina nie odczuwała w żaden sposób, że mój mąż pełni
wysokie stanowisko. Nigdy nie okazywał wyższości wobec
swoich najbliższych. Był człowiekiem bardzo lubianym i
miał wielu przyjaciół.
DM: Pani mąż był surowym i stanowczym dowódcą. A czy
podobne cechy przejawiał w życiu prywatnym, rodzinnym?
AZ: W domu to ja starałam się przejmować dowodzenie.
Na szczęście mój mąż był bardzo zgodnym partnerem,
czasem nawet „potulnym jak baranek”.
DM:
Jak generał spędzał wolny czas? Czy miał jakieś
pasje?
DM: A w jakich okolicznościach Państwo się poznali?
AZ: To było w Elblągu. Z Wrocławia przyjechali tam
żołnierze do Szkoły Oficerskiej. Koledzy mojego (wtedy
przyszłego) męża chwalili się, że mnie znają i mieli okazję
się ze mną umówić. Oczywiście to nie miało nic wspólnego
z rzeczywistością. Mój przyszły mąż chcąc im utrzeć nosa,
podszedł do mnie i zaprosił mnie do kina. Przed randką
oczekiwałam, że wrócimy z kina samochodem. Mimo że
wracaliśmy jednak pieszo i to w strugach deszczu, nasza
znajomość przetrwała. I tak po dwóch miesiącach
wzięliśmy ślub.
DM: Proszę opowiedzieć historię z życia generała, w której
będziemy mogli zobaczyć go nie jako dowódcę, ale jako
zwykłego człowieka.
AZ: W naszym domu nie było osoby, która byłaby w stanie
zabić wigilijnego karpia (śmiech). Mój mąż był bardzo
wrażliwy na widok krwi.
DM: Jakie jest ostatnie Pani wspomnienie związane z osobą
męża?
AZ: Dwa tygodnie przed jego śmiercią udaliśmy się razem
na działkę. Zbierałam tam truskawki. Mój mąż
niespodziewanie powiedział do mnie: „Nie zbieraj tych
truskawek, chodź, usiądź przy mnie. Życie jest krótkie,
posiedź, porozmawiaj ze mną.” Myślę, że wówczas
przeczuwał, iż wkrótce zdarzy się coś złego, dlatego cenił
każdą chwilę.
DZIEJE SIĘ W KRAKOWIE
WASZA TWÓRCZOŚĆ
THE HUMAN BODY EXHIBITION
W tym numerze po raz pierwszy publikujemy Waszą twórczośd. Na
początek prezentujemy Wam wiersz nadesłany do nas przez
anonimowego autora.
godziny otwarcia: 9:00 – 19:00
12 marca – 30 czerwca 2013 r.
Klub FABRYKA, ul. Zabłocie 23
Bez względu na to, co nas wyróżnia i określa jako jednostki, wszyscy
mamy wspólną rzecz – nasze skomplikowane i fascynujące ciało.
Wystawa „The Human Body” zabiera nas w podróż po naszym
niezwykłym, nieustannie zmieniającym się ciele.
Jej widok budzi we mnie chęć do życia,
Jej zapach daje mi wiarę w moje marzenia,
Jej piękno nie pozwala mi obejrzeć się za inną.
OFF PLUS CAMERA
Tęsknię za nią i szukam jej, wyglądając przez
okno,
Marzę o niej, próbując znaleźć ją w uśmiechu
przechodniów,
Nie mogę zapomnieć, że była ze mną jeszcze
wczoraj zeszłego roku.
12-21.04.2013
KRAKÓW
Gdzie jesteś? – rzucam w przestrzeń.
Usłysz mnie, WIOSNO!
Więcej na stronie:
http://www.fabrykaklub.eu/wydarzenie/the_human_body_exhibition160/
P.W.
Dziękujemy wszystkim autorom za nadesłane prace i czekamy na
kolejne.
WYNIKI KONKURSU
OFF PLUS KAMERA to festiwal organizowany przez Stowarzyszenie
Sztuki Niezależnej i Nie Tylko „Off Camera” i Krakowskie Biuro
Festiwalowe od 2008 r. OFF Plus Camera to wielkoformatowa impreza
poświęcona polskiemu i zagranicznemu kinu niezależnemu.
Program tegorocznej edycji dostępny jest na stronie:
http://www.offpluscamera.com
8 kwietnia 2013 r. zostanie rozstrzygnięty konkurs, w którym do
wygrania są dwie podwójne wejściówki na koncert zespołu VOO
VOO.
Konkurs składał się z trzech etapów. Za każdą dobrą odpowiedź
przyznawane były punkty. Lista zwycięzców ukaże się na tablicach
informacyjnych na terenie jednostki.
HUMOR
Wywiad z Bacą.
- Baco, jak wygląda Wasz dzień pracy?
- Rano wyprowadzam owce, wyciągam flaszkę i piję…
- Baco, ten wywiad będą czytać dzieci. Zamiast flaszka, mówcie
książka.
- Dobra. Rano wyprowadzam owce, wyciągam książkę i czytam. W
południe przychodzi Jędrek ze swoją książką i razem czytamy jego
książkę. Popołudniu idziemy do księgarni i kupujemy dwie książki,
które czytamy do wieczora. A wieczorem idziemy do Franka i tam
czytamy jego rękopisy.
***
Facet pisze z blondynką na czacie.
- Piszemy do siebie już od dwóch tygodni, moglibyśmy spotkać się w
realu?
- Ale u mnie nie ma Reala, moglibyśmy spotkać się w Biedronce?
***
W pociągu w jednym przedziale jadą matka z 18-tenią córką, generał
i szeregowiec. Pociąg wjechał do tunelu, nagle słychać plaśnięcie
jakby uderzenie w policzek. Co myśli każdy z pasażerów gdy pociąg
wyjechał z tunelu?
Matka: „O, ktoś próbował dobierać się do mojej córeczki”.
Córka: „Moja mamusia to ma jeszcze powodzenie”.
Generał: „Żołnierz skorzystał, a ja dostałem”.
Szeregowiec: „Jak pociąg jeszcze raz wjedzie do tunelu, to znowu
przyłożę w gębę generałowi”.
CZEKAMY NA WASZE
OGŁOSZENIA!
CHCESZ COŚ SPRZEDAĆ, KUPIĆ,
ZNALEŹĆ, WYNAJĄĆ –
NAPISZ DO NAS:
[email protected]
CHĘTNIE ZAMIEŚCIMY TEŻ WASZĄ
TWÓRCZOŚĆ – ARTYKUŁY, FELIETONY,
WIERSZE, RECENZJE, SZKICE, ZDJĘCIA
WYDAWCA:
KLUB WOJSKOWY „BORDOWE BERETY”
kierownik: Dominika MATEJKO
starszy instruktor: Barbara FABIŚ
instruktor: Kamila KRUKOWSKA
(13 46 67)
(13 41 43)
(13 41 43)
pokój nr 16
pokój nr 9
pokój nr 9

Podobne dokumenty

ŚWIĘTO 16 bpd

ŚWIĘTO 16 bpd 16 kołobrzeskiego pułku piechoty, którego żołnierze brali udział w działaniach na froncie II wojny światowej, takich jak słynne przełamanie Wału Pomorskiego, zacięte walki o Kołobrzeg, czy operacja...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych wierną i oddaną służbę dla batalionu i ojczyzny. Następnie odchodzący dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej, a także zapozowali do zdjęcia na tle sztandaru. Na koniec zgromadzeni koledzy i współprac...

Bardziej szczegółowo